GÜZEL yüzlü bir çocuk, değil mi? Onun adı Samuel’dir. Elini Samuel’in başının üzerine koyan adam, İsrail’in başkâhini Eli’dir. Samuel’i Eli’ye getirenler, babası Elkana ile annesi Hanna’dır.

Samuel başkâhin Eli’yle tanışıyor

Samuel sadece dört veya beş yaşında. Fakat burada, Yehova’nın ahit çadırında, Eli ve diğer kâhinlerle birlikte yaşayacak. Acaba Elkana ve Hanna, bu kadar küçük bir çocuğu toplanma çadırında Yehova’ya hizmet etmesi için neden veriyorlar? Görelim.

Bu olaydan birkaç yıl önce Hanna üzüntü içindeydi. Çünkü çocuğu olmuyordu ve o bir bebeği olmasını çok, ama pek çok istiyordu. Böylece Hanna, Yehova’nın toplanma çadırını ziyaret ettiği bir gün, ‘Yehova, beni unutma. Eğer bana bir oğul verirsen, bütün ömrü boyunca sana hizmet etmesi için, ben de onu sana vereceğim’ diye dua etti.

Yehova Tanrı, Hanna’nın duasına cevap verir ve aylar sonra Samuel doğar. Hanna oğlunu sever ve çok küçükken ona Yehova Tanrı’yı öğretmeye başlar. Kocasına, ‘Samuel sütten kesilince, onu Yehova’ya hizmet etmesi için toplanma çadırına götüreceğim’ der.

Resimde, Hanna ve Elkana’yı bunu yaparken görüyoruz. Samuel ana-babası tarafından iyi yetiştirildiğinden, çadırda Yehova’ya hizmet edeceği için mutludur. Hanna ve Elkana, her yıl, özel çadırda tapınmak üzere gelirler ve küçük oğullarını ziyaret ederler. Hanna her yıl Samuel’e kendi elleriyle diktiği bir cüppe getirir.

Yıllar geçer, Samuel Yehova’nın ahit çadırında hizmet etmeye devam eder. Hem Yehova Tanrı hem de İsrailliler onu severler. Fakat başkâhin Eli’nin oğulları, Hofni ve Finehas iyi insanlar değildir. Birçok kötü şey yaparak başkalarının da Yehova’nın sözünü dinlememelerine yol açarlar. Eli’nin onları kâhinlikten atması gerekirken, o bunu yapmaz.

Toplanma çadırında yapılan kötü işlerin hiçbiri genç Samuel’i Yehova’ya sunduğu hizmetten vazgeçiremez. İsrail’de çok az kişi gerçekten Yehova’yı sevdiğinden, Yehova uzun bir süreden beri hiç kimseyle konuşmamaktadır. Fakat Samuel biraz büyüdüğü zaman şöyle bir olay olur:

Samuel toplanma çadırında uyurken bir ses onu uyandırır. Samuel ‘buradayım’ der. Kalkıp Eli’ye koşar; ‘beni çağırdın, buradayım’ der.

Eli ‘seni ben çağırmadım. Git yat’ der. Bunun üzerine Samuel yatağına döner.

İkinci kez, ‘Samuel’ diye bir ses duyar. Tekrar kalkıp Eli’ye koşar. ‘Beni çağırdın, buradayım’ der. Eli yine, ‘seni ben çağırmadım oğlum, git yat’ der. Samuel yine gidip yatar.

Üçüncü kez ‘Samuel’ diyen bir ses duyar. Yine Eli’ye koşar; ‘buradayım, bu kez beni çağırmış olmalısın’ der. Eli o zaman çağıranın Yehova olduğunu anlar. Samuel’e, “git, yat, eğer seni yine çağırırsa, ‘söyle, Yehova, kulun seni dinliyor’ dersin” der.

Yehova Tanrı tekrar kendisini çağırdığı zaman Samuel Eli’nin söylediği gibi yapar. Yehova Samuel’e, Eli’yi ve oğullarını cezalandıracağını söyler. Hofni ve Finehas Filistilerle yapılan bir savaşta ölürler. Eli bunu duyduğunda düşüp boynu kırılır ve ölür. Böylece Yehova’nın sözü yerine gelir.

Samuel büyür ve İsrail’in son hâkimi olur. Yaşlandığı zaman İsrailliler ona, ‘bize hükmetmek için bir kral seç’ derler. Samuel bunu yapmak istemez. Çünkü aslında Yehova onların kralıdır. Ancak, Yehova ona, milleti dinlemesini söyler.

1. Samuel 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Sorular

  • Resimdeki küçük çocuğun adı nedir; diğerleri kimlerdir?
  • Hanna, toplanma çadırını ziyaret ettiği bir gün duasında neler dedi; Yehova ona nasıl cevap verdi?
  • Samuel kaç yaşındayken Yehova’ya hizmet etmesi için toplanma çadırına götürüldü; annesi her yıl onun için ne yaptı?
  • Eli’nin oğullarının adları nelerdi; onlar nasıl kimselerdi?
  • Yehova Samuel’i nasıl çağırdı; ona ne söyledi?
  • Samuel büyüyünce ne oldu, yaşlanınca neler oldu?

Ek sorular