İsa peygamberin ölümü bize nasıl yarar sağlar?

Tanrı insanları yaratırken, onların hastalık ve ölüm olmadan yeryüzünde sonsuza dek yaşamalarını amaçladı. Ancak ilk insan Âdem, Yaratıcısına itaatsizlik etti ve sonsuza dek yaşama ümidini kaybetti. Âdem’in soyundan geldiğimiz için biz de ondan ölümü miras aldık (Romalılar 5:8, 12; 6:23). Yaratıcımız Yehova, İsa peygamberi ölmesi, böylece Âdem’in kaybettiği şeyin bedelini ödemesi için yeryüzüne gönderdi (Yuhanna 3:16’yı okuyun).

İsa peygamber insanların sonsuza dek yaşaması için öldü. Sizce yeryüzündeki cennette yaşam nasıl olacak?

İsa peygamberin ölümü sayesinde günahlarımız bağışlanabilir ve sonsuza dek yaşayabiliriz. Yaşlılık, hastalık ve ölüm ortadan kalktığında yeryüzündeki yaşamın nasıl olacağını Kutsal Kitap bize anlatır (İşaya 25:8; 33:24 ve Vahiy 21:4, 5’i okuyun).

İsa peygamberin ölümünü nasıl anmalıyız?

İsa peygamber, ölmeden bir önceki gece öğrencilerinden ölümünü sade bir törenle anmalarını istedi. Onun ölümünü her yıl bu şekilde anarak, İsa peygamberin ve Yehova Tanrı’nın insanlığı ne kadar sevdiğini düşünme fırsatı buluruz (Luka 22:19, 20 ve 1. Yuhanna 4:9, 10’u okuyun).