İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

113. Öykü: Pavlus Roma’da

113. Öykü: Pavlus Roma’da

PAVLUS’UN zincirlerine ve ona bekçilik eden Romalı askere bak. Pavlus Roma’da tutukludur. Roma imparatorunun kendisi hakkında bir karara varmasını beklemektedir. Tutuklu iken ziyaret edilmesine izin verilir.

Roma’ya vardıktan üç gün sonra, Pavlus, Yahudi liderlerinden bazılarını davet eder. Bu davet üzerine, Roma’daki Yahudilerden birçoğu gelir. Pavlus, onlara, Tanrı’nın Gökteki Krallığını ve İsa’yı duyurur. Bazıları inanır ve İsa’nın takipçileri olur, fakat diğerleri inanmaz.

Pavlus hapiste

Pavlus, nöbetçi olarak kendisine verilen birçok askere de vaaz eder. Buradaki iki yıllık tutukluluğu esnasında ulaşabildiği herkese vaaz eder. Bunun sonucunda, imparatorun ev halkı bile Gökteki Krallığın iyi haberini işitir ve bazıları İsa’nın takipçisi olur.

Masada yazı yazan ziyaretçinin kim olduğunu tahmin edebiliyor musun? Evet, o Timoteos’tur. Timoteos da Gökteki Krallığı duyurduğu için daha önce hapsedilmiş, fakat sonra serbest bırakılmıştır. Pavlus’a yardımcı olabilmek için yanına gelir. Timoteos’un ne yazdığını biliyor musun? Görelim.

110 numaralı öyküdeki Filipi ve Efesos şehirlerini hatırlıyor musun? Pavlus, bu şehirlerdeki cemaatlerin kurulmasına yardımcı olmuştur. Şimdi hapiste olduğundan, bu cemaatlerdeki iman kardeşlerine mektuplar yazar. Bu mektuplar, Mukaddes Kitapta bulunmakta ve Efesoslular ve Filipililer diye adlandırılmaktadır. Şimdi Pavlus, Timoteos’a Filipi cemaatindeki arkadaşlarına neler yazacağını söylemektedir.

Filipililer, Pavlus’a karşı son derece iyi ve nazik davranırlar. Hapiste iken ona bir hediye gönderirler ve şimdi o, buna karşılık teşekkürlerini bildirmektedir. Epafroditos bu hediyeyi getiren kimsedir. Fakat ölüm derecesinde hastalanmıştır. Şimdi artık, iyileşmiş ve eve gidebilecek duruma gelmiştir. Filipi’ye dönerken, Pavlus ve Timoteos’un mektubunu da beraberinde götürecektir.

Hapiste olduğu sürede Pavlus, Mukaddes Kitapta bulunan iki mektubu daha yazar. Bunlardan biri, Kolose’deki İsa’nın takipçilerine yazılmıştır. Bu mektubun adının ne olduğunu biliyor musun? Koloseliler. Diğeri ise, yine Kolose’de yaşayan yakın bir arkadaşı olan Filimon’a yazdığı mektuptur. Bu mektup, Filimon’un hizmetçisi Onisimos hakkındadır.

Onisimos, Filimon’un yanından kaçıp Roma’ya gelir. Pavlus’un hapiste olduğunu öğrenir ve onu ziyaret eder. Pavlus, Onisimos’a vaaz eder, kısa bir süre sonra o da İsa’nın bir takipçisi olur. Onisimos evinden kaçtığı için üzgündür. Pavlus’un, Filimon’a yazdığı mektupta neler dediğini biliyor musun?

Pavlus, Onisimos’u bağışlamasını Filimon’dan rica eder. ‘Onu sana geri gönderiyorum. O artık sadece hizmetçin değil, İsa’nın takipçisi olan bir kardeşindir’ der. Onisimos, Kolose’ye geri dönerken, Koloselilere ve Filimon’a yazılan mektupları da beraberinde götürür. Geri dönen hizmetçisinin İsa’nın bir takipçisi olduğunu öğrendiği zaman Filimon’un mutluluğunu düşünebiliriz.

Pavlus, Filimon’a ve Filipililere yazdığında, gerçekten onlara iyi haberler verir. Filipililere, ‘size Timoteos’u gönderiyorum. Fakat kısa bir süre sonra ben de sizi ziyaret etmek istiyorum’ der. Filimon’a ise ‘kalabileceğim bir yer hazırla’ diye yazar.

Pavlus, serbest bırakıldıktan sonra, birçok yöredeki iman kardeşlerini ziyaret eder. Fakat sonra tekrar Roma’da hapsedilir. Bu kez öldürüleceğini anlar. Timoteos’a yazıp derhal yanına gelmesini söyler. ‘Tanrı’ya sadık kaldım. O da beni ödüllendirecektir’ diye yazar. Birkaç yıl sonra Pavlus öldürülür ve Yeruşalim bu kez Romalılar tarafından tekrar yıkılır.

Fakat Mukaddes Kitapta daha birçok olaydan söz ediliyor. Yehova Tanrı, elçi Yuhanna’ya Mukaddes Kitaba geçecek son kitapları ve Vahiy kitabını yazdırır. Vahiy kitabı gelecekten söz eder. Gelecekte neler olacağını şimdi öğrenelim.

Elçiler 28:16-31; Filipililer 1:13; 2:19-30; 4:18-23; İbraniler 13:23; Filimon 1-25; Koloseliler 4:7-9; 2. Timoteos 4:7-9.Sorular

  • Pavlus Roma’da tutukluyken kimlere vaaz etti?
  • Resimde masada yazı yazarken gördüğünüz ziyaretçi kim; Pavlus için ne yapıyor?
  • Epafroditos kimdir; Filipi’ye dönerken neyi de beraberinde götürdü?
  • Pavlus neden yakın arkadaşı Filimon’a bir mektup yazdı?
  • Pavlus serbest bırakılınca ne yaptı; sonra başına neler geldi?
  • Yehova, Kutsal Yazıların son kitaplarını kime yazdırdı; Vahiy kitabı nelerden söz eder?

Ek sorular