İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

101. Öykü: İsa Öldürülüyor

101. Öykü: İsa Öldürülüyor

BAK! Ne korkunç bir şey! İsa öldürülüyor. Onu bir direğe astılar. Ellerinden ve ayaklarından çivilediler. Acaba İsa’ya neden acımasızca davranıyorlar?

İsa ölüyor

Çünkü bazıları İsa’dan nefret ediyorlar. Kimler biliyor musun? Biri, kötü melek İblis Şeytan. O, Âdem ve Havva’ya Yehova’ya karşı itaatsizlik ettiren kimsedir. İsa’nın düşmanlarının bu korkunç cinayeti işlemelerini sağlayan da yine odur.

Direğe çivilenmeden önce, düşmanları İsa’ya çok adice davrandılar. Onların nasıl Getsemani bahçesine gelip onu götürdüklerini hatırlıyor musun? Bu düşmanları kimlerdi? Evet, dinsel liderlerdi. Daha sonra neler olduğunu görelim.

Dinsel liderler İsa’yı tuttukları zaman, elçiler kaçarlar. Korktukları için, İsa’yı düşmanlarıyla yalnız bırakırlar. Fakat elçilerden Petrus ve Yuhanna pek uzağa gitmezler. İsa’ya ne yapacaklarını görmek için onu takip ederler.

Kâhinler İsa’yı bir zamanlar başkâhinlik yapan yaşlı Hanna’ya götürürler. Orada uzun süre kalmazlar. Sonra İsa’yı o yıl başkâhin olan Kayafa’nın evine getirirler. Dinsel liderlerden birçoğu onun evine toplanmıştır.

Kayafa’nın evinde İsa yargılanır. İsa’ya karşı yalancı şahitler getirirler. Dinsel liderler hep birden ‘İsa öldürülmeli’ derler. Yüzüne tükürür, onu tokatlarlar.

Bütün bunlar olurken, Petrus dışarda avluda beklemektedir. Soğuk bir gecedir, orada bulunanlar bir ateş yakarlar. Ateşin etrafında ısınırlarken, bir hizmetçi kız Petrus’a bakıp ‘bu adam da İsa ile beraberdi’ der.

Petrus ‘hayır, değildim’ diye inkâr eder.

Üç kez Petrus’a İsa ile beraber olduğunu söylerler. Fakat her keresinde Petrus bunu yalanlar. Üçüncü kez de yalanladığında horoz öter, İsa dönüp Petrus’a bakar. Petrus söylediği yalanlardan dolayı çok üzülür ve gidip ağlar.

Cuma sabahı güneş doğarken, kâhinler, İsa’yı büyük toplantı salonları olan Sanhedrin’e götürürler. Orada, ona ne yapacaklarını konuşurlar. Sonra İsa’yı, Yahudiye valisi olan Pontius Pilatus’a götürürler.

Kâhinler, Pilatus’a, ‘bu kötü bir adam; öldürülmeli’ derler. Pilatus, İsa’ya bazı sorular sorduktan sonra, ‘onun kötü bir şey yaptığını sanmıyorum’ der. Pilatus sonra İsa’yı Herodes Antipas’a gönderir. Herodes, Galile hükümdarıdır, fakat o sırada Yeruşalim’de bulunmaktadır. Herodes de İsa’da suç bulamaz, bu nedenle onu tekrar Pilatus’a gönderir.

Pilatus, İsa’yı serbest bırakmak ister. Fakat İsa’nın düşmanları, başka bir mahkûmu, haydut Barabbas’ı serbest bırakmasını isterler. Öğle vakti, Pilatus, İsa’yı dışarı çıkarır. Kavma, ‘işte Kralınız’ der. Fakat başkâhinler ‘götür onu’; ‘Onu öldür!’; ‘Onu öldür!’ diye bağırırlar. Böylece Pilatus, Barabbas’ı serbest bırakır, İsa’yı ise, öldürülmek üzere götürürler.

Cuma günü öğleden sonra İsa direğe çivilenir. Fakat İsa’nın her iki yanında da birer suçlu öldürülmek üzere direğe asılmıştır. İsa’nın ölmesinden biraz önce bu suçlulardan biri ona ‘Krallığını aldığında beni hatırla’ der. İsa ona cevap olarak ‘sana söz veriyorum, benimle birlikte cennette olacaksın’ der.

Bu şahane bir vaat değil mi? İsa’nın hangi cennetten söz ettiğini biliyor musun? Tanrı’nın başlangıçta yaptığı cennet neredeydi? Evet, yeryüzündeydi. İsa, gökte kral olarak hüküm sürdüğü zaman, yeryüzünde kurulan yeni cennette yaşaması için o adamı diriltecektir. Bundan mutluluk duymuyor muyuz?

Matta 26:57-75; 27:1-50; Luka 22:54-71; 23:1-49; Yuhanna 18:12-40; 19:1-30Sorular

  • İsa’nın öldürülmesinden aslında kim sorumludur?
  • Dinsel liderler İsa’yı tutukladıkları zaman elçiler ne yaptı?
  • Başkâhin Kayafa’nın evinde neler oldu?
  • Petrus neden gidip ağladı?
  • İsa tekrar Pilatus’a gönderildiğinde başkâhinler nasıl bağırdılar?
  • Cuma öğleden sonra İsa’ya ne yapıldı; İsa yanındaki direğe asılı suçluya hangi sözü verdi?
  • İsa’nın söz ettiği Cennet nerede olacak?

Ek sorular