Evden eve hizmet ederken kapıyı bir çocuk açarsa anne babasıyla konuşmak istediğimizi söylemeliyiz. Bu şekilde reislik düzenlemesine saygı göstermiş oluruz (Öz 6:20). Çocuk bizi içeri davet ederse kabul etmemeliyiz. O sırada anne babasıyla görüşmemiz mümkün değilse başka zaman gitmeliyiz.

Kapıyı açan reşit olmayan bir gençse, yine anne babasıyla görüşmek istediğimizi söylememiz uygun olacaktır. Anne babası evde yoksa onlarla görüşmek için daha sonra oraya tekrar gidebiliriz.

Aynı eve tekrar gittiğimizde anne ya da baba evdeyse, daha önceki ziyaretimizde çocuklarıyla karşılaştığımızı ancak anne ya da babayla konuşabilmek için tekrar geldiğimizi söyleyebiliriz. Böylece ziyaretimizin amacını açıklayabilir ve Kutsal Kitabın aileler için verdiği güvenilir tavsiyeleri paylaşabiliriz (Me 119:86, 138). Anne babaya önem verdiğimizi ve saygı duyduğumuzu göstermemiz iyi bir şahitlik olur ve iyi haberi tüm aileyle paylaşmamız için başka fırsatlar yaratabilir (1Pe 2:12).