11:2

Pers ülkesinden dört kral çıkacaktı. Dördüncüsü ‘Yunan krallığına karşı toplu bir seferberlik başlatacaktı.’

  1. Büyük Koreş

  2. II. Kambyses

  3. I. Darius

  4. I. Kserkses (Ester’le evlenen Kral Ahaşveroş olduğu düşünülüyor)

11:3

Güçlü bir Yunan kralı ortaya çıkacak ve büyük bir imparatorluğu yönetecekti.

  • Büyük İskender

11:4

Yunan İmparatorluğu İskender’in dört generali arasında paylaşılacaktı.

  1. Kassandros

  2. Lysimakhos

  3. I. Selevkos

  4. I. Ptolemaios