Eski İsrail toprakları Kutsal Kitapta belirtildiği kadar ormanlık mıydı?

KUTSAL KİTAP, Vaat Edilmiş Topraklardaki bazı bölgelerin ormanlık ve “bol” ağaçlı olduğunu söyler (1. Kral. 10:27; Yeşu 17:15, 18). Bununla birlikte günümüzde bu toprakların büyük kısmı ormansız olduğundan, bazıları Kutsal Kitabın bu konuda söylediklerinden şüphe ediyor.

Büyük bir firavuninciri salkımı

Bir kitap “Eski İsrail’de ormanlar günümüzdekinden çok daha büyük bir alanı kaplıyordu” diyor (Life in Biblical Israel). Dağlık bölgelerin doğal bitki örtüsü, en çok Halep çamı (Pinus halepensis), herdem yeşil meşe (Quercus calliprinos) ve menengiçten (Pistacia palaestina) oluşuyordu. Ayrıca Şefela’da, yani Vaat Edilmiş Toprakların orta kısmındaki sıradağlar ile Akdeniz kıyısı arasındaki yamaçları içeren bölgede firavuninciri ağacı da (Ficus sycomorus) bolca bulunuyordu.

Kutsal Yazılarda adı geçen bitkilerle ilgili bir kitap, İsrail’deki bazı bölgelerin artık tamamen ağaçsız olduğunu söylüyor. Bunun sebebi nedir? Kitap bunun ardında yavaş bir süreç olduğunu açıklayarak şöyle diyor: “İnsanlar tarla ve otlaklarını genişletmek, ayrıca yapı malzemeleri ve yakacak elde etmek için doğal bitki örtüsüne sürekli zarar verdi” (Plants of the Bible).