Bütün dinler Tanrı’yı memnun eder mi?

Haberleri izlediğinizde dünyanın çeşitli yerlerinde din adı altında kötü şeyler yapıldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Aslında bütün dinlerin kaynağı Tanrı değildir (Matta 7:15). Dinler insanlığın büyük kısmını kandırmaktadır (1. Yuhanna 5:19’u okuyun).

Ancak Tanrı iyiyi ve doğruyu seven samimi kişileri fark eder (Yuhanna 4:23). O böyle kişileri Sözü olan Kutsal Kitaptan hakikati öğrenmeye davet ediyor (1. Timoteos 2:3-5’i okuyun).

Doğru dini nasıl saptayabilirsiniz?

Yehova Tanrı farklı dinlerden gelen birçok insana hem birbirini sevmeyi hem de hakikati öğreterek onları bir araya getiriyor (Mika 4:2, 3). Dolayısıyla mensuplarının birbirine nasıl davrandığına bakarak doğru dini saptayabilirsiniz (Yuhanna 13:35’i okuyun).

Yehova Tanrı her tür insanı hakiki tapınma aracılığıyla bir araya getiriyor (Mezmur 133:1)

Doğru dine mensup olan kişilerin imanı Kutsal Kitaba dayanır ve onlar yaşamlarında Kutsal Kitabın ilkelerine uyarlar (2. Timoteos 3:16). Onlar Tanrı’nın ismini yüceltirler (Mezmur 83:18). Tanrı’nın Krallığını destekler ve bu yönetimin insanlığın tek ümidi olduğuna inanırlar (Daniel 2:44). Ayrıca insanlara iyi davranarak ‘ışıklarını parlatırlar’ (Matta 5:16). Bu yüzden doğru dinin mensupları Krallığın iyi haberini paylaşmak için insanları evlerinde ziyaret etmeleriyle tanınır (Matta 24:14 ve Elçiler 5:42; 20:20’yi okuyun).