“İmanımın yetmediği yerde sen bana yardımcı ol!” (MAR. 9:24).

İLAHİLER: 81, 135

1. İman ne kadar önemlidir? (Makalenin başındaki resme bakın.)

HİÇ kendinize şöyle sorduğunuz oldu mu: “Yehova’nın büyük sıkıntıda kurtarmak ve yeni dünyaya geçirmek isteyeceği biri miyim?” Elbette hayatta kalmak birkaç etkene bağlıdır, fakat en önemli şartlardan birini elçi Pavlus şöyle vurgular: “İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır” (İbr. 11:6). Bu basit bir talep gibi görünebilir, ancak şu bir gerçek ki “herkes imana sahip değil” (2. Sel. 3:2). Bu ayetler güçlü bir iman geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardım eder.

2, 3. (a) İmanın önemi hakkında Petrus’tan ne öğreniyoruz? (b) Bu makalede hangi soruları ele alacağız?

2 Elçi Petrus “sınanmış olan imanınız, İsa Mesih ortaya çıktığında size övgü, onur ve saygı kazandıracak” diyerek imanın önemine özel olarak dikkat çekti (1. Petrus 1:7’yi okuyun). Büyük sıkıntı hızla yaklaştığından, görkemli kralımız ortaya çıktığında bize övgü kazandıracak bir imana sahip olmak istemez miyiz? Şüphesiz “iman edip canları korunacak” kişiler arasında olmak isteriz (İbr. 10:39). Bu hedefe erişmek için İsa’ya yalvaran adam gibi biz de şöyle söyleyebiliriz: “İmanımın yetmediği yerde sen bana yardımcı ol!” (Mar. 9:24). Ya da İsa’nın elçilerinin dediği gibi “İmanımızı artır” diyebiliriz (Luka 17:5).

 3 Bu makalede şu soruları ele alacağız: İmanımızı nasıl geliştirebiliriz? İmanımızın olduğunu nasıl gösterebiliriz? İmanımızın artmasını dilediğimizde bu dileğimizin yerine geleceğinden neden emin olabiliriz?

İMANIMIZI GELİŞTİRMEMİZ TANRI’YI HOŞNUT EDER

4. İmanımızı güçlendirme isteği duymamıza ne yardım eder?

4 ‘Önceden yazılmış olan her şey, bizim eğitilmemiz için yazıldığından’ Kutsal Kitapta anlatılan imanlı kişilerden birçok şey öğrenebiliriz (Rom. 15:4). İbrahim, Sara, İshak, Yakup, Musa, Rahab, Gideon, Barak ve başka birçok kişinin yaşadıklarını okuduğumuzda kendi imanımızın ne durumda olduğunu gözden geçirme isteği duyarız (İbr. 11:32-35). Ayrıca günümüzde olağanüstü iman göstermiş kardeşlerimizin tecrübelerini okuduğumuzda imanımızı güçlendirmek için çaba harcamak isteriz. *

5. (a) İlya Yehova’ya güçlü bir imanı olduğunu nasıl gösterdi? (b) Kendimize hangi soruyu sormalıyız?

5 Kutsal Kitaptaki örneklerden biri İlya peygamberdir. Onun Yehova’ya tam bir güven duyduğunu gösteren şu sahneleri zihninizde canlandırmaya çalışın. (1) İlya Yehova’nın ülkeye kuraklık getireceğini bildirirken Kral Ahab’a büyük bir inançla şöyle dedi: “Yehova’nın hakkı için, ben emretmedikçe . . . . toprağa ne çiy düşecek ne de yağmur yağacak!” (1. Kral. 17:1). (2) İlya kuraklık boyunca Yehova’nın hem onun hem de başkalarının ihtiyacını karşılayacağına inanıyordu (1. Kral. 17:4, 5, 13, 14). (3) Yehova’nın bir çocuğu diriltebileceğine duyduğu güveni dile getirdi (1. Kral. 17:21). (4) Karmel Dağı’nda Yehova’nın ateş göndererek sunusunu yakıp yok edeceğinden hiç şüphe duymadı (1. Kral. 18:24, 37). (5) Yehova’nın kuraklığı sona erdirme zamanı geldiğinde, yere tek bir yağmur damlası bile düşmeden İlya Ahab’a “Git; ye, iç; çünkü sağanak yağmur sesi var” dedi (1. Kral. 18:41). Tüm bunları düşününce kendimize “Benim imanım da İlya’nınki kadar güçlü mü?” diye sorabiliriz.

İMANIMIZI GELİŞTİRMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

6. İmanımızı geliştirmek için Yehova’dan ne istemeliyiz?

6 İmanımızı sadece kendi çabalarımızla geliştiremeyiz. İman Tanrı’nın kutsal ruhunun meyvesi olan niteliklerden biridir (Gal. 5:22). Dolayısıyla İsa’nın öğütlediği gibi kutsal ruhu daha çok almak için dua etmemiz akıllıca olur, çünkü o Yehova’nın ‘Kendisinden isteyenlere kutsal ruhu vereceğini’ vaat etti (Luka 11:13).

7. İmanımızı nasıl güçlü durumda tutabileceğimizi bir örnekle anlatın.

7 Güçlü bir iman geliştirdikten sonra onu korumalıyız. İmanımızı ateşe benzetebiliriz. Ateşi ilk yaktığımızda alevler çok güçlü olabilir. Bununla birlikte hiçbir şey yapmazsak ateş yavaş yavaş söner, önce kora sonra da küle dönüşür. Ancak ateşi düzenli olarak beslersek sürekli canlı tutabiliriz. Aynı şekilde, düzenli olarak Tanrı’nın Sözünden beslendiğimizde de imanımızı canlı tutabiliriz. Kutsal Kitabı giderek daha derinlemesine incelersek ona ve yazarına olan sevgimiz artar, bunun sonucunda imanımız daha da güçlenir.

8. Güçlü bir iman geliştirmemize ve bunu korumamıza neler yardım eder?

 8 Güçlü bir iman geliştirmek ve bunu korumak için başka neler yapabilirsiniz? Vaftiz edilene kadar öğrendiklerinizle yetinmeyin (İbr. 6:1, 2). Örneğin Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinin nasıl gerçekleştiği üzerinde düşünün; çünkü bu, imanınızı geliştirmeniz için size sağlam nedenler sağlayacak. Ayrıca, güçlü bir imanı olan kişilerden beklenenleri ne ölçüde karşıladığınızı görmek için Tanrı’nın Sözünden yararlanabilirsiniz (Yakup 1:25; 2:24, 26’yı okuyun).

9, 10. (a) İyi arkadaşlar, (b) ibadetler, (c) tarla hizmeti imanımızın güçlenmesine nasıl yardım eder?

9 Pavlus, iman kardeşlerine ‘birbirlerinin imanıyla bir teşvik alışverişinde bulunabileceklerini’ söyledi (Rom. 1:12). Gerçekten de iman kardeşlerimizle, özellikle de imanı “sınanmış” kişilerle vakit geçirdikçe birbirimizin imanını güçlendiririz (Yak. 1:3). İyi arkadaşlar imanımızı güçlendirir, ancak kötü arkadaşlar zayıflatır (1. Kor. 15:33). “Toplantılarımızı ihmal etmeyelim, tersine birbirimizi teşvik edelim” öğüdünün verilmesinin bir nedeni işte budur (İbraniler 10:24, 25’i okuyun). Başka bir nedeni de ibadetlerimizde imanımızı güçlendiren bilgiler verilmesidir. Kutsal Kitap “İman işitilen şeyin sonucudur” der (Rom. 10:17). Öyleyse kendimize “İbadetler hayatımın ayrılmaz bir parçası mı?” diye soralım.

10 Ayrıca tarla hizmetine katıldığımızda sadece başkalarının imanını değil kendi imanımızı da güçlendiririz. Birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar gibi Yehova’ya tam anlamıyla güvenmeyi ve her durumda cesaretle konuşmayı öğreniriz (Elçi. 4:17-20; 13:46).

11. Kaleb ve Yeşu’nun neden güçlü bir imanı vardı? Biz nasıl onlar gibi olabiliriz?

11 Yehova’nın yaşamımızda bize nasıl yardım ettiğini ve dualarımıza nasıl cevap verdiğini fark ettikçe imanımız artar. Kaleb ve Yeşu bunu yaşadı. Onlar Vaat Edilmiş Toprakları keşfe gittiklerinde Yehova’ya imanlarını gösterdiler. Bununla birlikte hayatlarında Yehova’nın yardımını gördükleri her seferinde imanları daha da arttı. Yeşu’nun tam bir güvenle İsrailoğullarına “Tanrınız Yehova’nın size verdiği vaatlerden hiçbiri boş çıkmadı” demesi hiç şaşırtıcı değil. Sonra da şöyle dedi: “Şimdi Yehova’dan korkun, O’na sadakatle ve içtenlikle kulluk edin. . . . . Ben ve ev halkım Yehova’ya kulluk edeceğiz” (Yeşu 23:14; 24:14, 15). Yehova’nın iyiliğini tattıkça biz de böyle bir güven geliştirebiliriz (Mezm. 34:8).

İMANIMIZI NASIL GÖSTEREBİLİRİZ?

12. Güçlü bir imana sahip olduğumuzu nasıl gösteririz?

12 Güçlü bir imana sahip olduğumuzu nasıl gösteririz? Öğrenci Yakup bu soruya şöyle cevap veriyor: “Sana imanımı işlerimle göstereyim” (Yak. 2:18). Gerçek bir imana sahip olduğumuzu davranışlarımız gösterir. Şimdi bununla ilgili bazı örnekler görelim.

Hizmetteki paylarını artıran kardeşler, güçlü bir imana sahip olduklarını kanıtlar (13. paragrafa bakın)

13. Duyuru işine katılmak neden imanımızı göstermenin bir yoludur?

13 Duyuru işine katılmak imanımızı göstermenin güzel bir yoludur. Neden? Çünkü bu iş, Tanrı’nın bu ortamın sonu için belirlediği zamanın yakın olduğuna ve ‘geç kalmayacağına’ iman etmemizi gerektirir (Hab. 2:3). İmanımızın ne kadar güçlü olduğunu ölçmek için kendimize şunları soralım: “Duyuru işi benim için ne kadar önemli? Başkalarıyla Tanrı hakkında konuşmak için elimden geleni yapıyor muyum? Hizmetteki  payımı artırmanın yollarını arıyor muyum?” (2. Kor. 13:5). Evet, iyi haberi ‘açıkça bildirmek’ imanımızın gücünü göstermenin önemli bir yoludur (Romalılar 10:10’u okuyun).

14, 15. (a) Günlük hayatımızda imanımızı nasıl gösterebiliriz? (b) Güçlü bir imanın nasıl sergilenebileceği hakkında bir tecrübe anlatın.

14 Günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederken de imanımızı gösteririz. Hastalık, cesaretsizlik, depresyon veya yoksulluk gibi sorunlar yaşadığımızda Yehova’nın ve İsa’nın bize “gerektiğinde yardım” edeceğine güveniriz (İbr. 4:16). Sadece ruhi konularda değil başka konularda da dua ederek yardım istediğimizde böyle bir güvene sahip olduğumuzu ortaya koyarız. İsa ‘bugün için ihtiyacımız olan ekmek’ de dahil maddi şeyler için dua edebileceğimizi söyledi (Luka 11:3). Kutsal Kitap kayıtları Yehova’nın ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini kanıtlar. İsrail’de yaşanan şiddetli bir kuraklık sırasında Yehova İlya’ya yiyecek ve su sağlamıştı. Yehova’nın emriyle “kuzgunlar sabah akşam ona ekmek ve et getiriyorlardı, vadideki dereden de su içiyordu” (1. Kral. 17:3-6). Yehova’nın bizim de ihtiyaçlarımızı karşılamak için olayların seyrini değiştirebileceğine iman ediyoruz.

Günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederken imanımızı gösteririz (14. paragrafa bakın)

15 Kutsal Kitap ilkelerini uygulamanın günlük ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardım edeceğine güveniyoruz. Asya’da yaşayan Rebecca hemşire ve ailesi bunu yaşayarak gördü. Onlar Krallığa hayatlarında ilk yeri vererek ve çalışkan kişiler olarak Matta 6:33 ve Özdeyişler 10:4’ü uyguladılar. Rebecca’nın kocası işinin ve bu işin yarattığı baskının onların ruhi hayatını tehlikeye sokabileceğini fark etti ve işinden istifa etti. Ancak bakmaları gereken 4 çocukları vardı. Rebecca neler yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Tatlı yapıp satmaya başladık. Yıllar boyunca geçimimizi böyle sağladık ve Yehova’nın bizi asla terk etmediğini hissettik. Soframız tek bir öğün bile boş kalmadı.” Sizin de Kutsal Kitabın rehberliğine duyduğunuz güveni gösterme fırsatınız oldu mu?

16. Tanrı’ya güvenmemiz neyle sonuçlanır?

 16 Tanrı’nın rehberliğini izlersek sonunda bundan yarar göreceğimizden asla şüphe duymamalıyız. Pavlus Habakkuk’un sözlerini alıntılayarak şöyle dedi: “Doğru kişi imanı sayesinde yaşayacaktır” (Gal. 3:11; Hab. 2:4). Bu nedenle bize gerçekten yardım edebilecek Kişiye iman etmemiz çok önemlidir. Pavlus Tanrı’nın ‘bizde etkisini gösteren Kendi gücüyle, isteklerimizin ya da hayallerimizin kat kat fazlasını gerçekleştirebileceğini’ hatırlatır (Efes. 3:20). Yehova’nın kulları O’nun isteğini yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapar, fakat sınırları olduğunu bildiklerinden Yehova’nın çabalarını destekleyeceğine güvenirler. Tanrımız bizimle olduğu için ne kadar mutlu olsak azdır.

İSTEKLERİ YERİNE GELDİ

17. (a) İmanlarının artmasını isteyen elçilerin bu isteği nasıl yerine geldi? (b) İmanımızın artmasını dilediğimizde bu dileğimizin yerine gelmesini neden bekleyebiliriz?

17 Buraya kadar incelediklerimizden sonra, İsa’ya “İmanımızı artır” diyen elçilerin duygularını paylaşabiliriz (Luka 17:5). Onların bu isteği, MS 33 yılının Pentekost gününde kutsal ruh üzerlerine döküldüğünde ve Tanrı’nın amacıyla ilgili daha derin bir anlayış kazandıklarında yerine geldi. Bu onların imanını güçlendirdi. Böylece o zamana dek yapılmış en büyük duyuru faaliyetini başlattılar (Kol. 1:23). Biz de imanımızın artmasını dilediğimizde bu dileğimizin yerine gelmesini bekleyebilir miyiz? Kutsal Kitap “Tanrı’nın, amacına uygun her dileğimizi dinleyeceğini” söyler (1. Yuhn. 5:14).

18. İmanını güçlendiren kişileri Yehova nasıl destekler?

18 Yehova’ya tamamen güvendiğimizde O bizden hoşnut olacaktır. İmanımızın artmasını dilediğimizde Yehova dileğimizi yerine getirecek ve imanımız gittikçe güçlenecek. Bunun sonucunda ‘Tanrı’nın krallığına layık sayılacağız’ (2. Sel. 1:3, 5).

^ p. 4 Bazı örnekler için şu kardeşlerin neler yaşadığını okuyabilirsiniz: Lillian Gobitas Klose (22 Temmuz 1993, Awake! ve Tanrı’nın Krallığı Hüküm Sürüyor!, s. 154, p. 16), Feliks Borys (Mayıs 1994, Uyanış!) ve Josephine Elias (Eylül 2009, Uyanış!).