DUA söz konusu olduğunda duanın fiziksel yönleri, yani duruş şekli, kullanılan kelimeler ve dua adabı konusunda bir dizi kural üzerinde duran sonu gelmeyen dinsel gelenekler vardır. Fakat Kutsal Kitap “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu bir kural listesi vererek cevaplamaktansa meselenin çok daha önemli yönlerine dikkat çeker.

Kutsal Kitap Tanrı’nın sadık kullarının birçok farklı yerde ve şekilde dua ettiğini anlatır. Onlar koşullara göre içlerinden ya da yüksek sesle dua ettiler. Bazıları gökyüzüne bakarak bazıları eğilerek dua etti. Çeşitli nesneler, tespihler veya dua kitapları kullanmadılar, içlerinden geldiği gibi kendi sözleriyle dua ettiler. Peki onların dualarının Tanrı tarafından işitilmesini sağlayan neydi?

Önceki makalede de değinildiği gibi onlar sadece Yehova Tanrı’ya dua ettiler. Fakat başka önemli bir etken daha var. Kutsal Kitapta şöyle der: “Tanrı’nın, amacına uygun her dileğimizi dinleyeceğini bildiğimizden, O’nun önünde konuşma cesaretine sahibiz” (1. Yuhanna 5:14). Evet, dualarımız Tanrı’nın amacıyla uyumlu olmalı. Bu ne anlama gelir?

Tanrı’nın amacıyla uyumlu dua etmek için O’nun amacının ne olduğunu bilmeliyiz. Kutsal Kitabı incelemek dualarımızın işitilmesinde önemli bir rol oynar. Peki Kutsal Kitabı çok iyi bilmiyorsak dualarımız işitilmez mi? Tabii ki işitilir. Fakat Tanrı, amacını öğrenmeye, anlamaya ve buna uygun yaşamaya çalışmamızı ister (Matta 7:21-23). Öyleyse öğrendiklerimizle uyumlu dua etmeliyiz.

İsa peygamberin öğrettiği gibi, dualarımızın işitilebilmesi için Tanrı’nın amacıyla uyumlu ve imanla dua etmeliyiz

Yehova ve amacı hakkında bilgi aldıkça imanımız güçlenir, bu da dua etmek konusunda başka önemli bir etkendir. İsa peygamber şöyle demişti: “İmanla dua edin, dilediğiniz her şeyi alırsınız” (Matta 21:22). İman etmek saf olmak değil, açık kanıtlarla desteklenen görülmeyen gerçeklere inanmak anlamına gelir (İbraniler 11:1). Yehova’yı göremesek de Kutsal Kitap O’nun gerçek ve güvenilir olduğunu, ayrıca imanla yapılan dualara cevap vermeye istekli olduğunu gösteren kanıtlarla doludur. Aynı zamanda O’ndan imanımızı artırmasını her zaman isteyebiliriz ve Yehova da ihtiyaçlarımızı karşılamaya hazırdır (Luka 17:5; Yakup 1:17).

Dua etmek konusunda çok önemli bir nokta daha var. İsa “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” dedi (Yuhanna 14:6). İsa, Yehova’ya yaklaşmamızı sağlar. Bu nedenle öğrencilerine kendi adıyla dua etmelerini söyledi  (Yuhanna 14:13; 15:16). Tabii ki bu İsa’ya dua etmemiz gerektiği anlamına gelmez. İsa hayatını fidye olarak vererek kutsal ve kusursuz Tanrımıza yaklaşmamızı sağladığı için onun adıyla dua ederiz.

İsa’ya çok yakın olan öğrencileri ona ‘Efendim bize dua etmeyi öğret’ dediler (Luka 11:1). Tabii ki onların isteği buraya kadar incelediğimiz temel konularda bilgi almak değildi. Dualarının içeriğinin ne olması gerektiğini bilmek istiyorlardı, yani aslında ‘Neler hakkında dua etmeliyiz?’ diyorlardı.