İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Sizi İçtenlikle Davet Ediyoruz

Sizi İçtenlikle Davet Ediyoruz

HİÇ Yehova’nın Şahitlerinden biri sizi toplantılarına davet etti mi? Eğer ettiyse orada neler yapıldığını merak etmiş olabilirsiniz. Her hafta yapılan bu toplantılara isteyen herkesin katılabileceğini biliyor musunuz? Yehova’nın Şahitleri toplantılarına gelen misafirleri her zaman sıcak bir şekilde karşılar.

Ancak bu konuda bazı sorularınız olabilir. Örneğin Yehova’nın Şahitleri neden toplanıyorlar? O toplantılarda neler yapılıyor? Yehova’nın Şahidi olmayan ziyaretçiler bu toplantılar hakkında ne diyor?

‘Halkı Topla’

Eskiden beri insanlar Tanrı hakkında bilgi almak ve O’na ibadet etmek için bir araya gelir. Yaklaşık 3.500 yıl önce İsrailoğullarına şöyle söylenmişti: “Halkı, erkekleri, kadınları, çocukları, şehirlerinde yaşayan yabancıları topla ki dinlesinler ve öğrensinler. Böylece Tanrın Yehova’dan korkacaklar ve bu kanunda söylenenlerin tümünü yapmaya dikkat edecekler” (Tekrar 31:12). Bu şekilde eski İsrail’de küçüklere de büyüklere de Yehova Tanrı’ya tapınmaları ve itaat etmeleri öğretildi.

Bundan yüzyıllar sonra Hıristiyan cemaati oluştuğunda, toplantılar hakiki tapınmanın önemli bir parçası olmaya devam etti. İsa’nın elçilerinden Pavlus şöyle yazdı: “Sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat edelim. Dolayısıyla, bazılarının alışkanlık edindiği gibi, toplantılarımızı ihmal etmeyelim, tersine birbirimizi teşvik edelim” (İbraniler 10:24, 25). Nasıl bir ailenin fertleri birlikte zaman geçirdikçe aralarındaki bağ güçlenirse, Tanrı’ya hizmet etmek isteyenlerin arasındaki sevgi bağı da ibadet etmek için bir araya geldikçe güçlenir.

Yehova’nın Şahitleri Kutsal Yazılardaki bu örneklere uyarak İbadet Salonlarında haftada iki kez toplanırlar. Bu toplantılar, katılan kişilerin Kutsal Kitaptaki ilkeleri anlamasına, değerini fark etmesine ve uygulamasına yardım eder, dolayısıyla ibadet olarak adlandırılır. Mümkün olduğu sürece ibadet programı dünyanın her yerinde aynıdır ve her ibadetin özel bir amacı vardır. İbadetlerden önce ve sonra, orada bulunan kişiler olumlu sohbetler yaparak “teşvik alışverişinde” bulunurlar (Romalılar 1:12). Peki bu ibadetlerin her biri nasıl yapılır?

Kutsal Kitaba Dayalı Konuşma

Çoğu kişinin katıldığı ilk ibadet, Kutsal Kitaba dayalı bir konuşmadır; bu konuşma halka hitaben hazırlanmıştır ve genelde hafta sonları yapılır. İsa Mesih halka sık sık konuşmalar yapardı; Dağdaki Vaaz ismiyle bilinen konuşması bunların en ünlüsüdür (Matta 5:1; 7:28, 29). Elçi Pavlus da Atina’daki erkeklerle konuşmuştu (Elçiler 17:22-34). Yehova’nın Şahitleri de bu örneklere uyarak ibadetlerinde özellikle halka, belki de ilk kez ibadete katılmış kişilere yönelik konuşmalara yer verirler.

İbadet Yehova’ya Hamt İlahileri Söyleyin kitabından bir ilahiyle başlar. * İsteyen herkes ayağa kalkıp orada bulunan kişilerle birlikte ilahiyi söyler. Kısa bir duadan sonra yeterli durumdaki bir konuşmacı 30 dakikalık bir konuşma yapar. ( “Halk İçin Yararlı Konuşmalar” çerçevesine bakın.) Bu konuşma tamamen Kutsal Kitaba dayanır. Konuşmacı sık sık dinleyicileri konuyla ilgili ayetleri açmaya  ve kendisi okurken takip etmeye davet eder. Dolayısıyla gelirken yanınızda kendi Kutsal Kitabınızı getirebilirsiniz veya ibadetten önce bir Yehova’nın Şahidinden kendiniz için bir Kutsal Kitap isteyebilirsiniz.

Gözcü Kulesi Tetkiki

Yehova’nın Şahitlerinin çoğu cemaatinde halka yönelik konuşmanın ardından Gözcü Kulesi Tetkiki yapılır. Bu, Kutsal Kitaptan bir konunun bir saatlik sorulu-cevaplı şekilde incelenmesidir. Bu ibadet, katılanları Pavlus’un zamanındaki Veriyalıları örnek almaya teşvik eder. Onlar “Kutsal Yazılardan dikkatle araştırarak sözü büyük istekle kabul ettiler” (Elçiler 17:11).

Gözcü Kulesi Tetkiki bir ilahiyle başlar. Ele alınan bilgiler ve idarecinin sorduğu sorular elinizdeki derginin inceleme baskısında yer alır. Dilerseniz bir Yehova’nın Şahidinden inceleme baskısını alabilirsiniz. Son zamanlarda ele alınan konulardan bazıları şöyleydi: “Ana Babalar, Çocuklarınızı Sevgiyle Eğitin”, “Kimsenin Kötülüğüne Kötülükle Karşılık Vermeyin” ve “Yakında Tüm Acıların Biteceğinden Nasıl Emin Olabiliriz?” İbadetin şekli sorulu-cevaplı olsa da, dinleyenler kendi istekleriyle cevap verir ve bunu genelde makaleyi ve destekleyici ayetleri önceden okumuş, üzerinde düşünmüş kişiler yapar. İbadet bir ilahi ve duayla sona erer (Matta 26:30; Efesoslular 5:19).

Cemaat Kutsal Kitap Tetkiki

Haftada bir akşam Yehova’nın Şahitleri üç kısımlı bir program için İbadet Salonunda tekrar toplanır; bu program toplam 1 saat 45 dakika sürer. İlk kısım, 25 dakika süren Cemaat Kutsal Kitap Tetkikidir. Bu ibadet,  katılanların Kutsal Kitabı daha iyi tanımasına, düşünce tarzlarını ve tutumlarını düzeltmesine ve Mesih’in öğrencileri olarak gelişmesine yardım eder (2. Timoteos 3:16, 17). Gözcü Kulesi Tetkikinde olduğu gibi bu ibadette de Kutsal Kitaptan bir konu sorulu-cevaplı olarak ele alınır. Cevap verenler bunu gönüllü yapar. Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmış bir kitap ya da başka bir yayın incelenir.

İbadette neden Kutsal Kitaba dayalı yayınlar kullanılıyor? Kutsal Kitabın yazıldığı dönemlerde, Tanrı’nın Sözünü sadece okumak yeterli değildi. ‘Kitaptan okunanlar açıklanır ve anlamı verilirdi. Halkın okunanları anlamasına yardım edilirdi’ (Nehemya 8:8). Son yıllarda İşaya, Daniel ve Vahiy kitaplarını ele alan yayınlar, bu ibadete katılan kişilerin Kutsal Kitaptaki bu kısımları anlamasına yardım etti.

Vaizlik İbadeti

Cemaat Kutsal Kitap Tetkikinin ardından Vaizlik İbadeti başlar. Bu 30 dakikalık ibadet İsa’nın takipçilerinin “öğretme sanatını” geliştirmesine yardım etmek için tasarlanmıştır (2. Timoteos 4:2). Örneğin hiç çocuğunuz ya da bir arkadaşınız size Tanrı ya da Kutsal Kitap hakkında cevaplamakta zorlandığınız bir soru sordu mu? Vaizlik İbadeti size zor sorulara Kutsal Yazılara dayanan, etkili cevaplar vermeyi öğretebilir. Böylece İşaya peygamberin şu sözlerini biz de söyleyebiliriz: “Yorgun insana nasıl karşılık verileceğini bileyim diye Ulu Rab Yehova bana eğitilmişlerin dilini verdi” (İşaya 50:4).

Vaizlik İbadeti, dinleyicilerin Kutsal Kitaptan o hafta okumaya teşvik edildiği kısma dayalı bir konuşmayla başlar. Sonra konuşmacı, dinleyenlere o kısımda yararlı buldukları noktaları kısaca paylaşmaları için söz hakkı verir. Bu incelemenin ardından, programda yer alan kişiler kendilerine tayin edilmiş görevleri yerine getirirler.

Bu programda yer alan kişilere ya kürsüde Kutsal Kitaptan bir kısım okuma ya da Kutsal Yazılardan bir konuyu başkasına nasıl öğreteceklerini  gösterme görevi verilir. Her görevin ardından, öğüt vermekle sorumlu tecrübeli bir konuşmacı Vaizlik Eğitim İbadetinden Yararlanın kitabına dayanan sözlerle, görevi yerine getiren kişiyi başarılı olduğu yönler için över. Kendini nasıl geliştirebileceği konusunda kişiye sonradan özel olarak önerilerde de bulunabilir.

Programın bu heyecan verici kısmının amacı, sadece görev alanlara değil, okuma, konuşma ve öğretme becerilerini geliştirmek isteyen bütün dinleyicilere yardım etmektir. Vaizlik İbadeti sona erdikten sonra Kutsal Kitaptan bir kısma dayanan bir ilahiyle Hizmet İbadetine geçilir.

Hizmet İbadeti

Programın son kısmı Hizmet İbadetidir. Konuşmalar, gösteriler, söyleşiler ve dinleyicilerin de katılımıyla, ibadette bulunan herkes Kutsal Kitaptaki hakikati etkili biçimde öğretmeyi öğrenir. İsa öğrencilerini iyi haberi duyurmaya göndermeden önce bir araya toplamış ve onlara ayrıntılı talimatlar vermişti (Luka 10:1-16). Yapacakları duyuru işine bu şekilde tam olarak hazırlanan öğrenciler çok ilginç deneyimler yaşadı. Sonra İsa’nın yanına dönüp ona rapor verdiler (Luka 10:17). Öğrencileri sık sık deneyimlerini birbirleriyle paylaşırdı (Elçiler 4:23; 15:4).

35 dakikalık Hizmet İbadeti programı Krallık Hizmetimiz başlıklı aylık bültende yer alır. Son zamanlarda “Yehova’ya Ailece Tapınmak”, “Neden Tekrar Tekrar Gidiyoruz?” ve “Hizmetinizde Mesih’i Örnek Alın” gibi konular ele alındı. Program bir ilahiyle sona erer ve cemaatten biri kapanış duasını yapar.

Misafirlerin İzlenimleri

Cemaatler herkese kendini rahat hissettirmeye çalışır. Örneğin Andrew, Yehova’nın Şahitleri hakkında birçok olumsuz şey duymuştu. Fakat ilk kez ibadete katıldığında, gördüğü sıcak karşılama onu şaşırttı. Andrew “Çok hoş bir yerdi” diyor. “İnsanların ne kadar sıcak olduğunu ve benimle ne kadar ilgilendiğini görünce çok şaşırdım.” Kanada’da yaşayan bir genç kız olan Ashel da aynı görüşte. O, “İbadet çok ilginçti. Programı çok rahat izledim” diyor.

Brezilya’da yaşayan José çevresinde saldırgan davranışlarıyla tanınıyordu. Buna rağmen yaşadığı yerdeki İbadet Salonunda bir ibadete davet edildi. José “İbadet Salonundakiler nasıl biri olduğumu bildikleri halde beni çok sıcak karşıladılar” diyor. Japonya’da yaşayan Atsushi de şunları diyor: “Kabul etmeliyim ki, Yehova’nın Şahitlerinin ibadetine ilk kez katıldığımda kendimi biraz huzursuz hissettim. Ama onların normal insanlar olduğunu fark ettim. Kendimi rahat hissetmem için çok çalıştılar.”

Siz de Davetlisiniz

Yukarıdaki yorumların da gösterdiği gibi, İbadet Salonundaki toplantılara katılmak sizin için çok yararlı bir deneyim olabilir. Orada Tanrı hakkında bilgi alırsınız ve Kutsal Kitaptan verilen eğitim aracılığıyla Yehova Tanrı size ‘yararınıza olanı öğretir’ (İşaya 48:17).

Yehova’nın Şahitlerinin ibadetleri ücretsizdir ve orada insanlardan para toplanmaz. Siz de yörenizdeki İbadet Salonunda bir ibadete katılmak ister misiniz? Sizi içtenlikle davet ediyoruz.

^ p. 10 Bu makalede değinilen tüm yayınlar Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.