“Kötü arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar” (1. KOR. 15:33).

İLAHİLER: 73, 119

1. Hangi dönemde yaşıyoruz?

ÇOK zor bir zamanda yaşıyoruz. Kutsal Kitap 1914’te başlayan dönemi “son günler” olarak adlandırır. İçinde yaşadığımız ‘çetin ve bunalımlı döneme’, bu kritik yıla kadar hiç yaşanmamış korkunç koşullar damgasını vurmuştur (2. Tim. 3:1-5). Üstelik dünya bozulmaya devam edecek. Çünkü Kutsal Kitap şunu bildirir: “Kötü kişiler ve sahtekârlar, . . . . gittikçe daha da kötü olacaklar” (2. Tim. 3:13).

2. Bu dünyanın eğlence olarak sunduğu şeylerde ne göze çarpıyor? (Makalenin başındaki resme bakın.)

2 Birçok kişi eğlenmek için şiddet, ahlaksızlık ya da ruhçuluk içeren şeyler izliyor veya yapıyor. Örneğin internet, televizyon programları, filmler, romanlar ve dergiler genellikle şiddeti ve ahlaksızlığı iyi bir şeymiş gibi gösteriyor. Hatta eskiden uygunsuz görülen davranışlar bazı yerlerde yasal hale getiriliyor. Ancak bu, böyle davranışların Tanrı’nın gözünde uygun olduğu anlamına gelmez (Romalılar 1:28-32’yi okuyun).

3. Birçok insan Tanrı’nın standartlarına göre yaşayanlar hakkında ne düşünüyor?

 3 İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri Tanrı’nın gözünde kirli olan eğlence türlerinden uzak durdu. Hem bunu yaptıkları hem de Tanrı’yı memnun eden bir yaşam sürdükleri için iftiraya uğradılar ve zulüm gördüler. Petrus Hıristiyanlara şöyle dedi: “Sizin artık bu yolda onlarla aynı sefahat batağına koşmamanıza şaşırıp hakkınızda aşağılayıcı şekilde konuşuyorlar” (1. Pet. 4:4). Bugün de dünya Tanrı’nın standartlarına göre yaşayanları tuhaf kişiler olarak görüyor. Dahası “Mesih İsa yolunda Tanrı’ya bağlı bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecektir” (2. Tim. 3:12).

“KÖTÜ ARKADAŞLAR İYİ ALIŞKANLIKLARI BOZAR”

4. Kutsal Yazılar bu dünya hakkında bizi nasıl uyarır?

4 Kutsal Yazılar Tanrı’nın isteğini yapmak isteyen kişilere bu dünyayı ve bu dünyanın işlerini sevmemeyi öğütler (1. Yuhanna 2:15, 16’yı okuyun). Dünyayı “bu ortamın tanrısı” Şeytan kontrol ediyor. O dinleri, hükümetleri, ticari teşkilatları ve medyayı kullanarak insanları aldatmaya çalışıyor (2. Kor. 4:4; 1. Yuhn. 5:19). Dolayısıyla İsa’nın takipçileri olarak bu dünyadan etkilenmemek için kimlerle arkadaş olduğumuza dikkat etmeliyiz. Tanrı’nın Sözü şu temel hakikate dikkat çeker: “Aldanmayın. Kötü arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar” (1. Kor. 15:33).

5, 6. Kimlerle arkadaşlık etmekten kaçınmalıyız? Neden?

5 İyi alışkanlıklarımızın bozulmasını istemiyorsak kötü şeyler yapanlarla yakın arkadaş olmamalıyız. Bu kişiler sadece imanımızı paylaşmayanları değil, Yehova’ya ibadet ettiğini söyleyip O’nun kanunlarını kasten çiğneyenleri de içerir. İsa’yı takip ettiğini iddia eden böyle kişiler ciddi bir suç işleyip tövbe etmezlerse onlarla artık görüşmeyiz (Rom. 16:17, 18).

6 Tanrı’nın kanunlarına itaat etmeyenlerle arkadaş olursak onlar tarafından kabul görmek için onların yaptığını yapmak isteyebiliriz. Örneğin ahlaksız kişilerle yakın arkadaş olursak ahlaksızlık yapma ayartmasına yenik düşebiliriz. Bazı kardeşlerimizin başına bu geldi ve onlardan bazıları tövbe etmediği için cemaatten çıkarıldı (1. Kor. 5:11-13). Tövbe etmedikleri takdirde onların durumu Petrus’un tarif ettiği hale gelebilir (2. Petrus 2:20-22’yi okuyun).

7. Yakın arkadaşımız olarak kimleri seçmeliyiz?

7 Elbette Tanrı’nın kanunlarına uymayanlara bile nazik davranmak isteriz, ancak onlarla yakın ilişki kurmamalı veya dost olmamalıyız. Dolayısıyla bekâr bir Yehova’nın Şahidinin, kendini Tanrı’ya adamamış, sadakatini göstermemiş ve O’nun yüksek standartlarına saygı duymayan biriyle çıkması yanlış olur. Sadakatimizi korumak Yehova’nın kanunlarına göre yaşamayan insanlar tarafından sevilmekten çok daha önemlidir. Yakın arkadaşlarımız Tanrı’nın isteğini yapanlar olmalı. İsa “Tanrı’nın isteğini kim yerine getirirse, benim kardeşim, kız kardeşim ve annem odur” demişti (Mar. 3:35).

8. Kötü arkadaşlar eski İsrail milletini nasıl etkiledi?

8 İsrailoğulları kötü arkadaşlar edinmenin feci sonuçlarını yaşadı. Onlar Vaat Edilmiş Topraklara giderken Yehova oradaki halkla ilgili şu uyarıda bulunmuştu: “Onların tanrılarının önünde  eğilmeyeceksin ve onlara kulluk etmeyeceksin. Onların putlarına benzer bir şey yapmayacaksın; onları mutlaka yere çalıp kıracaksın ve dikili taşlarını parçalayacaksın. Tanrınız Yehova’ya kulluk edeceksiniz” (Çık. 23:24, 25). Ancak İsrailoğullarının çoğu Tanrı’nın talimatlarına itaat etmedi (Mezm. 106:35-39). Tanrı’ya sadakatsizlik ettiklerinden İsa daha sonra onlara şöyle dedi: “Bakın, eviniz terk edilip size bırakılıyor” (Mat. 23:38). Yehova İsrail milletini reddetti ve onların yerine yeni kurulan Hıristiyan cemaatini seçti (Elçi. 2:1-4).

NE OKUDUĞUNUZA VE İZLEDİĞİNİZE ÇOK DİKKAT EDİN

9. Bu dünyanın medyası ve eğlence endüstrisi neden tehlikeli olabilir?

9 Bu dünyanın medyasının ve eğlence endüstrisinin sunduğu şeylerin çoğu İsa’nın takipçileri için ruhi yönden tehlikelidir. Bunlar Yehova’ya ve vaatlerine imanımızı güçlendirmek için tasarlanmamıştır. Tersine Şeytan’ın kötü dünyasını ve onun hedeflerini yansıtırlar. Bu nedenle içimizde “dünyevi arzular” uyandıracak herhangi bir şey izlememeye, okumamaya ya da dinlememeye çok dikkat etmeliyiz (Tit. 2:12).

10. Bu dünyanın medyasının sunduğu şeylere ne olacak?

10 Yakında medyanın sunduğu zararlı şeylerin hiçbiri olmayacak. Temsil ettikleri dünya, yani Şeytan’ın dünyası yok edildiğinde onların hepsi ortadan kalkacak. Tanrı’nın Sözü “Bu dünya arzularıyla birlikte geçip gidiyor, fakat Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek kalacaktır” der (1. Yuhn. 2:17). Benzer şekilde mezmur yazarı da şöyle söylemiştir: “Kötülerin kökü kazınacak, fakat Yehova’ya ümit bağlayanlar yeryüzünü mülk edinecek. . . . . Yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar.” Bu ne kadar sürecek? Kutsal Kitap şöyle cevap verir: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezm. 37:9, 11, 29).

11. Tanrı toplumuna nasıl ruhi gıda sağlıyor?

11 Dünyanın aksine, Yehova’nın teşkilatı bu son günlerde sonsuz yaşama giden yolda kalmamıza yardım eden şeyler sunuyor. İsa Yehova’ya duasında şöyle demişti: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhn. 17:3). Gökteki Babamız bizi güçlendirmek için teşkilatı aracılığıyla bol bol ruhi gıda sağlıyor. Örneğin Tanrı’ya hizmet etmeyi sürdürmemize yardım eden birçok dergi, kitapçık, kitap, video ve internet makalesine sahibiz. Ayrıca Tanrı’nın teşkilatı dünya çapında 110.000’den fazla cemaatte düzenli olarak ibadetler yapılmasını sağlıyor. Bu ve daha büyük ibadetlerde öğrendiklerimiz Tanrı’ya ve vaatlerine olan imanımızı güçlendiriyor (İbr. 10:24, 25).

SADECE ‘EFENDİMİZİN BİR TAKİPÇİSİYLE’ EVLENİN

12. Sadece ‘Efendimizin bir takipçisiyle’ evlenme öğüdünü açıklayın.

12 Özellikle de evlenmek isteyen bekâr Şahitlerin kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat etmesi çok önemlidir. Tanrı’nın Sözü bizi açıkça şöyle uyarır: “İman etmeyenlerle aynı bağın içine girmeyin. Çünkü doğrulukla kanunsuzluk arasında nasıl bir birlik olabilir? Ya da ışığın karanlıkla paylaştığı ne olabilir?” (2. Kor. 6:14). Kutsal Kitap Tanrı’nın kullarına sadece ‘Efendimizin bir takipçisiyle’,  yani sadece yaşamını Yehova’ya adayıp vaftiz edilmiş ve Kutsal Yazıların öğretilerine göre yaşayan biriyle evlenmelerini söyler (1. Kor. 7:39). Böyle biriyle evlenen İsa’nın bir takipçisi, sadakatini korumasına yardım edecek ve Yehova’yı seven bir hayat arkadaşı kazanmış olur.

13. Tanrı İsrailoğullarına evlilik hakkında hangi emri verdi?

13 Yehova kulları için neyin en iyisi olduğunu bilir ve O’nun evlilik hakkındaki görüşü değişmemiştir. Yehova’nın Musa aracılığıyla İsrail milletine verdiği açık emri düşünün. İsrailoğullarına Kendisine hizmet etmeyen çevrelerindeki milletler hakkında şu talimatı vermişti: “Evlilik yoluyla onlarla akraba olmayacaksın. Kendi kızını onların oğluna vermeyeceksin, onların kızlarını kendi oğluna almayacaksın. Yoksa çocuklarını Tanrı yolunda yürümekten vazgeçirirler. Çocukların başka tanrılara kulluk eder ve Yehova öfkelenir, seni çabucak yok eder” (Tekr. 7:3, 4).

14, 15. Yehova’nın talimatını göz ardı etmesi Süleyman’ı nasıl etkiledi?

14 Davut’un oğlu Süleyman kral olduktan kısa süre sonra Tanrı’dan hikmet istedi, O da Süleyman’a bol bol hikmet verdi. Böylece Kral Süleyman refah içindeki bir ülkenin hikmetli yöneticisi olarak ün yaptı. Hatta Seba kraliçesi Süleyman’ı ziyaret ettiğinde hayranlığını şöyle ifade etti: “Gelip kendi gözlerimle görene kadar söylenenlere inanmamıştım; oysa bana anlatılanlar bunların yarısı bile değilmiş! Senin hikmetin ve zenginliğin, duyduklarımı kat kat aşıyor” (1. Kral. 10:7). Ancak Süleyman, Tanrı’nın emrini göz ardı edip iman etmeyen biriyle evlenen kişilerin neler yaşayabileceğini gösteren acı bir örnek oldu (Vaiz 4:13).

15 Süleyman Tanrı’nın kendisi için yaptığı onca şeye rağmen O’nun açık emrini göz ardı etti. Yehova’ya ibadet etmeyen “birçok yabancı kadın sevdi” ve 700 karısı, 300 cariyesi oldu. Bunun sonucunda, yaşlandığında putperest eşleri “onun yüreğini çelerek başka tanrıların peşinden gitmesine neden oldular. . . . . Süleyman Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı” (1. Kral. 11:1-6). Süleyman kötü arkadaşları yüzünden giderek hikmetini kaybetti ve hakiki tapınmadan uzaklaştı. Yehova’yı sevmeyen biriyle evlenmeyi düşünen İsa’nın takipçileri için ne kadar ciddi bir uyarı!

16. Eşi iman etmeyen Şahitlere Kutsal Kitap hangi öğüdü verir?

16 Peki bir kişi iman etmeyen biriyle evliyken hakikate gelirse ne olacak? Kutsal Kitap şöyle der: “Siz kadınlar . . . . kocalarınıza istekle boyun eğin ki, Söze itaatsiz olanlar, sizin davranışlarınızla, söz söylenmeden kazanılabilsin” (1. Pet. 3:1). Elbette bu ayet iman etmeyen biriyle evliyken hakikate gelen kocalar için de geçerlidir. Kutsal Kitabın öğüdü açıktır: İyi bir eş olun ve Tanrı’nın evlilikle ilgili yüksek standartlarına uygun yaşayın. İman etmeyen birçok eş, kocasının ya da karısının Tanrı’nın taleplerine uygun yaşamaya başladıktan sonra değiştiğini gördüğü için hakikati kabul etti.

YEHOVA’YI SEVENLERLE ARKADAŞ OLUN

17, 18. (a) Nuh’un Tufanda hayatta kalmasına ne yardım etti? (b) Birinci yüzyıldaki Hıristiyanların Yeruşalim yıkıldığında hayatta kalmasına ne yardım etti?

17 Kötü arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar, ancak iyi arkadaşlar bize yarar  sağlar. Kötü bir dünyada yaşayan, ancak oradaki insanlarla yakın arkadaş olmak istemeyen Nuh’u düşünelim. O dönemde “Yehova baktı ki, yeryüzünde insanın kötülüğü iyice çoğalmıştı ve yüreği hep kötü düşüncelere eğilimliydi” (Başl. 6:5). Bu nedenle Tanrı o kötü ortamı Tufanla yok etmeye karar verdi. Ancak “Nuh doğru bir adamdı. Yaşadığı dönemin insanları arasında lekesiz biriydi. Nuh Tanrı’nın yolunda yürüdü” (Başl. 6:7-9).

18 Nuh Yehova’yı sevmeyen insanlarla arkadaş olmadı. O ve ailesinin 7 ferdi Tanrı’nın verdiği işle meşguldü, ki bu iş gemi yapmayı içeriyordu. Ayrıca Nuh ‘doğruluk habercisiydi’ (2. Pet. 2:5). Nuh’un Tanrı’nın mesajını duyurması, gemiyi yapması ve aile fertleriyle arkadaşlık etmesi onun Tanrı’yı memnun eden şeylerle meşgul olmasını sağladı. Böylece Nuh, karısı, oğulları ve gelinleri Tufanda hayatta kaldı. Bugün hepimiz onların soyundan geliyoruz; bu nedenle Nuh’a ve ailesine, Yehova’ya itaat ettikleri ve kötü arkadaşlardan uzak durdukları için minnettar olmalıyız. Benzer şekilde birinci yüzyıldaki sadık ve itaatli Hıristiyanlar da Yehova’yı sevmeyenlerle arkadaş olmadı ve MS 70’te Yeruşalim yıkıldığında hayatta kaldı (Luka 21:20-22).

İman kardeşlerimizle arkadaşlık etmek, yeni dünyadaki yaşamı şimdiden tatmamızı sağlar (19. paragrafa bakın)

19. Tanrı’nın onayını kazanmak için ne yapmalıyız?

19 Yehova’ya ibadet eden kişiler olarak Nuh’u, ailesini ve birinci yüzyıldaki itaatli Hıristiyanları örnek almalıyız. Bu kötü ortamdan ayrı kalmalı ve arkadaşlarımızı milyonlarca sadık kardeşimiz arasından seçmeliyiz. Tanrı’nın verdiği hikmeti rehber alanlara yakın kalmak bu zor zamanda “iman yolunda kararlı” olmamıza yardım edecek (1. Kor. 16:13; Özd. 13:20). Ayrıca bizi bekleyen harika geleceği bir düşünün! Yaşadığımız son günlerde kimlerle arkadaş olduğumuza dikkat edersek, bu kötü ortamın sonunda sağ kalabilir ve Yehova’nın çok yakında kuracağı yeni dünyada yaşayabiliriz.