İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Yaratıcımızın Verdiği Hükümler Zalimce miydi?

Yaratıcımızın Verdiği Hükümler Zalimce miydi?

BU SORUYA cevap bulabilmek için, Yaratıcımızın geçmişte verdiği hükümlerle ilgili şu iki örneği kısaca ele alalım: Nuh Tufanı ve Kenanlıların yok edilişi.

NUH TUFANI

BAZI İNSANLAR ŞÖYLE DİYOR: “Tanrı, Tufanda Nuh peygamber ve ailesi dışında tüm insanları yok etmekle çok zalimce davrandı.”

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?: Tanrı şöyle der: “Ben kötü kişinin ölmesinden değil, yolundan dönüp yaşamasından zevk alırım” (Hezekiel 33:11). Dolayısıyla, Tanrı Nuh’un günlerindeki kötü insanları yok etmekten zevk almadı. O halde neden böyle bir hüküm verdi?

Bu sorunun cevabı hakkında Kutsal Kitap şöyle der: “[Tanrı, Kendisinden] korkmayan kimselere, başlarına gelecek şeyler konusunda bir örnek bırakmıştır” (2. Petrus 2:5, 6). Yaratıcımızın bıraktığı örnek bize O’nun hakkında ne gösterir?

İlk olarak, insanları yok etmek Yaratıcımızı üzse de O zalim insanların yol açtığı tüm acıların farkındadır ve yaptıklarından onları sorumlu tutar. Tanrı yakında tüm adaletsizliğe ve sıkıntılara son verecektir.

İkinci olarak, Tanrı’nın geçmişte yaptıkları, O’nun bir hükmü yerine getirmeden önce insanları sevgiyle uyardığını gösterir. Tanrı Nuh peygamber aracılığıyla insanları uyarmıştı, fakat çoğu insan onu dinlemedi. Kutsal Kitap şöyle der: “Tufan gelinceye ve hepsini silip süpürünceye kadar, hiçbir şeyi umursamadılar” (Matta 24:39).

Tanrı sonraki dönemlerde de aynı şekilde davrandı mı? Evet. Örneğin İsrail halkına eğer çevrelerindeki milletler gibi kötülük ederlerse, düşmanların onların ülkesini istila etmesine, başkentleri Yeruşalim’i yıkmasına ve onları sürgüne götürmesine izin vereceğini söyleyerek onları uyarmıştı. Fakat İsrailoğulları zaman içinde kötülük etmeye başladı, hatta çocuklarını bile kurban ettiler. Yehova bu durumda harekete geçti mi? Evet, fakat harekete geçmeden önce defalarca peygamberlerini gönderdi ve davranışlarını değiştirmeleri için halkını uyardı. Kutsal Kitapta şöyle okuyoruz: “Ulu Rab Yehova, peygamber kullarına sırrını açmadıkça hiçbir şey yapmaz” (Amos 3:7).

SİZİN İÇİN ÖNEMİ: Yehova Tanrı’nın geçmişte verdiği hükümleri bilmek bize ümit verir. Bugün  de, Tanrı’nın korkunç acılara yol açan zalim insanlara hüküm vereceğine güvenebiliriz. Kutsal Kitap şöyle der: “Kötülerin kökü kazınacak . . . . Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezmur 37:9-11). İnsanları çektikleri acılardan kurtaracak bir hüküm hakkında ne düşünürsünüz? Bu hükmü veren zalim mi yoksa merhametli biri midir?

KENANLILARIN YOK EDİLİŞİ

BAZI İNSANLAR ŞÖYLE DİYOR: “Kenanlıların yok edilmesi, çağımızda yapılan soykırımlar gibi zalimce işlenmiş bir savaş suçudur.”

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?: “[Tanrı’nın] her yolu adalettir. [O] sadakat Tanrısıdır, hiç haksızlık etmez” (Tekrar 32:4). Tanrı’nın adaletini uygularken izlediği yol, insanların yaptığı savaşlarla karşılaştırılamaz. Neden mi? Çünkü Yaratıcımız bizden farklı olarak insanların yüreklerini okuyabilir.

Örneğin, Tanrı Sodom ve Gomorra’yı yargıladığında bu şehirleri yok etmeye karar vermişti. Sadık bir adam olan İbrahim peygamber Tanrı’nın vermiş olduğu bu kararın adil olup olmadığıyla ilgili kaygı duyuyordu. Adaletli Tanrı’nın ‘doğruları kötülerle birlikte yok edeceğine’ inanamıyordu. Yehova Tanrı İbrahim’e sabırla, Sodom’da yalnızca on doğru kişi bile olsa onların hatırına bu şehri bağışlayacağını açıkladı (Başlangıç 18:20-33). Görüldüğü gibi, Tanrı oradaki insanların yüreklerini araştırmış ve içlerindeki kötülüğü görmüştü (1. Tarihler 28:9).

Benzer şekilde Yaratıcımız Kenanlıları da yargıladı ve haklı olarak onların yok edilmesini emretti. Kenanlılar zalimce davranışlarıyla ün salmış bir milleti, öyle ki kendi çocuklarını kurban olarak canlı canlı yakarlardı * (2. Krallar 16:3). Kenanlılar Yehova Tanrı’nın tüm bu toprakları ele geçirmesi için halkına emir verdiğini biliyordu. Tanrı’nın İsrailoğullarına vaat ettiği diyarda kalmakta direnen ve onlarla savaşan Kenanlılar Tanrı’nın halkına karşı koymakla aslında bilinçli şekilde Tanrı’ya karşı koymuş oluyorlardı. Çünkü Yehova, halkının yanında olduğuna dair güçlü kanıtlar göstermişti.

Tanrı, Kendi yüksek ahlak standartlarını kabul ederek kötü yollarından dönen Kenanlılara merhamet gösterdi. Örneğin, daha önce ahlaksız bir yaşam süren Rahab ailesiyle birlikte hayatta kaldı. Ayrıca, bir Kenan şehri olan Gibeon’da yaşayanlar Tanrı’dan merhamet dilediler, sonuç olarak hem kendileri hem de çocukları sağ bırakıldı (Yeşu 6:25; 9:3, 24-26).

SİZİN İÇİN ÖNEMİ: Kenanlılara verilen hükümden önemli bir ders alabiliriz. Kutsal Kitabın bildirdiği gibi, “Tanrı’dan korkmayan insanların yok edileceği hüküm gününe” hızla yaklaşıyoruz (2. Petrus 3:7). Eğer Yehova’yı sever ve gözünde doğru olanı yaparsak, O’nun yeryüzünü Kendisine karşı koyanlardan temizleyerek tüm acılara son verdiği günü biz de göreceğiz.

Kenanlılar zalimce davranışlarıyla ün salmıştı; Tanrı’ya ve halkına karşı koydular

Yehova anne babaların yaptığı seçimlerin çocuklarını etkilediğini bize sevgi dolu bir şekilde hatırlatıyor. Tanrı’nın Sözünde şöyle okuyoruz: “Sen de, çocukların da, sağ kalmak istiyorsanız hayatı seçin. Tanrın Yehova’yı sev, sözünü dinleyip O’na sıkıca bağlan” (Tekrar 30:19, 20). Sizce bu sözler zalim bir Tanrı’ya mı yoksa kullarını seven ve onların doğru kararlar vermesini isteyen bir Tanrı’ya mı ait?

^ p. 15 Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında, Kenanlıların tapınmalarında bebekleri kurban ettiklerini gösteren kalıntılar ortaya çıktı.