SEVGİ NEDİR?

Sevgi insanlara derin bir şefkat duymayı içerir. Sevgi dolu biri, sevdiği kişilere karşı hissettiklerini söz ve davranışlarıyla gösterir; bunu özveride bulunması gerektiğinde bile yapar.

MUSA SEVGİSİNİ NASIL GÖSTERDİ?

Musa, Tanrı’yı seviyordu. Peki bunu nasıl gösterdi? Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir” (1. Yuhanna 5:3). Musa bu ilkeye göre yaşadı. Güçlü Firavunun önüne çıkmak gibi zorlu bir görevden, değneğini Kızıldeniz’e uzatmak gibi basit görülebilecek bir göreve kadar Tanrı’nın ondan yapmasını istediği her şeyi yaptı. Verilen emir kolay ya da zor olsun, Musa itaat etti. “Tam söylendiği gibi yaptı” (Çıkış 40:16).

Musa İsrailoğullarını da sevdiğini gösterdi. Halk kendilerine rehberlik etmesi için Yehova’nın Musa’yı seçtiğini biliyordu, bu nedenle sorunlarını Musa’ya götürüyordu. Şöyle okuyoruz: “İnsanlar sabahtan akşama dek onun önünde bekliyorlardı” (Çıkış 18:13-16). Dertlerini anlatmak için gelen İsrailoğullarını saatler boyunca dinleyen Musa’nın ne kadar yorulduğunu düşünün! Yine de Musa sevdiği insanlara yardım etmekten mutluydu.

Musa sevdiği kişileri dinlemekle kalmadı, onlar için dua da etti. Hatta kendisine kötü davranan kişiler için bile dua etti! Örneğin kız kardeşi Miryam, Musa hakkında söylenince, Yehova onu cüzamla vurmuştu. Musa onun cezalandırılmasına sevinmemiş, tersine onu bağışlaması için hemen Yehova’ya yalvarıp şöyle dua etmişti: “Ey Tanrım, lütfen! İyileştir onu ne olur!” (Sayılar 12:13). Musa’nın kendi çıkarlarını düşünmeden bu şekilde dua etmesinin sebebi sevgiden başka ne olabilirdi ki?

BUNDAN NE ÖĞRENEBİLİRİZ?

Tanrı’ya derin bir sevgi geliştirerek Musa’yı örnek alabiliriz. Böyle bir sevgimiz olursa O’nun emirlerine “yürekten” itaat ederiz (Romalılar 6:17). Yehova’ya yürekten itaat edersek O’nun yüreğini sevindiririz (Özdeyişler 27:11). Ayrıca biz de yarar görürüz. Çünkü Tanrı’ya içten bir sevgiyle ibadet edersek, hem doğru şeyleri yaparız hem de bunları yapmaktan zevk alırız (Mezmur 100:2).

Musa’yı örnek almanın bir yolu da başkalarına özverili sevgi göstermektir. Arkadaşlarımız veya aile fertlerimiz dertlerini anlatmak için bize yaklaştığında içten sevgimizi şu yollarla gösterebiliriz: (1) tüm dikkatimizi onlara vererek, (2) duygudaşlık göstererek, yani onların ne hissettiğini anlamaya çalışarak ve (3) onlarla ilgilendiğimizi hissettirerek.

Musa gibi biz de sevdiğimiz insanlar için dua edebiliriz. Bazen bize sorunlarını anlattıklarında kendimizi çaresiz hissedebiliriz. Tek söyleyebileceğimiz şu olabilir: ‘Çok üzgünüm, senin için tüm yapabileceğim dua etmek.’ Fakat şunu unutmayalım: “Doğru bir insanın yakarışı etkili sonuçlar verir” (Yakup 5:16). Dualarımız belki de Yehova’nın o kişi için başka şekilde yapmayacağı bir şeyi yapmasını sağlayabilir. O halde sevdiklerimiz için, dua etmekten daha iyi ne yapabiliriz ki? *

Musa peygamberden öğrenebileceğimiz ne kadar çok şey var değil mi? O bizim gibi bir insan olmasına rağmen iman, alçakgönüllülük ve sevgi konusunda mükemmel bir örnekti. Onu ne kadar örnek alırsak bu hem bizim için hem de başkaları için o kadar yararlı olacak (Romalılar 15:4).

^ p. 8 Tanrı’nın dualarımızı dinlemesi için O’nun taleplerini karşılamak üzere içtenlikle çaba harcamalıyız. Daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 17. bölümüne bakın.