İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

88. Öykü: Yahya İsa’yı Vaftiz Ediyor

88. Öykü: Yahya İsa’yı Vaftiz Ediyor

ADAMIN başının üzerine inmekte olan güvercine bak. Bu adam İsa’dır. O şimdi 30 yaşlarındadır. Yanındaki ise, Yahya’dır. Onun hakkında daha önce bazı şeyler öğrenmiştik. Meryem akrabası Elizabet’i ziyarete gittiğinde Elizabet’in karnındaki bebeğin sevinçten sıçradığını hatırlıyor musun? Henüz doğmamış olan bu bebek, Yahya idi. Fakat şimdi İsa ve Yahya ne yapıyorlar?

İsa’nın vaftizi

Yahya İsa’yı az önce Ürdün Irmağının sularına batırdı. Aslında vaftiz bu şekilde yapılır. Bir kimse önce suya batırılır sonra çıkarılır. İnsanları vaftiz ettiğinden dolayı Yahya’ya Vaftizci denilir. Fakat acaba Yahya neden İsa’yı vaftiz etti dersin?

İsa gelip Yahya’dan kendisini vaftiz etmesini istediğinde, Yahya da onu vaftiz etti. Yahya, yaptıkları kötü hareketlerden pişman olduklarını göstermek isteyenleri vaftiz etmektedir. Fakat İsa, pişmanlık duyabileceği herhangi kötü bir şey yaptı mı? Hayır, hiçbir zaman yapmadı, çünkü o Tanrı’nın gökten gelen bir Oğluydu. İsa, Yahya’dan kendisini vaftiz etmesini başka bir nedenle istedi.

İsa, Yahya’ya gelmeden önce marangozluk yapıyordu. Tahtadan masa, sandalye, sıra gibi eşyalar yapan kimseye marangoz denir. Meryem’in kocası Yusuf marangozdu ve İsa’ya da bu işi öğretmişti. Fakat Yehova Tanrı, Oğlunu yeryüzüne marangoz olsun diye göndermedi. Ona yapması gereken özel bir görev verecekti ve İsa’nın bu göreve başlaması için artık vakit gelmişti. Böylece, Babasının isteğini yapmaya geldiğini göstermek için, Yahya’dan kendisini vaftiz etmesini istedi. Acaba Tanrı bunu kabul etti mi?

Evet, etti, çünkü, İsa sudan çıktığı zaman, gökten bir ses, ‘sevgili Oğlum budur, ondan memnunum’ dedi. O anda gökler sanki açılıyormuş gibi oldu ve bir güvercin İsa’nın üzerine indi. Fakat bu gerçek bir güvercin değildir. Sadece güvercinmiş gibi görünen Tanrı’nın kutsal ruhudur.

Şimdi İsa’nın düşünmesi gereken birçok şey vardır; bu yüzden, ıssız bir yere gidip 40 gün orada kalır. Orada Şeytan yanına gelir. Üç kez Tanrı’nın kanunlarına karşı gelmesini sağlamaya çalışır. Ama İsa bunu yapmaz.

Daha sonra İsa geri dönüp ilk takipçilerini veya öğrencilerini seçer. Bazılarının adları Andreas, Petrus (diğer adı Simun), Filipus ve Natanael’dir (diğer adı Bartolomeus). İsa ve yeni öğrencileri Galile denen bölgeye giderler. Natanael’in doğduğu şehir olan Galile’nin Kana şehrinde kalırlar. Orada İsa büyük bir düğüne gider ve ilk mucizesini yapar. Nedir bu biliyor musun? Suyu şaraba çevirir.

Matta 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Markos 6:3; Yuhanna 1:29-51; 2:1-12.Sorular

  • Resimde gördüğünüz iki adam kimlerdir?
  • Bir kişi nasıl vaftiz edilir?
  • Yahya normal olarak kimleri vaftiz etmekteydi?
  • İsa hangi özel nedenle Yahya’dan kendisini vaftiz etmesini istedi?
  • Tanrı, İsa’nın vaftiz edilmesinden memnun olduğunu nasıl gösterdi?
  • İsa 40 gün ıssız bir yerde kalınca ne oldu?
  • İsa’nın ilk takipçileri ya da öğrencilerinden bazıları kimlerdi; onun ilk mucizesi neydi?

Ek sorular