İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 Çocuklarınıza Öğretin

İsa’nın Hayatını Kaleme Alanlar

İsa’nın Hayatını Kaleme Alanlar

İSA hakkında yazılanları okumaktan zevk alıyor musun?— * Kutsal Kitabın tek bir satırını bile İsa yazmadı. Yine de Kutsal Kitap yazarlarından sekizi onun hakkında birçok şey yazmıştır. Onların hepsi İsa’yla aynı dönemde yaşadı ve bize onun öğrettiklerini anlattılar. Bu sekiz kişinin isimlerini sayabilir misin?— Onlardan dördü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Diğer dördü ise Petrus, Yakup, Yahuda ve Pavlus’tur. Bu yazarlar hakkında neler biliyorsun?—

Önce İsa’nın 12 elçisi arasında bulunan üç yazardan söz edeceğiz. Onların adlarını biliyor musun?— Petrus, Yuhanna ve Matta. Petrus iman kardeşlerine iki mektup yazdı. Onlara İsa’nın yaptığı ve söylediği şeyler hakkında bildiklerini anlattı. Şimdi Kutsal Kitaptan 2. Petrus 1:16-18’i aç ve Yehova Tanrı’nın gökten İsa’ya söylediği sözleri Petrus’un nasıl anlattığını oku (Matta 17:5).

Elçi Yuhanna Kutsal Yazılardaki beş kitabı yazdı. Yuhanna, öğrencilerin Efendileri İsa’yla yedikleri son akşam yemeğinde İsa’nın yanında oturuyordu. Daha sonra İsa ölürken de onun yanındaydı (Yuhanna 13:23-26; 19:26). Kutsal Kitapta İncil olarak adlandırılan ve İsa’nın yaşamını anlatan dört kayıt bulunur. Bunlardan Yuhanna İncilini o yazdı. Bunun yanında İsa’nın kendisine verdiği görüntüyü kaleme alarak Vahiy kitabını ve kendi adını taşıyan üç mektubu yazdı (Vahiy 1:1). İsa’nın elçileri arasındaki üçüncü Kutsal Kitap yazarı Matta’ydı. O daha önce bir vergi tahsildarıydı.

Diğer iki Kutsal Kitap yazarı İsa’yı özel bir şekilde tanıyordu. Onlar Yusuf ile Meryem’in çocukları, yani İsa’nın üvey kardeşleriydi (Matta 13:55). İsa iyi haberi duyurmaya başladığında onun öğrencisi olmadılar. Hatta İsa’nın bu işi böylesine gayretle yerine getirdiğini görünce delirdiğini düşündüler (Markos 3:21). Peki bu kardeşlerin adları neydi?— Biri Yakup’tu. O Kutsal Kitaptaki Yakup kitabını yazdı. Diğeri ise Yahuda’ydı. O da Yahuda kitabını yazdı (Yahuda 1).

İsa’nın yaşamını kaleme alan diğer iki yazar Markos ve Luka’dır. Markos’un annesi Meryem’in Yeruşalim’de büyük bir evi vardı. Elçi Petrus da dahil birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar o evde bir araya gelirdi (Elçiler 12:11, 12). Bundan yıllar önce İsa ve elçilerinin son Fıshı kutladığı gece, Getsemani bahçesine giderlerken onları takip eden kişi büyük ihtimalle Markos’tu. Askerler İsa’yı tutukladıklarında Markos’u da yakalamaya çalışmışlardı, fakat o giysisini bırakıp kaçmıştı (Markos 14:51, 52).

Luka iyi eğitim görmüş bir doktordu. Anlaşılan o İsa öldükten sonra onun bir öğrencisi oldu. Luka İsa’nın yaşamı hakkında titiz bir araştırma yaptı ve öğrendiklerini açık ve doğru şekilde kaleme aldı. Sonra elçi Pavlus’a seyahatlerinde  eşlik etti ve ayrıca Elçilerin İşleri kitabını yazdı (Luka 1:1-3; Elçiler 1:1).

Kutsal Kitapta İsa hakkında bilgi veren sekizinci yazar Pavlus’tur. O ünlü hukukçu Gamaliel’den eğitim almıştı. Ferisiler tarafından yetiştirilip eğitilen ve o zamanlar Saul ismiyle tanınan Pavlus, İsa’nın öğrencilerinden nefret ediyordu ve onların öldürülmesinde rol oynadı (Elçiler 7:58–8:3; 22:1-5; 26:4, 5). Peki Pavlus’un İsa hakkındaki hakikati nasıl öğrendiğini biliyor musun?—

Pavlus İsa’nın öğrencilerini tutuklamak üzere Şam’a giderken, aniden gökten parlayan bir ışıkla kör oldu. “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun” diye bir ses duydu. Bu İsa’nın sesiydi. İsa Pavlus’a Şam’a gitmesini söyledi ve öğrencisi Hananya’yı Pavlus’la konuşmaya gönderdi. Sonunda Pavlus İsa’nın bir öğrencisi oldu (Elçiler 9:1-18). Kutsal Yazılarda Romalılar’dan İbraniler’e kadar olan 14 kitabı Pavlus yazdı.

İsa hakkında bilgi veren bu kitapları okumaya başladın mı? Ya da sana bunları okuyan biri var mı?— Kutsal Kitabın İsa hakkında söylediklerini şimdi, henüz küçük yaştayken öğrenmeye başlaman hayatında yapabileceğin en iyi şeylerden biridir.

^ p. 3 Eğer bu makaleyi bir çocukla birlikte okuyorsanız, bu çizgiler okumaya ara verip çocuğu fikrini söylemeye teşvik etmeniz gerektiğini hatırlatacak.