Güney Kore’de rastlantıda şahitlik

HAYATIMIZ VE HİZMETİMİZ–İBADET KİTAPÇIĞI Eylül 2018

Örnek Sohbetler

Tanrı’nın insanlarla ilgilendiğini gösteren örnek sohbetler.

TANRI’NIN SÖZÜNDEKİ HAZİNELER

İsa İlk Mucizesini Yapıyor

İsa’nın ilk mucizesi onun kişiliğinin bazı yönlerini görmemizi sağlar.

TANRI’NIN SÖZÜNDEKİ HAZİNELER

İsa Samiriyeli Bir Kadına Şahitlik Ediyor

İsa rastlantıda şahitlik ederken kadının günlük yaşamından bir örnek vererek konuya girdi.

HIRİSTİYANLAR OLARAK YAŞAM TARZIMIZ

Hizmette Yeteneklerimizi Geliştirelim: Şahitlikle Sonuçlanabilecek Sohbetler Başlatmak

Tanımadığımız kişilerle sohbet başlatabilmek için yeteneklerimizi nasıl geliştirebiliriz?

TANRI’NIN SÖZÜNDEKİ HAZİNELER

İsa’yı Doğru Bir Güdüyle Takip Edin

Bazı öğrenciler İsa’yı bencil nedenlerle takip ettikleri için tökezleyip onu izlemeyi bıraktılar.

HIRİSTİYANLAR OLARAK YAŞAM TARZIMIZ

Hiçbir Şey İsraf Olmadı

Biz de İsa gibi Yehova’nın sağladığı şeyleri israf etmeyerek bunları ne kadar takdir ettiğimizi gösterebiliriz.

TANRI’NIN SÖZÜNDEKİ HAZİNELER

İsa Her Zaman Babasını Yüceltti

İsa’nın asıl isteği Yehova Tanrı’nın ona verdiği işi tamamlamaktı.

HIRİSTİYANLAR OLARAK YAŞAM TARZIMIZ

Mesih Gibi Alçakgönüllü ve Haddini Bilir Olun

Cemaatte bir ayrıcalık ya da sorumluluk aldığımızda İsa’yı nasıl örnek alabiliriz?