Kutsal Kitapta neden peygamberlik sözleri kayıtlıdır?

Günümüzdeki olaylar Kutsal Kitaba neden kaydedilmiştir? (Luka 21:10, 11)

Kutsal Kitabın birçok yerinde, geleceği bildiren ayrıntılı peygamberlik sözleri bulunur. Hiçbir insan gelecekte ne olacağını ayrıntılarıyla bilemez. Bu nedenle Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinin yerine gelmesi, bu kitabın Tanrı’nın Sözü olduğunun güçlü bir kanıtıdır (Yeşu 23:14 ve 2. Petrus 1:20, 21’i okuyun).

Gerçekleşmiş peygamberlik sözleri Yaratıcıya iman etmemizi sağlar (İbraniler 11:1). Ayrıca bu sözler sayesinde Tanrı’nın daha iyi bir gelecekle ilgili verdiği vaatlerin gerçekleşeceğine güveniriz. Dolayısıyla Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri bize gerçek bir ümit verir (Mezmur 37:29 ve Romalılar 15:4’ü okuyun).

Peygamberlik sözleri bize nasıl yarar sağlar?

Bazı peygamberlik sözleri Tanrı’nın hizmetçilerini harekete geçmeleri konusunda uyarır. Örneğin birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçileri önceden bildirilen bazı sözlerin gerçekleştiğini görünce Yeruşalim’i terk ettiler. Yeruşalim halkının çoğu İsa peygamberi reddettiği için şehir yıkıma uğradı, fakat o sırada onlar uzak bir yerde oldukları için hayatları kurtuldu (Luka 21:20-22’yi okuyun).

Bugün yerine gelen peygamberlik sözleri, yakında Tanrı’nın Krallığının tüm yönetimleri ve krallıkları yok edeceğini gösteriyor (Daniel 2:44; Luka 21:31). Bu nedenle her birimizin Tanrı’nın onayını kazanmak için hemen harekete geçmesi yaşamsaldır (Luka 21:34-36’yı okuyun).