Ölüler tekrar yaşayacak mı?

Yaşamın kaynağı olan Yaratıcımız ölüleri diriltecektir

Yehova Tanrı hayatın kaynağıdır (Mezmur 36:9). O halde, Tanrı’nın ölen kişileri hayata döndüreceğine inanmak makul değil midir? Kutsal Kitap Tanrı’nın gelecekte ölüleri dirilteceğini söyler (Elçiler 24:15’i okuyun). Peki bundan nasıl emin olabiliriz?

Yaratıcımız başlangıçta insanların yeryüzünde sonsuza dek yaşamasını amaçlamıştı (Başlangıç 1:31; 2:15-17). O’nun insanlık için amacı hâlâ değişmedi. Ömrümüzün kısa ve sıkıntılarla dolu olduğunu görmek Yaratıcımıza acı veriyor (Eyüp 14:1, 14, 15’i okuyun).

Diriltilenler nerede yaşayacak?

Tanrı insanları gökte yaşaması için mi yarattı? Hayır. Tanrı melekleri gökte, insanları ise yeryüzünde yaşaması için yarattı (Başlangıç 1:28; Eyüp 38:4, 7). İsa’nın gerçekleştirdiği diriltme olaylarını da düşünelim. Dirilttiği insanlar yeryüzünde yaşamaya devam etti. Benzer şekilde gelecekte diriltilecek kişilerin çoğu da yeryüzünde yaşayacak (Yuhanna 5:28, 29; 11:44’ü okuyun).

Ancak Tanrı’nın seçtiği az sayıda kişi ruhi bedenlerle gökte yaşamak üzere diriltilecek (Luka 12:32; 1. Korintoslular 15:49, 50). Gökte diriltilen bu kişiler İsa Mesih’le birlikte yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecekler (Vahiy 5:9, 10’u okuyun).