Anma Yemeği, fidye sayesinde gelecekte elde edeceğimiz nimetler üzerinde düşünmek için iyi bir fırsattır. Bu nimetlerden biri de dirilmedir. Yehova hiçbir zaman insanların ölmesini amaçlamadı. Bu nedenle bize en çok acı veren şeylerden biri sevdiğimiz birini kaybetmektir (1Ko 15:26). İsa, öğrencilerinin Lazar’ın ölümünden ötürü acı çektiğini görünce çok üzülmüştü (Yhn 11:33-35). İsa Babasının kusursuz bir yansımasıdır, dolayısıyla sevdiğimiz biri ölünce acı çektiğimizi görmek Yehova’yı çok üzer (Yhn 14:7). Yehova kullarını dirilteceği zamanı özlemle bekliyor, biz de aynı tutuma sahip olmalıyız (Ey 14:14, 15).

Yehova kargaşadan hoşlanmadığından dirilmenin bir düzen içinde olacağını düşünmek mantıklıdır (1Ko 14:33, 40). Belki de gelecekte cenaze törenlerinin yerini diriltilenler için yapılan karşılama törenleri alacak. Özellikle de sevdiğiniz birini kaybettiyseniz dirilme ümidi üzerinde düşünmek sizi teselli edebilir (2Ko 4:17, 18). Fidye düzenlemesini yaptığı ve Kutsal Yazılarda ölülerin bir gün tekrar yaşayacağını açıkladığı için Yehova’ya şükrediyor musunuz? (Kl 3:15).

  • Ölen akrabalarınızdan ya da arkadaşlarınızdan hangilerini tekrar görmeyi özlemle bekliyorsunuz?

  • Kutsal Kitapta adı geçen kişilerden özellikle hangileriyle konuşmak istiyorsunuz?