Hezekiel’in mabetle ilgili gördüğü görüntü, sürgündeki sadık Yahudilere pak tapınmanın yeniden kurulacağına dair güvence verdi. Aynı zamanda, Yehova’nın pak tapınmayla ilgili yüksek standartlarını hatırlattı.

Kâhinler halka Yehova’nın standartlarını öğretecekti

44:23

Sadık ve sağgörülü hizmetkâr temiz olanla olmayan arasındaki farkı öğrenmemize nasıl yardım ediyor? Örnekler verin (kr 110-117).

Halk önderlik edenleri destekleyecekti

45:16

Cemaatteki ihtiyarları desteklediğimizi hangi yollarla gösterebiliriz?