İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 TANRI’YA YAKLAŞIN

Tanrı ‘Yüreğimizi Sevinçle Doldurur’

Tanrı ‘Yüreğimizi Sevinçle Doldurur’

Yehova Tanrı çektiğimiz acılara karşı duyarsız mı? Kutsal Kitabın bu soruya verdiği cevap bizi çok rahatlatır. Tanrı bizimle gerçekten ilgileniyor ve hayattan zevk almamızı istiyor. O her gün en nankör kişilerin bile nimetlerinden bol bol yararlanmasına izin veriyor. Şimdi İsa peygamberin elçisi Pavlus’un sözlerine bakalım (Elçiler 14:16, 17’yi okuyun).

Pavlus Listra şehrindeki putperest insanlara şöyle demişti: “[Tanrı] geçmiş devirlerde tüm milletlerin kendi yollarında yürümelerine izin vermişse de, yaptığı iyilikler her zaman Kendisine tanıklık etmiştir. Gökten yağmurlar yağdırmış, bereketli mevsimler vermiş ve sizi bol bol doyurarak yüreklerinizi sevinçle doldurmuştur.” Bu sözler Listralılara ne ifade ediyordu?

Listralılar Pavlus’un sözlerinin doğruluğunu bizzat kendi hayatlarında görebilirlerdi. Onlar tarımla uğraşıyor, verimli ve sulak topraklarda yaşıyorlardı. Fakat Pavlus’un da dediği gibi yağmurun ve bereketli mevsimlerin kaynağı Tanrı’ydı. Dolayısıyla bol bol ekin biçtikleri ve lezzetli bir yemek yedikleri her seferinde aslında Tanrı’nın iyiliğinden yararlanıyorlardı.

Pavlus’un Listralılara söylediği sözler bize Yehova Tanrı hakkında bazı önemli şeyler öğretir.

Yehova bize özgür irade vermiştir. Ayette Yehova’nın tüm milletlerin “kendi yollarında yürümelerine” izin verdiği söyleniyor. Kutsal Kitap çevirmenleri için hazırlanan bir başvuru kitabı bu ifadenin “istediği yolu seçmek” ya da “en uygun gördüğü şeyi yapmak” anlamına gelebileceğini söylüyor. Yehova kimseyi Kendisine ibadet etmeye zorlamaz. Bize özgür irade vermiştir, bu yetimiz sayesinde yaşam tarzımızı kendimiz belirleyebiliriz (Tekrar 30:19).

Yehova Kendisini tanımamızı istiyor. Pavlus, Tanrı hakkında şöyle demişti: “Yaptığı iyilikler her zaman Kendisine tanıklık etmiştir.” Daha önce bahsedilen kitap “tanıklık etmiştir” ifadesinin “nasıl bir Tanrı olduğunu insanlara açıkça göstermiştir” şeklinde de çevrilebileceğini söylüyor. Tanrı’nın yarattığı şeyler O’nun iyilik, hikmet, güç ve sevgi gibi ‘görünmez niteliklerine’ etkili şekilde tanıklık eder (Romalılar 1:20). Yehova Kutsal Kitapta Kendisi hakkında daha birçok şey açıklar (2. Timoteos 3:16, 17). Yehova’nın O’nu yakından tanımamızı istediği çok açık değil mi?

Tanrı her gün en nankör kişilerin bile nimetlerinden bol bol yararlanmasına izin veriyor

Yehova mutlu olmamızı istiyor. Pavlus Tanrı’nın bizi ‘bol bol doyurarak yüreklerimizi sevinçle doldurduğunu’ söyledi. Yehova’ya inanmayan bir günahkâr bile dilediği kadar yemek yiyip doyabilir ve hayatta bir ölçüde mutlu olabilir. Fakat Tanrı bizim gerçek ve kalıcı mutluluğu elde etmemizi istiyor. Bunun tek yolu O’nun hakkındaki hakikati öğrenmek ve öğrendiklerimizi hayatımızda uygulamaktır (Mezmur 144:15; Matta 5:3).

Hepimiz Yehova’nın iyiliğinden her gün yararlanıyoruz. “Sizi bol bol doyurarak yüreklerinizi sevinçle dolduran” Tanrı’ya minnettarlığınızı nasıl gösterebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Temmuz ayı için önerilen okuma programı

Elçiler 11-28