İçeriğe geç

 Çocuklarınıza Öğretin

Hiç Birini Kıskandığın Oldu mu? Yusuf’un Ağabeyleri Onu Kıskanmıştı

Hiç Birini Kıskandığın Oldu mu? Yusuf’un Ağabeyleri Onu Kıskanmıştı

KISKANÇLIĞIN ne demek olduğuna bir bakalım. Başkalarının iyi, yakışıklı veya zeki olduğunu söylediği birini sevmekte zorlandığın oldu mu? *— İşte bu birini kıskandığında olabilir.

Bir ailede çocuklardan biri diğerinden daha çok ilgi görüyorsa kıskançlık baş gösterebilir. Mukaddes Kitap kıskançlığın büyük bir sorun yarattığı bir aileden söz eder. Bunun yol açtığı soruna ve olanlardan ne ders çıkarabileceğimize bir bakalım.

Yusuf, Yakub’un on birinci oğluydu ve Yusuf’un üvey ağabeyleri onu kıskanıyorlardı. Bunun nedenini biliyor musun?— Çünkü babaları Yakub, Yusuf’la daha çok ilgileniyordu. Örneğin Yusuf’a renk renk çizgileri olan çok güzel bir giysi yaptırmıştı. Yakub’un Yusuf’a özel bir sevgisi vardı “çünkü o ihtiyarlığının oğlu” ve sevgili karısı Rahel’in ilk çocuğuydu.

Mukaddes Kitap “babalarının bütün kardeşlerinden ziyade onu sevdiğini kardeşleri gördüler; ve ondan nefret ettiler” der. Daha sonra bir gün Yusuf rüyasında babası da dahil tüm ailesinin kendisinin önünde eğildiğini gördüğünü onlara anlattı. Mukaddes Kitap “ondan daha ziyade nefret ettiler” der, hatta babası bile böyle bir şeyi anlattığı için onu azarladı (Tekvin 37:1-11).

Sonra, Yusuf 17 yaşındayken, ağabeyleri ailenin koyunlarını ve keçilerini gütmek üzere çok uzaklara gitmişlerdi. Yakub onların nasıl olduğunu öğrenmek için Yusuf’u yanlarına yolladı. Uzaktan onun geldiğini görünce ağabeylerinden  çoğunun ne yapmak istediğini biliyor musun?— Onu öldürmek istediler! Ancak ağabeylerinden ikisi, Ruben ve Yahuda, bunu yapmak istemedi.

Mısır’a giden bazı tüccarlar yanlarından geçince Yahuda ‘Onu satalım’ dedi. Ve öyle yaptılar. Sonra bir keçi öldürüp Yusuf’un giysisini keçinin kanına batırdılar. Giysiyi babalarına gösterdiklerinde Yakub, Yusuf’u “kötü bir canavar yemiştir” diyerek ağladı (Tekvin 37:12-36).

Zamanla Yusuf Mısır’ın hükümdarı Firavun’un gözüne girdi çünkü Tanrı’nın yardımıyla Firavun’un iki rüyasının anlamını açıklayabilmişti. Birinci rüya yedi sağlıklı ve yedi hasta inekle ilgiliydi. İkincisinde de yedi dolgun başak ve yedi cılız başak vardı. Yusuf iki rüyanın da şu anlama geldiğini söyledi: Hasadın bol olacağı yedi yıldan sonra yedi kıtlık yılı gelecekti. Firavun’un yönetiminde Yusuf’a kıtlığa hazırlıklı olmak için bolluk yıllarında yiyecek depolama görevi verildi.

Kıtlık başladığında Yusuf’un kilometrelerce uzakta yaşayan ailesinin de yiyeceğe ihtiyacı oldu. Yakub Yusuf’un on ağabeyini yiyecek almaları için Mısır’a gönderdi. Onlar Yusuf’un huzuruna çıktılar ama onu tanımadılar. Yusuf da kim olduğunu söylemeden ağabeylerini denedi ve kendisine bu kadar kötü davrandıklarından dolayı çok üzgün olduklarını öğrendi. Sonra onlara kendini tanıttı. Birbirlerine sarıldılar. Tekrar kavuştukları için çok mutlu olmuşlardı (Tekvin, 40’tan 45’e kadar olan bölümler).

Mukaddes Kitaptaki bu öyküden kıskançlıkla ilgili ne öğrenebilirsin?— Kıskançlık büyük sorunlara yol açabilir, hatta bir kişinin kendi kardeşine bile zarar vermek istemesine neden olabilir! Elçiler 5:17, 18 ve 7:54-59’u okuyarak insanların kıskançlıktan dolayı İsa’nın öğrencilerine neler yaptığını görelim.— Bunu okuduktan sonra kıskançlık konusunda neden dikkatli olmamız gerektiğini anlıyor musun?—

Yusuf 110 yaşına kadar yaşadı. Çocuklar yetiştirdi, torunlarını ve hatta onların da çocuklarını gördü. Yusuf’un onlara birbirlerini sevmeyi ve kıskançlığa yenilmemeyi öğrettiğinden emin olabiliriz (Tekvin 50:22, 23, 26).

^ p. 3 Eğer bu makaleyi bir çocukla birlikte okuyorsanız, bu çizgiler size okumaya ara verip çocuğu fikrini söylemeye teşvik etmeniz gerektiğini hatırlatacak.