İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti İçin Talimatlar

Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti İçin Talimatlar

İçindekiler

 

Paragraf

Açılış Sözleri

 2

Tanrı’nın Sözündeki Hazineler

 3

Tarla Hizmetinde Kendinizi Geliştirin

 4

Hıristiyanlar Olarak Yaşam Tarzımız

 5

Kapanış Sözleri

 6

Okumak ve Öğretmek Konusunda Kendinizi Geliştirin

 7

Öğüt

 8

Süre

 9

Çevre Gözetmeninin Ziyareti

 10

Çevre veya Bölge İbadeti Haftası

 11

Anma Yemeği Haftası

 12

Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Gözetmeni

 13

Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine Başkanlık Eden

 14

İhtiyarlar Kurulu Koordinatörü

 15

Rehber Gözetmen

 16

İkinci Oda

 17

Videolar

 18

1. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’nda ve aşağıda verilen talimatlara göre idare edilecektir. Tüm müjdeciler öğrenci görevlerinde yer almaya teşvik edilmelidir. Cemaatle aktif şekilde ilişkide bulunan kişiler, Kutsal Kitabın öğretilerini kabul ediyorlarsa ve yaşamları Tanrısal ilkelerle uyumluysa görev alabilirler (be s. 282).

 2. Açılış Sözleri: En fazla 3 dakika. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden her hafta, açılış ilahisi ve duadan sonra ibadet programı için beklenti yaratacak ve Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Cevap Kâğıdı’ndaki soruya dikkat çekecek.

 3. Tanrı’nın Sözündeki Hazineler:

  • Konuşma: 10 dakika. Tema ve iki ya da üç ana noktadan oluşan bir plan Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’nda verilmektedir. Bu konuşma bir ihtiyara veya yeterli bir hizmet görevlisine tayin edilir. Haftalık Kutsal Kitap okumasında yeni bir kitaba geçildiğinde, kitabı tanıtan bir video izletilecek. Konuşmacı videoyla tema arasındaki paralelliklere dikkat çekebilir. Ancak, kitapçıkta yer alan noktaları mutlaka ele almalıdır. Ayrıca, kitapçıkta bulunan ve ele alınması gereken malzemenin bir kısmı olan resimleri ve Kutsal Kitaba dayanan noktaları zaman elverdikçe kullanmalıdır.

  • Ruhi Hazineleri Keşfedin: 8 dakika. Bu kısım soru cevap şeklindedir, giriş ve kapanış sözleri yoktur. Bir ihtiyar veya yeterli bir hizmet görevlisi tarafından yapılır. İdareci, dört nokta için ayrılan süreyi cemaat için geçerli olan noktalara bağlı olarak  ayarlayabilir. Ancak, soruların hepsini dinleyicilere sormalıdır. Ayrıca ilk iki soruda adı geçen ayetlerin hepsinin okunup okunmayacağına kendisi karar verebilir. Cevaplar en fazla 30 saniye olmalı.

  • Kutsal Kitap Okuması: En fazla 4 dakika. Bu öğrenci görevi bir birader tarafından yapılmalı. Öğrenci, herhangi bir giriş veya kapanış sözü söylemeden kendisine verilen kısmı okumalı. İbadete başkanlık eden, öğrencilere okumayla ilgili özellikle şu noktalarda yardımcı olmaya çalışacak: doğru ve anlayarak okumak, akıcılık, anlama uygun vurgu, ses değişimi, uygun duraklamalar ve doğallık.

  4. Tarla Hizmetinde Kendinizi Geliştirin: En fazla 15 dakika. İbadetin bu kısmı herkese hizmet için pratik yapma, duyuru ve öğretme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler ilk görüşme ve tekrar ziyaret görevlerini Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’nın 1. sayfasındaki örnek sohbetlere dayandırmalı. Müjdeciler, Temel Öğretim Araçlarımızda yer alan bir yayını ya da videoyu kullanıp kullanmayacağına kendisi karar verebilir. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’nda her bir öğrenci görevinin süresi belirtilmiştir ve bazen de ek talimatlar yer alır. Öğrencilerin kendilerine verilen süreyi doldurmak amacıyla ek bilgiler sunması gerekmez. İyi hazırlanmış bazı gösteriler bir dakikada ya da daha kısa sürede bitirilebilir. Gerekirse ihtiyarlara da öğrenci görevi verilebilir.

  • Örnek Sohbet Videoları: Örnek sohbet videoları her ay birbirini takip eden haftalarda izletilecek ve müzakere edilecek. Bunlar ilk görüşme, ilk tekrar ziyaret ve ikinci tekrar ziyaret videoları olacak. Bu kısım, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden birader tarafından ele alınacak.

  • İlk Görüşme: Bu öğrenci görevi bir birader veya hemşire tarafından yapılabilir. Yardımcısı aynı cinsiyetten veya ailesinden biri olmalıdır. Öğrenci ve yardımcısı oturabilir veya ayakta durabilir. Öğrenci yöreye uygun selamlama türlerinden birini kullanmalı. Görev örnek sohbete dayanmalı.

  • İlk Tekrar Ziyaret: Bu öğrenci görevi bir birader veya hemşire tarafından yapılabilir. Yardımcısı karşı cinsten biri olmamalı (km 1/05 s. 7). Öğrenci ve yardımcısı oturabilir veya ayakta durabilir. Öğrenci, ilk tekrar ziyarette ilgi göstermiş birine tekrar ziyaret sırasında ne söylenebileceğini göstermeli. Görev Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’ndaki örnek sohbete dayanmalı.

  • İkinci Tekrar Ziyaret: Bu öğrenci görevi bir birader veya hemşire tarafından yapılabilir. Yardımcısı karşı cinsten biri olmamalı (km 1/05 s. 7). Öğrenci ve yardımcısı oturabilir veya ayakta durabilir. Öğrenci, ilk tekrar ziyarette ilgi göstermiş birine tekrar ziyaret sırasında ne söylenebileceğini göstermeli. Görev örnek sohbete dayanmalı.

  • Kutsal Kitap Tetkiki: Bu öğrenci görevi bir birader veya hemşire tarafından yapılabilir. Yardımcısı karşı cinsten biri olmamalı (km 1/05 s. 7). Öğrenci ve yardımcısı oturabilir veya ayakta durabilir. Bu görevde tetkikten bir kesit canlandırılmalıdır. Öğrencinin, özellikle üzerinde çalışması gerekmiyorsa, giriş veya kapanış sözleri söylemesine gerek yoktur. Verilen tüm malzemenin yüksek sesle okunması gerekmese de bu yapılabilir. İyi öğretme becerileri üzerinde durulmalı.

  • Konuşma: Bu öğrenci görevi, bir birader tarafından cemaate hitaben bir konuşma şeklinde yapılmalı.

   5. Hıristiyanlar Olarak Yaşam Tarzımız: İlahiden sonraki ilk 15 dakikalık bölüm, dinleyicilerin Tanrı’nın Sözünü hayatlarında uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir ya da iki kısımdan oluşacak. Aksi belirtilmedikçe bu kısımlar bir ihtiyara veya yeterli bir hizmet görevlisine verilebilir. Ancak yerel ihtiyaçlar sadece ihtiyarlar tarafından yapılmalı.

  • Cemaat Kutsal Kitap İncelemesi: 30 dakika. Bu kısım yeterli bir ihtiyara verilmelidir. (İhtiyar sayısının az olduğu cemaatlerde gerektiğinde bu görev yeterli hizmet görevlilerine verilebilir.) Cemaat Kutsal Kitap İncelemesini idare etmeye kimlerin yeterli olduğunu ihtiyarlar kurulu belirlemeli. Tayin edilenler, süreyi aşmamaya dikkat ederek, kilit ayetleri vurgulayarak ve herkesin ele alınan noktaların pratik değerini kavramalarına yardımcı olarak bu kısmı anlamlı şekilde idare edebilmelidir. Gözcü Kulesi İncelemesinin nasıl idare edileceğiyle ilgili yönlendirmeleri inceleyerek yararlı ilkeler bulabilirler. Mümkünse, her hafta farklı idareci ve okuyucular kullanılmalı. Eğer Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden birader incelemenin kısaltılmasını isterse, idareci incelemenin ne şekilde kısaltılacağına karar vermeli. Bazı paragrafları okutmayabilir.

  6. Kapanış Sözleri: En fazla 3 dakika. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden, ibadetteki özellikle faydalı noktaları tekrar edecek ve ayrıca Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Cevap Kâğıdı’nda yer alan soruya ve cevaba da değinecek. Bir sonraki haftanın ibadet malzemesine de değinmeli, bunu ele alınacak bir soruya değinerek yapabilir. Ayrıca zaman varsa, sonraki hafta görevi olan öğrencilerin isimlerini belirterek kısa bir hatırlatma yapabilir. Aksi belirtilmedikçe, tüm gerekli ilanlar ve mektupların okunması başkanlık eden tarafından kapanış sözleri sırasında yapılmalıdır. Tarla hizmeti düzenlemeleri ve salon temizliği programı gibi olağan ilanlar kürsüden yapılmamalı, ilan panosuna asılmalıdır. Eğer kapanış sözleri için ayrılan süre ilanların yapılmasına ve mektupların okunmasına yetmeyecekse, başkanlık eden gerekirse Hıristiyanlar Olarak Yaşam Tarzımız’da görevi olan biraderlerden ele aldıkları kısımları kısaltmalarını istemeli ( 5. ve  9. paragraflara bakın). İbadet ilahi ve duayla bitirilecek.

 7. Okumak ve Öğretmek Konusunda Kendinizi Geliştirin: 7 Ocak 2019’dan itibaren Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden, öğrencileri överken veya öğüt verirken Okumak ve Öğretmek kitapçığını kullanmalı. Öğrencinin çalışması gereken nokta Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’nda görevlerin yanında parantez içinde belirtilmektedir. Her ayın ilk haftası, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık eden birader Okumak ve Öğretmek kitapçığındaki bir noktayı müzakere edecek. Kitapçıktaki “Gelişiminizi Kaydedin” kısmı öğrenciler için hazırlanmıştır ve başkanlık eden birader tarafından işaretlenmemelidir.

  8. Öğüt: Her öğrenci görevinin sonunda, başkanlık edenin öğrenciyi Okumak ve Öğretmek kitapçığındaki talimatlar doğrultusunda övmek ve öğüt vermek için yaklaşık bir dakikası bulunmaktadır. Başkanlık eden, öğrencinin görevini ilan ederken çalıştığı noktayı belirtmeyecek. Ancak öğrenci görevinin sonunda, başkanlık eden uygun övgülerde bulunduktan sonra öğrencinin üzerinde çalıştığı noktayı ve bunu nasıl güzel bir şekilde başardığını ya da bu noktaya neden daha çok dikkat etmesi gerektiğini nazikçe açıklayabilir. Başkanlık eden, öğrenciye veya kardeşlere yararı olacağını düşünüyorsa öğrenci görevinin başka yönlerine de değinebilir. İbadetten sonra ya da başka bir zaman özel olarak, her öğrenciye üzerinde çalıştığı ya da başka bir çalışma noktasıyla ilgili Okumak ve Öğretmek kitapçığına veya Vaizlik İbadeti kitabına dayanan yapıcı ek öğütler verilebilir. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti gözetmeninin ve rehber gözetmenin görevleriyle ilgili daha fazla bilgi için  13 ve  16. paragraflara bakın.

     9. Süre: Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık edenin sözleri dahil hiçbir kısımda süre aşılmamalı. Süreleri dolduğunda öğrenci görevleri nazikçe durdurulmalı. İbadetteki diğer kısımlarda süre aşılırsa, rehber gözetmen daha sonra özel olarak öğüt vermeli. İlahiler ve dualar dahil tüm ibadet 1 saat 45 dakika sürmeli.

 10. Çevre Gözetmeninin Ziyareti: Çevre gözetmeninin cemaati ziyaret ettiği hafta ibadet, şu istisnalar dışında Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’ndaki programa göre idare edilmeli: Hıristiyanlar Olarak Yaşam Tarzımız kısmındaki Cemaat Kutsal Kitap İncelemesi yerine çevre gözetmeni 30 dakikalık bir hizmet konuşması yapacak. Hizmet konuşmasından önce, Hayatımız ve Hizmetimiz ibadetine başkanlık eden ele alınan programı kısaca tekrar edecek, sonraki haftanın programını gözden geçirecek, gerekli ilanları ve mektupları okuduktan sonra çevre gözetmenini kürsüye davet edecek. Hizmet konuşmasının ardından, çevre gözetmeni kendi seçmiş olduğu ilahiyle ibadeti bitirecek. Çevre gözetmeninin ziyareti esnasında, ikinci odada cemaatin konuştuğu dilde görev yapılmayacak. Yabancı dil konuşan grup çevre gözetmeni ev sahibi cemaati ziyaret ederken ibadetlerini yapmaya devam edebilir. Ancak, çevre gözetmeninin hizmet konuşması sırasında grup cemaate katılmalıdır.

 11. Çevre veya Bölge İbadeti Haftası: Çevre veya bölge ibadeti haftaları hiçbir cemaat ibadeti yapılmaz. O haftaki ibadetler için hazırlanan malzeme kişisel olarak veya ailece birlikte incelenmeli.

 12. Anma Yemeği Haftası: Anma Yemeği hafta içi bir güne denk gelirse, o hafta Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti yapılmaz. Fakat Anma Yemeği günü tarla hizmeti buluşması yapılmalıdır.

  13. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Gözetmeni: İhtiyarlar kurulu tarafından seçilen bir ihtiyar Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti gözetmeni olarak hizmet edecek. Bu ibadetin iyi bir şekilde düzenlenmesi ve bu talimatlara göre idare edilmesi onun sorumluluğudur. Bu birader rehber gözetmenle iyi bir iletişim içinde olmalı. Yeni bir ayın Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı çıkar çıkmaz, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti gözetmeni o ayki öğrenci görevlerini belirlemeli ( 4. paragrafa bakın). Tüm öğrenci görevleri, görev tarihinden en az üç hafta önce, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Görev Kâğıdı (S-89) kullanılarak dağıtılmalıdır.

 14. Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine Başkanlık Eden: Her hafta bir ihtiyar Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetine başkanlık edecektir. (İhtiyar sayısının az olduğu cemaatlerde gerektiğinde yeterli durumdaki hizmet görevlileri kullanılabilir.) Açılış ve kapanış sözlerini hazırlamak, örnek sohbet videolarını ve Okumak ve Öğretmek kitapçığındaki yeni çalışma noktalarını tanıtan videoları müzakere etmek onun sorumluluğudur. Tüm kısımları o sunar ve ihtiyarlar kurulunun büyüklüğüne göre ibadetin diğer kısımlarında da görev alabilir. Kısımlar arasındaki sözleri çok kısa olmalı. Hangi ihtiyarların bu görev için yeterli olduğuna ihtiyarlar kurulu karar verecek. Yeterli görülen ihtiyarlar düzenli aralıklarla başkanlık edecekler. Yerel koşullara bağlı olarak, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti gözetmeni diğerlerinden daha sık başkanlık edebilir. Eğer bir ihtiyar Cemaat Kutsal Kitap İncelemesini idare etmeye yeterliyse, büyük ihtimalle ibadete de başkanlık edebilecek yeterliktedir. Ancak lütfen şunu unutmayın: İbadete başkanlık eden biraderden öğrenci görevi alanlara sevgi dolu ve yararlı övgüler ile öğüt vermesi beklenir. Başkanlık eden, ibadetin zamanında bitirilmesinden de sorumludur ( 6. ve  9. paragraflara bakın). Başkanlık eden isterse ve uygun yer varsa, sahneye ayaklı bir mikrofon koyulabilir, böylece başkanlık eden sıradaki kısmı ilan ederken görevi yapacak birader de kürsüde yerini alabilir. Benzer şekilde,  başkanlık eden Kutsal Kitap Okuması görevinde ve Tarla Hizmetinde Kendinizi Geliştirin kısmında sahnedeki masada oturmayı tercih edebilir. Bu şekilde zaman kazanılabilir.

 15. İhtiyarlar Kurulu Koordinatörü: Öğrenci görevleri dışında ibadetteki tüm kısımların tayinini ihtiyarlar kurulu koordinatörü yapar. Buna, ihtiyarlar kurulunun uygun gördüğü ihtiyarlar arasından, her hafta ibadete başkanlık edecek biraderi tayin etmek de dahildir. İhtiyarlar kurulu koordinatörü, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti gözetmeniyle iletişim kurarak, görev alacak kardeşlerin belirtildiği ibadet programının ilan panosuna asıldığından emin olmalıdır.

  16. Rehber Gözetmen: Mümkünse rehber gözetmen olarak tecrübeli bir konuşmacı olan bir ihtiyar seçmek iyi olur. Rehber gözetmenin sorumluluğu, gerektiğinde ihtiyarlara ya da hizmet görevlilerine, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetindeki görevleri, ayrıca umumi konuşmalar ve Gözcü Kulesi ya da Cemaat Kutsal Kitap İncelemesinin idaresi veya okunması gibi başka görevlerle ilgili özel olarak öğüt vermektir ( 9. paragrafa bakın). Eğer cemaatinizde konuşma ve öğretim verme açısından yetenekli birkaç ihtiyar bulunuyorsa, bu göreve her yıl başka bir ihtiyar tayin edilebilir. Rehber gözetmenin her görevden sonra öğüt vermesi gerekmiyor.

 17. İkinci Oda: Öğrenci sayısına bağlı olarak cemaatlerde ikinci bir odada öğrenci görevleri düzenlenebilir. Böyle bir durumda ikinci odada görev yapanlara öğüt verecek yeterli biri, tercihen bir ihtiyar bulunmalı. Gerekirse, yeterli bir hizmet görevlisi de tayin edilebilir. İhtiyarlar kurulu kimin bu konuda yeterli olduğuna ve görevin dönüşümlü yapılıp yapılmayacağına karar vermeli. Öğüt veren birader  8. paragrafta verilen talimatları izlemeli. Eğer başka oda(lar) varsa öğrencilerden, Tanrı’nın Sözündeki Hazineler bölümündeki Ruhi Hazineleri Keşfedin kısmından sonra odaya geçmeleri istenmeli. Tarla Hizmetinde Kendinizi Geliştirin kısmı bittikten sonra ana salona geri dönmeliler. Video ele alınırken ikinci odadakiler mümkünse müzakereyi bulundukları yerden izlemeli ya da dinlemelidirler. Bu mümkün değilse öğüt veren birader videoyu mobil bir cihazdan izletip müzakere etmelidir.

 18. Videolar: İbadette bazı videolar izletilecek. Hafta içi ibadetinde izletilecek videolar JW Library uygulamasında bulunacak ve çeşitli cihazlarla erişim sağlanabilecek. Örnek sohbet videoları, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadetinde izletildikten sonra zaman zaman tarla hizmeti buluşmalarında da izletilebilir.