Yunus kitabı bize şunu gösterir: Yehova hatalar yaptığımızda bizden ümidini kesmez. Fakat hatalarımızdan ders almamızı ve gerekli değişiklikleri yapmamızı bekler.

Yun 1:3

Yunus Yehova’dan görev aldığında hangi hatayı yaptı?

Yun 2:1-10

Yunus ne hakkında dua etti ve Yehova nasıl karşılık verdi?

Yun 3:1-3

Yunus hatalarından ders aldığını nasıl gösterdi?