ŞU BÜYÜK ağaçlara güzel çiçeklere ve yüksek dağlara bak. Güzel bir yer, değil mi? Geyiğin, küçük çocuğun elinden nasıl ot yediğini görüyor musun? Çayırdaki atlara ve aslanlara da bak. Böyle bir yerdeki şirin bir evde yaşamak istemez miydin?

Tanrı, senin sonsuza dek böyle bir cennette yaşamanı istiyor. Ayrıca O, insanların bugün çektikleri hiçbir üzüntü ve acıyı çekmelerini de istemiyor. Mukaddes Kitap, bu cennette yaşayacak olanlara şunları söylüyor: ‘Tanrı onlarla beraber olacak. Ölüm ve feryat, artık acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti.’

Bu görkemli değişiklik İsa’nın gözetimi altında yapılacak. Bunu ne zaman yapacak biliyor musun? Yeryüzü, bütün kötülüklerden ve kötülük işleyenlerden temizlendikten sonra. İsa’nın yeryüzünde iken her türlü hastalığı iyileştirdiğini, hatta ölüleri bile dirilttiğini hatırla. İsa, bu şeyleri Tanrı’nın Gökteki Krallığının Kralı olduğu zaman tüm yeryüzünde neler başaracağını göstermek için yapmıştı.

Yeryüzünde kurulacak yeni cennette yaşamanın ne denli şahane bir şey olacağını lütfen düşün. İsa, seçtiği kimselerle beraber gökte hüküm sürecek. Hüküm süren bu kimseler, yeryüzünde herkesle ilgilenip herkesin mutlu olmasına çalışacaklar. Şimdi Tanrı’nın yeni cennetinde bize sonsuz yaşam vermesi için neler yapmamız gerektiğini görelim.

Vahiy 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Cennetten bir manzara


Sorular

  • Mukaddes Kitap yeryüzündeki Cennette nasıl bir ortam olacağını belirtiyor?
  • Mukaddes Kitap Cennette yaşayacak olanlara hangi vaatte bulunuyor?
  • İsa bu görkemli değişikliği ne zaman yaptıracak?
  • İsa yeryüzündeyken, Tanrı’nın Gökteki Krallığının kralı olarak yapacağı şeyleri göstermek üzere neler yaptı?
  • İsa ve gökte onunla beraber hüküm sürenler, gökten yeryüzünü yönettiklerinde neler yapacaklar?

Ek sorular