İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

110. Öykü: Timoteos: Pavlus’un Yeni Yardımcısı

110. Öykü: Timoteos: Pavlus’un Yeni Yardımcısı

BURADA Elçi Pavlus’un yanında gördüğün genç adam Timoteos’tur. Timoteos, Listra’da ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesinin adı Evniki, büyükannesinin adı Lois’tir.

Bu, Pavlus’un Listra’yı üçüncü ziyaretidir. Bir yıl kadar önce, Pavlus ve Barnabas bir vaaz etme turu sırasında ilk kez buraya gelmişlerdi. Şimdi Pavlus arkadaşı Silas’la birlikte tekrar geldi.

Timoteos ve Pavlus

Pavlus’un, Timoteos’a ne dediğini biliyor musun? Ona ‘benimle ve Silas ile birlikte gelmek ister misin?’ diye sorar. ‘Uzaklardaki insanlara vaaz ederken senin yardımına ihtiyacımız olacak’ der.

Timoteos, ‘evet, gelmek istiyorum’ der. Böylece Timoteos, kısa bir süre sonra ailesinden ayrılıp Pavlus ve Silas ile beraber yola çıkar. Onların seyahatleri hakkında bilgi almadan önce, Pavlus’un o zamana kadar başından geçen olaylara bir göz atalım. Şam yolunda İsa’nın kendisine görünmesinden bu yana aşağı yukarı 17 yıl geçmiştir.

Hatırlayacağın gibi, Pavlus, aslında Şam’a İsa’nın öğrencilerine eza etmeye gelmiş, fakat şimdi o İsa’nın bir öğrencisi olmuştur. Sonra onun bazı düşmanları, İsa hakkındaki öğretimlerinden hoşlanmadıkları için Pavlus’u öldürmeyi tasarladılar. Fakat öğrenciler, onun kaçmasına yardım ettiler. Onu bir sepete koyup şehir surlarından aşağıya sarkıttılar.

Bundan sonra Pavlus, vaaz etmek için Antakya’ya gitti. Orada İsa’nın takipçilerine ilk kez Hıristiyan adı verildi. Onların uğradıkları şehirlerden birisi de Timoteos’un yaşadığı Listra’dır.

Aşağı yukarı bir yıl sonra Pavlus, ikinci kez Listra’ya gelir. Timoteos, Pavlus ve Silas ile yola çıktığında, onların nereye gittiklerini biliyor musun? Haritaya bakıp, bu yerlerden bazılarını öğrenelim.

Önce yakın bir şehir olan Konya’ya gider; oradan Antakya adlı başka bir şehre geçer. Ondan sonra sırasıyla Troas’a (Truva) Filipi’ye, Selanik’e, Veriya’ya seyahat eder; Haritada Atina’yı görüyor musun? Pavlus orada da vaaz eder. Daha sonra bir buçuk yıllarını Korintos’ta vaaz ederek geçirirler. Son olarak Efesos’ta kısa bir süre dururlar. Bundan sonra gemi ile Sezariye’ye geri gelirler ve oradan da Pavlus’un kaldığı Antakya’ya giderler.

Böylece Timoteos, Pavlus ile birlikte yüzlerce kilometre seyahat edip, ‘iyi haberi’ duyurarak birçok cemaat kurmakta ona büyük yardımcı olur. Sen de büyüyünce, Timoteos gibi Tanrı’nın sadık bir hizmetçisi olacak mısın?

Elçiler 9:19-30; 11:19-26; 13-17. bölümler; 18:1-22.

Harita

1. Roma; 2. Malta; 3. Veriya; 4. Selanik; 5. Korintos; 6. Filipi; 7. Atina; 8. Girit; 9. Troas; 10. Efesos; 11. Miletos; 12. Kolose; 13. Antakya; 14. Konya; 15. Listra; 16. Kıbrıs; 17. Antakya; 18. Sezariye; 19. Yafa; 20. Şam; 21. Yeruşalim; 22. Büyük Deniz (Akdeniz)Sorular

  • Resimdeki genç adam kim; nerede yaşamakta; annesinin ve büyükannesinin adları nedir?
  • Pavlus, Timoteos’a kendisi ve Silas ile birlikte uzaklardaki insanlara vaaz etmeye gelmek isteyip istemediğini sorduğunda, Timoteos ne cevap verdi?
  • İsa’nın takipçilerine ilk kez Hıristiyan adı nerede verildi?
  • Pavlus, Silas ve Timoteos Listra’dan ayrıldıktan sonra hangi kentleri ziyaret ettiler?
  • Timoteos, Pavlus’a nasıl yardımcı oldu; bugün gençler kendilerine hangi soruyu sormalıdırlar?

Ek sorular