2:2, 3

“Son günler”

Şu an içinde bulunduğumuz dönem

“Yehova’nın evinin bulunduğu dağ”

Yehova’ya sunulan üstün pak tapınma

“Bütün milletler oraya akın edecek”

Pak tapınmayı benimseyenler birlik içindedir

‘Gelin, Yehova’nın dağına çıkalım’

Hakiki tapınmaya katılanlar başkalarını da kendilerine katılmaya davet ediyor

“O bize yolunu öğretecek, biz de O’nun yolunda yürüyeceğiz”

Yehova, Sözü aracılığıyla bizi eğitir ve O’nu memnun edecek şekilde yaşamamıza yardım eder

2:4

“Artık savaşı öğrenmeyecekler”

İşaya Tanrı’nın toplumunun savaş aletlerini tarım aletlerine çevireceğini söyledi. Bu onların barışçı insanlar olduğu anlamına gelir. İşaya’nın söz ettiği tarım aletleri nelerdi?

‘Kılıçlarını saban demiri yapacaklar’

Saban demiri, sabanın taban kısmına takılan, toprağı yarmaya yarayan parçadır. Demirden yapılanlar olduğu gibi tahtadan yapılanlar da vardı (1Sa 13:20)

‘Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar’

Bağcı bıçağı, üzüm bağı budamak için kullanılan, büyük ihtimalle orak biçiminde bir bıçaktı (İş 18:5)