SAUL Davud’u yine yakalamaya çalışmaktadır. En iyi 3.000 askerini alır ve onu aramaya gider. Davud bunu öğrendiğinde Saul’un nerede olduğunu ve nerede ordugâh kurduğunu öğrenmek üzere casuslar gönderir. Davud adamlarından ikisine, ‘benimle birlikte Saul’un ordugâhına hanginiz gelecek’ diye sorar.

Davud Kral Saul’a sesleniyor

Abişay, ‘ben geleceğim’ diye cevaplar. Bu Abişay, Davud’un kızkardeşi olan Tseruya’nın oğludur. Saul ve adamları uyurken, Davud ve Abişay sessizce ordugâha sokulurlar. Saul’un başucunda duran mızrağını ve su matarasını alırlar. Herkes çok derin uyuduğu için onları gören veya duyan olmamıştır.

Şimdi Davud ve Abişay’a bak. Oradan uzaklaşıp bir dağın tepesine çıktılar. Davud, İsrail ordu komutanına, ‘Abner, efendini, kralı niçin korumuyorsun? Bak! Onun mızrağı ve su matarası nerede?’ diye bağırır.

Saul uyanır. Davud’un sesini tanır ve ona, ‘Davud sen misin?’ diye seslenir.

Davud Saul’a, ‘evet efendim kral’, diye cevap verir. Devamla, ‘niçin beni yakalamaya çalışıyorsun? Sana ne kötülük yaptım? İşte mızrağın burada ey kral. Adamlarından biri gelip onu alsın’ der.

Kral Saul ve Abner

Saul, ‘ben kötülük ettim. Akılsızca davrandım’ diye itirafta bulunur. O zaman Davud yoluna gider, Saul da evine döner. Fakat Davud, ‘Saul bir gün beni öldürecek, Filistilerin diyarına kaçmam gerek’ diye düşünür. Ve öyle yapar. Davud Filistileri aldatır ve onların tarafına geçtiğine onları inandırır.

Bir süre sonra Filistiler yine İsraillilerle savaşırlar. Savaşta Saul ve Yonatan ölür. Davud buna çok üzülür ve dokunaklı bir şarkı yazıp, ‘senin için acı çekiyorum ey kardeşim Yonatan, benim için ne kadar sevgili idin’ der.

Bunun üzerine Davud, İsrail’e geri döner ve Hebron şehrinde oturur. Orada, Saul’un oğlu İş-boşet’i kral yapmak isteyenlerle, Davud’u kral yapmak isteyenler arasında bir savaş olur. Sonunda Davud’un adamları savaşı kazanırlar. Davud 30 yaşında kral olur. Yedi buçuk yıl Hebron’da hüküm sürer. Amnon, Abşalom ve Adoniya adlı oğulları Hebron’da doğarlar.

Davud’un, güzel Yeruşalim şehrini ele geçirme zamanı gelir. Kızkardeşi Tseruya’nın diğer bir oğlu olan Yoab savaşı yönetir. Bu nedenle Davud, ordusuna komutan yaparak Yoab’ı ödüllendirir. Artık Davud Yeruşalim şehrinde hüküm sürmeye başlar.

1. Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2. Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1. Tarihler 11:1-9.Sorular

  • Saul ordugâhında uyurken, Davud ile Abişay ne yaptılar?
  • Davud, Saul’a hangi soruları sordu?
  • Davud, Saul’dan ayrıldıktan sonra nereye gitti?
  • Davud’u üzen ve dokunaklı bir beste yapmasına yol açan olay neydi?
  • Davud kaç yaşındayken Hebron’da kral oldu; oğullarından bazılarının adları nelerdi?
  • Davud daha sonra nerede hüküm sürmeye başladı?

Ek sorular