İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Yanılgılar Zinciri

Yanılgılar Zinciri

“DİKKAT EDİN.” İsa peygamberin elçisi Pavlus, MS birinci yüzyılın ortalarında yaşamış olan iman kardeşlerini böyle uyardı. Neye dikkat etmeliydiler? Pavlus devamen şöyle dedi: “İnsan geleneklerine dayanan felsefeyle, yanıltıcı boş sözlerle sizi tuzağa düşürmek isteyenler olabilir” (Koloseliler 2:8).

Pavlus’un uyarısına rağmen İsa’nın bazı takipçileri ikinci yüzyılın ortalarından itibaren inançlarını eski filozofların fikirleriyle açıklamaya başladılar. Neden? Roma İmparatorluğu’nun eğitimli kesiminden kabul görmek ve böylece daha çok insanı Hıristiyanlığa çekmek için.

Bu Hıristiyanların en tanınmışlarından biri olan İustinos, İsa’nın yeryüzüne gelmeden çok uzun süre önce Tanrı’nın Sözcüsü olarak Yunan filozoflarına göründüğüne inanıyordu. İustinos ve onun gibi düşünen din öğretmenlerine göre felsefenin ve mitolojinin Hıristiyanlığa girmesiyle bu din gerçekten evrensel olmuştu.

İustinos’un da desteklediği bu akım sonucunda farklı bir Hıristiyanlık ortaya çıktı ve bunu benimseyenlerin sayısı hızla arttı. Fakat bir yanılgının dine girmesi başka yanılgılar da doğurdu ve sonuçta bugün yaygın olarak kabul gören Hıristiyan öğretileri ortaya çıktı. Bu yanılgıları net olarak fark edebilmek için bundan sonraki makalelerde değinilen başvuru kaynaklarının dedikleriyle Kutsal Kitabın öğrettiklerini karşılaştırın.