17:18, 19

  • Kral Tsedekiya hangi andını bozdu?

    Andını bozmasının ne gibi sonuçları oldu?

  • Hangi sözleri verdim ve hangi anlaşmaları yaptım?

    Sözlerime ve anlaşmalarıma sadık kalmazsam hangi sorunlar doğabilir?