İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 OKUYUCULARIMIZ SORUYOR . . .

İsa Yanındaki Suçluya Gökte Yaşayacağını mı Vaat Etti?

İsa Yanındaki Suçluya Gökte Yaşayacağını mı Vaat Etti?

İsa yanında direğe gerili olan suçluya şunu söylemişti: “Bugün sana diyorum ki, sen benimle birlikte Cennette olacaksın” (Luka 23:43). Ancak bu ayet bazı Kutsal Kitap çevirilerinde şöyle tercüme edilmiştir: “Sen benimle birlikte bugün gökte olacaksın.” Bu suçlu gerçekten de o gün İsa’yla birlikte gökte mi olacaktı?

İlk olarak, bu suçlunun gökte yaşayabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığına bakalım. Gökte yaşama ümidine sahip olanlar suda vaftiz edilmenin yanı sıra kutsal ruhla da vaftiz edilirler, böylece hem Tanrı’nın ruhla evlat edinilmiş oğulları hem de İsa’nın öğrencileri olurlar (Yuhanna 3: 3, 5). Ayrıca, Tanrı’nın ahlak standartlarına uygun bir yaşam sürerler; dürüstlük, sadakat ve şefkat gibi niteliklere sahiptirler (1. Korintoslular 6: 9-11). Bu kişiler yeryüzündeki yaşamları sona erinceye dek Tanrı’ya ve Mesih’e vefalı kalmalıdırlar (Luka 22: 28-30, 2. Timoteos 2:12). Onlar ancak bu talepleri karşıladıktan sonra, dirilmeye ve gökte onları bekleyen sorumluluğa, yani Mesih’le birlikte bin yıl boyunca kral ve kâhinler olarak hizmet etmeye layık olduklarını ortaya koyarlar (Vahiy 20:6).

Oysa İsa’nın yanında direğe gerili olan adam bir suçlu olarak yaşadı ve öyle öldü (Luka 23:32, 39-41). Gerçi onun İsa’ya şu sözleri söyleyerek saygılı bir tutum yansıttığı doğrudur: “Kral olduğunda beni hatırla” (Luka 23:42). Fakat, o ne İsa’nın vaftiz edilmiş ve ruhla evlat edinilmiş bir öğrencisi olmuştu ne de yaşamıyla doğru ve sadık biri olduğunu göstermişti. O halde, İsa’nın ona diğer vefalı takipçileriyle birlikte gökte kral olacağını vaat etmesi mantıklı görünüyor mu? (Romalılar 2:6, 7).

Örnek vermek gerekirse; paranızı çalan biri sizden af dileseydi, belki ondan şikâyetçi olmazdınız. Fakat bu kişiyi işinizin başına getirir ya da ailenizi ona emanet eder miydiniz? Herhalde böyle sorumlulukları sadece tam olarak güvendiğiniz kişilere verirdiniz. Benzer şekilde, gökte yaşama ümidine sahip olan kişiler de, insanları Tanrı’nın adil standartlarına bağlı kalarak yöneteceklerine dair tam bir güven vermelidirler (Vahiy 2:10). İsa’nın yanında direğe gerili olan suçlu her ne kadar sözlerinde çok samimi görünse de, böyle bir sorumluluk için güvenilir olduğunu kanıtlamış biri değildi.

Peki İsa ona, o gün kendisiyle birlikte gökte olacağını söylemiş olabilir mi? Bu mümkün olamaz, çünkü İsa kendisi de o gün göğe çıkmadı. Aslında “toprağın bağrında”, yani mezarda üç gün kaldı (Matta 12:40, Markos 10:34). Hatta diriltildikten sonra bile göğe çıkmadan önce yeryüzünde 40 gün geçirdi (Elçiler 1:3, 9). Dolayısıyla, bu suçlu İsa’yla birlikte o gün göğe gitmiş olamaz.

O halde, İsa’nın bu suçluya vaat ettiği cennet nerede olacaktı? Onun yaşayacağı cennet, dirilme gerçekleştikten sonra, İsa’nın yönetimi altında yeryüzünde kurulacak (Elçiler 24:15, Vahiy 21:3, 4). Cennet yeryüzü hakkında Tanrı’nın Sözünden daha fazla bilgi edinmek için Yehova’nın bir Şahidiyle konuşabilirsiniz.