İSA ülkede dolaşırken hastaları iyileştirir. Bu mucizelerle ilgili haberler, köylerde, kasabalarda, her yerde konuşulur. Böylece halk ona sakatları, körleri, sağırları ve daha birçok hastaları getirir. İsa onların hepsini iyileştirir.

Yahya’nın İsa’yı vaftiz etmesinin üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmiştir. İsa, elçilerine, pek yakında Yeruşalim’e gideceğini, orada öldürüleceğini ve sonra diriltileceğini söyler. Bu arada hastaları iyileştirmeye devam eder.

İsa hasta bir kadını iyileştiriyor

Bir keresinde İsa, bir Sebt günü öğretim verir. Sebt, Yahudilerin istirahat günüdür. Burada gördüğün kadın çok hastadır. 18 yıldan beri beli iki kat olmuştur ve hiçbir şekilde doğrulamamaktadır. İsa ellerini onun üzerine koyar ve kadın doğrulmaya başlar. İyileşmiştir!

Dinsel liderler bu olaya çok kızarlar. Onlardan biri, halka ‘çalışabileceğimiz altı gün var. İyileşmek için o günlerde gelin, Sebt gününde değil!’ diye bağırır.

Fakat İsa, ‘siz kötü adamlarsınız. Her biriniz Sebt günü eşeğini çözüp onu sulamaya götürmüyor mu? Ya 18 yıldan beri hasta olan bu zavallı kadın Sebt günü iyileştirilmemeli miydi?’ diye sorar. İsa’nın sözleri bu kötü adamları utandırır.

Daha sonra İsa ve elçileri Yeruşalim’e doğru yola çıkarlar. Eriha kentinden çıktıkları zaman, iki kör dilenci, İsa’nın yanlarından geçtiğini işitirler. ‘Ey İsa bize yardım et’ diye bağırırlar.

İsa, kör adamları çağırıp onlara, ‘size ne yapmamı istiyorsunuz?’ diye sorar. Dilenciler, ‘Efendimiz, ne olur gözlerimiz açılsın’ derler. İsa da, onların gözlerine dokunur ve hemen görmeye başlarlar. İsa’nın bütün bu şaşkınlık uyandıran mucizeleri neden yaptığını biliyor musun? Çünkü o, insanları seviyor ve kendisine iman etmelerini istiyordu. O Kral olarak hüküm sürdüğünde, yeryüzünde hiç kimsenin artık hastalanmayacağından emin olabiliriz.

Matta 15:30, 31; Luka 13:10-17; Matta 20:29-34.Sorular

  • İsa ülkede dolaşırken neler yaptı?
  • İsa vaftiz edilmesinden üç yıl kadar sonra elçilerine ne söyledi?
  • Resimde gördüğünüz insanlar kimler; İsa bu kadına ne yaptı?
  • İsa’nın, din adamlarının itirazlarına verdiği cevap neden onları utandırdı?
  • İsa, elçileriyle birlikte Eriha yakınlarındayken iki kör dilenciye ne yaptı?
  • İsa neden mucizeler yaptı?

Ek sorular