İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Biliyor muydunuz?

Biliyor muydunuz?

Yusuf, Firavunun huzuruna çıkmadan önce neden tıraş oldu?

Bir berberi çalışırken gösteren eski Mısırlılara ait bir duvar resmi

Başlangıç kaydına göre Firavun, kendisine sıkıntı veren rüyaları yorumlaması için İbrani mahkûm Yusuf’un derhal huzuruna getirilmesini emretti. Bu sırada Yusuf birkaç yıldır hapisteydi. Firavunun çağrısı acil olsa da, Yusuf tıraş olmak için zaman ayırdı (Başlangıç 39:20-23; 41:1, 14). Bu küçük ayrıntı Yusuf’un Mısır âdetlerine aşina olduğunu gösterir.

Sakal uzatmak İbraniler de dahil birçok eski millet arasında oldukça yaygındı. Bunun tersine McClintock ve Strong’un yazdığı Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature’a göre “Eski Mısırlılar, doğu milletleri arasında sakal uzatmaya karşı çıkan tek ulustu.”

Peki sadece sakallarını mı tıraş ediyorlardı? Biblical Archaeology Review dergisi Mısır’ın bazı törensel âdetlerine göre bir kişinin Firavunun huzuruna çıkmadan önce sanki bir mabede girecekmiş gibi hazırlık yapması gerektiğini belirtiyor. Bu durumda Yusuf vücudundaki tüm tüyleri tıraş etmiş olmalı.

Elçilerin İşleri kaydı Timoteos’un babasının Yunanlı olduğu söyler. Bu onun doğuştan Yunanlı olduğu anlamına mı gelir?

Aslında hayır. Anlaşılan Pavlus, Yahudilerle Yunanlıları karşılaştırdığı bazı ayetlerde Yunanlı ifadesini Yahudi olmayan herkes için kullandı (Romalılar 1:16; 10:12). Bunun bir nedeni Pavlus’un iyi haberi duyurduğu yerlerde Yunan dilinin ve kültürünün çok yaygın olmasıydı.

Eski zamanlarda kimler Yunanlı olarak görülüyordu? MÖ 4. yüzyılda yaşamış Atinalı İsokrates bir keresinde Yunan kültürünün dünyaya yayılmasından gururla söz etmişti. Ayrıca şunu belirtti: “Doğuştan Yunanlı olan kişilerden çok Yunanlı olarak adlandırılan kişiler sunduğumuz eğitimin avantajlarından yararlanıyor.” Dolayısıyla, kesin olmamakla birlikte Timoteos’un Yahudi olmayan babası ve Pavlus’un Yunanlı olarak söz ettiği diğer kişiler doğuştan değil, kültürel açıdan Yunanlıydı (Elçiler 16:1).