İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

82. Öykü: Mordekay ve Ester

82. Öykü: Mordekay ve Ester

EZRA’NIN Yeruşalim’e gitmesinden birkaç yıl öncesine dönelim. Mordekay ve Ester, Pers ülkesinde yaşayan İsraillilerin en önde gelenlerindendir. Ester kraliçe olmuştur. Kuzeni Mordekay ise, kraldan sonra en önemli adamdır. Bunun nasıl olduğunu görelim.

Ester’in ana-babası, o, çok küçükken ölürler, böylece onu Mordekay büyütür. Pers kralı Ahaşveroş’un Şuşan şehrinde bir sarayı vardır ve Mordekay onun hizmetçisidir. Kralın karısı Vaşti bir gün kralın sözünü dinlemez ve kral başka bir kadını kraliçeliğe seçer. Kimi seçer biliyor musun? Evet, genç ve güzel Ester’i.

Haman Mordekay’a öfkelenir

İnsanların önünde eğildikleri bu kibirli adamı görüyor musun? Bu Haman’dır. O, Pers ülkesinde çok önemli bir kişidir. Haman, burada otururken gördüğün Mordekay’ın da kendisine eğilmesini ister. Fakat Mordekay bunu yapmaz. Böyle kötü bir adamın önünde eğilmenin doğru olmayacağını düşünür. Bu, Haman’ı çok kızdırır. Bu yüzden şunu yapar:

Krala İsrailliler hakkında yalanlar uydurur. ‘Onlar’, der, ‘senin yasalarına uymayan kötü insanlar. Öldürülmelidirler.’ Ahaşveroş, karısı Ester’in İsrailli olduğunu bilmez. Böylece Haman’ı dinler ve belirli bir tarihte tüm İsraillilerin öldürülmesini emreden bir yasa çıkarır.

Mordekay, bu yasayı duyduğu zaman çok üzülür. Ester’e haber gönderip, ‘kralla konuşmalı ve bizi kurtarması için ona yalvarmalısın’ der. Pers ülkesinde, davetsiz olarak kralı görmeye gitmek yasalara aykırıdır. Fakat Ester davetsiz olarak gider. Kral altın asayı ona uzatır, bu, Ester’i öldürmeyin anlamına gelmektedir. Ester, kralı ve Haman’ı büyük bir ziyafete davet eder. Ziyafette kral, Ester’e dileğinin ne olduğunu sorar. Ester de krala, ertesi gün vereceği ziyafete Haman ile birlikte gelirse, bunu anlatacağını söyler.

O ziyafette Ester krala ‘ben ve halkım öldürüleceğiz’ der. Kral öfkelenir. ‘Buna kim cesaret etti’ diye sorar.

Ester, ‘bu adam, bu düşman, şu kötü Haman’dır.

Kraliçe Ester, Haman’ı suçlar

Kral daha da öfkelenir. Haman’ın öldürülmesini emreder. Kral sonra Mordekay’ı, kendisinden sonra ikinci sırada gelen en önemli kişi yapar. Mordekay sonra, İsraillilerin öldürülmelerinin kararlaştırıldığı gün kendi hayatlarını korumak üzere savaşmalarına izin veren yeni bir yasa çıkarılmasını sağlar. Mordekay artık çok önemli bir kimse olduğundan birçokları İsraillilere yardım eder ve onları düşmanlarından kurtarırlar.

Ester kitabı.Sorular

  • Mordekay ve Ester kimlerdir?
  • Kral Ahaşveroş neden başka bir kadınla evlenmek istedi; kimi seçti?
  • Haman kimdi; hangi olay onu çok kızdırdı?
  • Nasıl bir yasa çıktı; Ester, Mordekay’ın gönderdiği haberi alınca ne yaptı?
  • Haman’a ne yapıldı; Mordekay’a ne yapıldı?
  • İsrailliler düşmanlarından nasıl kurtarıldılar?

Ek sorular