RESİMLERE bak. Her biri, Yehova’nın Mısır üzerine getirdiği belalardan birini gösteriyor. İlk resimde Harun’u değneğiyle Nil Nehrine vururken görüyorsun. Bunu yaptığında nehrin suları kana döner. Balıklar ölür ve nehir kokmaya başlar.

Mısırlıların başına gelen belalar

İkinci olarak, Yehova, Nil Nehrinden kurbağaların çıkmasını sağlar. Fırınlar, hamur tekneleri, insanların yatakları, her yer kurbağalarla dolar. Kurbağalar öldüğünde Mısırlılar onları yığın yığın toplarlar ve memleket onların leşleriyle kokar.

Daha sonra, Harun değneğiyle yere vurur ve yerin tozu tatarcık olur. Bunlar uçan ve ısıran küçük böceklerdir. Tatarcık belası Mısır diyarına gelen üçüncü beladır.

Daha sonraki belalar İsraillilere değil, sadece Mısırlılara zarar verir. Dördüncü belada, Mısırlıların evlerinde büyük sinekler kaynaşır. Beşinci bela hayvanlar üzerine gelir. Mısırlıların sığırlarının, koyun ve keçilerinin çoğu ölür.

Bundan sonra Musa ve Harun kül alıp onu havaya saçarlar. İnsanların ve hayvanların üzerinde kötü çıbanlar çıkar. Bu altıncı beladır.

Musa elini göğe doğru uzatır ve Yehova gök gürlemeleri ve dolu gönderir. Bu, Mısırlıların o güne kadar gördükleri en kötü dolu fırtınasıdır ve yedinci beladır.

Sekizinci belada her yer çekirgelerle dolar. Ne o güne kadar, ne de o günden sonra bu kadar çok çekirge görülür. Dolunun mahvedemediği her şeyi çekirgeler yer.

Dokuzuncu bela karanlıktır. Üç gün diyarı koyu karanlık kaplar, fakat İsraillilerin yaşadığı yerler aydınlıktır.

Son olarak Tanrı, milletine genç bir keçi ya da kuzunun kanını kapılarının süveleri üzerine sürmelerini söyler. Sonra Tanrı’ nın meleği Mısır üzerinden geçer. Kapı süvelerinde kan gördüğü evlere yaklaşmaz. Fakat kan görmediği evlerdeki insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürür. Onuncu bela da budur.

Bu son beladan sonra Firavun, İsraillilere gitmelerini söyledi. Tanrı’nın milleti zaten gitmeye hazırdı ve hemen o gece Mısır’dan göç etmek üzere yola koyuldular.

Çıkış 7-12. bölümler.Sorular

  • Buradaki resimlere bakarak, Yehova’nın Mısır üzerine getirdiği ilk üç belayı anlatın.
  • İlk üç bela ile sonraki belalar arasında ne fark vardı?
  • Dördüncü, beşinci ve altıncı belalar nelerdi?
  • Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu belaları anlatın.
  • Yehova onuncu beladan önce İsraillilere ne yapmalarını söyledi?
  • Onuncu bela neydi; daha sonra neler oldu?

Ek sorular