İsa peygamber insanları gerçekten diriltti mi?

İsa, dört gündür ölü olan Lazar’ı diriltti

Kutsal Yazılar İsa’nın insanları dirilttiğini açıkça söyler. Dirilmeyle ilgili bu kayıtlar efsane değildir; adı geçen yerler gerçektir ve olayların yaşandığı zamanlar bellidir. Örneğin MS 31 yılının yazında, büyük bir kalabalık Kefernahum’dan Nain’e giden İsa’ya eşlik ediyordu. Onlar şehre yaklaşırken başka bir kalabalıkla karşılaştılar. Sonra İsa dul bir kadının oğlunu diriltti. Yaratıcının ilhamla yazdırdığı Kutsal Kitapta kayıtlı olan ve birçok şahidin gözü önünde yaşanan bu olaya güvenebilirsiniz (Luka 7:11-15’i okuyun).

Ayrıca İsa dört gündür ölü olan arkadaşı Lazar’ı diriltti. İsa’nın o gün yaptıklarını anlatan kayıtlara inanabilirsiniz, çünkü bu olaya da birçok kişi şahit olmuştu (Yuhanna 11:39-45’i okuyun).

İsa peygamber insanları neden diriltti?

Çünkü onlara büyük bir şefkat duyuyordu. Bunu yapmasının başka bir nedeni de hayatın kaynağı olan Yaratıcısının, kendisine ölüleri diriltme gücü verdiğini göstermekti (Yuhanna 5:28, 29; 11:25’i okuyun).

İsa’nın ölüleri diriltmesi, onun gelecekte yapacaklarına güvenmemizi sağlar. İsa, gerçek Tanrı hakkında bilgisi olmayan kişiler de dahil, çok sayıda insanı diriltecek. Bu kişilere Yehova Tanrı’yı tanıma ve sevme fırsatı verilecek (Elçiler 24:15’i okuyun).