İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

73. Öykü: İsrail’in Son İyi Kralı

73. Öykü: İsrail’in Son İyi Kralı

YOŞİYA henüz sekiz yaşındayken güneydeki iki kabilenin kralı olur. Bu, bir kimsenin kral olması için çok küçük bir yaştır. Bu nedenle, başlangıçta yaşlı bazı kimseler ona milleti yönetmesinde yardımcı olurlar.

Yoşiya, kral olduktan yedi yıl sonra Yehova Tanrı’yı aramaya başlar. Davud, Yehoşafat, Hizkiya gibi iyi kralların örneğini takip eder. Yirmi yaşına gelmeden cesaret isteyen bir iş yapar.

Kral Yoşiya ile adamları putları yok ediyor

Uzun süreden beri İsraillilerin çoğu çok kötüleşmiştir. Sahte tanrılara tapınmakta, putların önünde eğilmektedirler. Bu nedenle Yoşiya, adamlarıyla birlikte sahte tapınmayı ülkeden kaldırma işine girişir. Pek çok kişi sahte tanrılara tapındığı için bu zor bir iştir. Burada Yoşiya ve adamlarını putları kırarken görüyorsun.

Daha sonra Yoşiya, üç kişiyi Yehova’nın mabedini onarmakla görevlendirir. Milletten para toplanır ve yapılan işin giderini karşılaması için, bu para adamlara verilir. Mabette çalışırlarken, başkâhin Hilkiya orada çok önemli bir şey bulur. Bu, Yehova’nın çok uzun süre önce Musa’ya yazdırdığı kanun kitabıdır. Yıllar önce kaybolmuştur.

Kitap Yoşiya’ya getirilir. Yoşiya kitabı okumalarını söyler. Dinlerken, milletinin Yehova’nın kanunlarını tutmadığını anlar. Buna çok üzülür ve bu nedenle, gördüğün gibi, giysisini yırtar. ‘Babalarımız bu kitapta yazılmış olan kanunları tutmadıklarından dolayı, Yehova bize kızgındır’ der.

Şafan ve Kral Yoşiya

Yoşiya, başkâhin Hilkiya’ya, Yehova’nın kendilerine ne yapacağını öğrenmesini emreder. Hilkiya, Hulda adlı peygamber kadına gider ve bunu ona sorar. Kadın, Hilkiya’ya, Yoşiya’ya iletmesi için Yehova’dan gelen şu haberi bildirir: ‘Sahte tanrılara tapındıkları ve memleketi kötülükle doldurdukları için, Yeruşalim’i ve bütün memleketi cezalandıracağım. Fakat sen, Yoşiya, iyi davrandığın için bu cezayı senin ölümünden sonra vereceğim.’

2. Tarihler 34:1-28.Sorular

  • Yoşiya kaç yaşında kral oldu; kral olduktan yedi yıl sonra ne yapmaya başladı?
  • Birinci resimde Yoşiya’yı ne yaparken görüyorsunuz?
  • Mabet onarılırken başkâhin orada neyi buldu?
  • Yoşiya giysisini neden yırttı?
  • Hulda adlı kadın peygamber, Yoşiya’ya Yehova’dan gelen hangi haberi bildirdi?

Ek sorular