İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İhtiyarlar Yeterlik Kazanmaları İçin Biraderleri Nasıl Eğitir?

İhtiyarlar Yeterlik Kazanmaları İçin Biraderleri Nasıl Eğitir?

“Benden duyduğun . . . . şeyleri sadık adamlara emanet et” (2. TİM. 2:2).

1. (a) Tanrı’ya hizmet edenler eskiden beri eğitimle ilgili hangi gerçeğin farkındadır? Aynı şey neden bugün de geçerlidir? (b) Bu makalede neyi ele alacağız?

TANRI’YA hizmet edenler eskiden beri eğitimin başarıya olan katkısını fark etmiştir. Örneğin Abram, Lût’u kurtarmak için “eğitimli adamlarını” toplamıştı ve onlar bunda başarılı olmuştu (Başl. 14:14-16). Kral Davut’un döneminde Tanrı’nın evindeki ilahiciler “eğitilmiş” kişilerdi ve onlar Yehova’yı yüceltti (1. Tar. 25:7). Bugün biz de Şeytan ile yandaşlarına karşı ruhi bir savaş içindeyiz (Efes. 6:11-13). Ayrıca Yehova’yı yüceltmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz (İbr. 13:15, 16). O halde Tanrı’nın geçmişteki hizmetçileri gibi başarılı olabilmek için bizim de eğitilmemiz gerekir. Yehova cemaatlerde başkalarını eğitme sorumluluğunu ihtiyarlara emanet etti (2. Tim. 2:2). Peki tecrübeli ihtiyarlar biraderleri cemaatle ilgilenmek üzere yeterli duruma gelmeleri için eğitirken hangi yöntemleri kullanıyorlar?

EĞİTTİĞİNİZ KİŞİYİ RUHEN GÜÇLENDİRİN

2. Birine yeni beceriler kazandırmak üzere eğitim vermeden önce bir ihtiyar ne yapmak isteyebilir? Neden?

2 İhtiyar olarak işiniz bir bahçıvanınkine benzetilebilir.  Bahçıvan tohumu ekmeden önce, verimi artırmak için toprağa besleyici maddeler eklemeyi gerekli görebilir. Benzer şekilde tecrübesi daha az olan bir biradere yeni beceriler kazandırmak üzere eğitim vermeden önce, onunla Kutsal Kitaba dayanan bazı “besleyici” noktaları paylaşma gereği hissedebilirsiniz. Bu şekilde onun yüreğini alacağı eğitime hazır hale getirmiş olursunuz (1. Tim. 4:6).

3. (a) İsa’nın Markos 12:29, 30’daki sözleri eğitilen kişiyle konuşurken nasıl kullanılabilir? (b) İhtiyarın duası eğittiği kişiyi nasıl etkileyebilir?

3 Krallıkla ilgili hakikatin eğiteceğiniz kişiyi ne kadar etkilediğini saptamak için ona şöyle sorabilirsiniz: “Kendini Yehova’ya adaman hayatında hangi değişiklikleri yapmana yol açtı?” Bu soru kutsal hizmetimizi nasıl tüm yürekle yerine getirebileceğimizle ilgili anlamlı bir sohbete yol açabilir (Markos 12:29, 30’u okuyun). Bu sohbetin sonunda belki birlikte dua edebilirsiniz. Kişinin eğitimini tamamlayabilmesi için ihtiyacı olan kutsal ruhu Yehova’dan isteyebilirsiniz. Kendisi için yürekten dua edilmesi biraderi çok teşvik edecektir.

4. (a) Eğitilen kişinin ruhi gelişimini hızlandıracak Kutsal Kitap kayıtlarından örnekler verin. (b) İhtiyarlar biraderleri eğitirken hangi hedefi akıllarında tutmalı?

4 Eğitimin ilk aşamasında Kutsal Kitaptan, kişinin hizmet etmeye istekli, güvenilir ve alçakgönüllü olma gereğini görmesine yardım edebilecek bazı kayıtları ele alın (1. Kral. 19:19-21; Neh. 7:2; 13:13; Elçi. 18:24-26). Besleyici maddeler toprak için ne kadar önemliyse böyle nitelikler de eğitilen kişi için o kadar önemlidir; kişinin ruhi gelişimini hızlandırırlar. Fransa’da ihtiyar olarak hizmet eden Jean-Claude şöyle diyor: “Eğitim sırasında temel hedefim kişinin Kutsal Kitap ilkelerine göre düşünen biri olmasına yardım etmek. Tanrı’nın Sözündeki ‘harikaları’ görmesi için ‘gözlerini açacak’ bir ayeti birlikte okumak üzere fırsat yaratmaya çalışıyorum” (Mezm. 119:18). Eğitilen biraderi güçlendirmenin başka yolları nelerdir?

HEDEFLER ÖNERİN, NEDENLER GÖSTERİN

5. (a) Eğitilen kişiyle ruhi hedefler hakkında konuşmak ne kadar önemli? (b) İhtiyarlar neden henüz çok genç yaşta olanları eğitmelidir? (Dipnota bakın.)

5 Eğittiğiniz kişiye “Ruhi hedeflerin neler?” diye sorun. Eğer zihninde net hedefler yoksa erişebileceği makul bir hedef koymasına yardım edin. Ona bir zamanlar kendiniz için belirlediğiniz ruhi bir hedeften söz edin, bu hedefe ulaştığınızda ne büyük bir sevinç duyduğunuzu coşkulu şekilde anlatın. Bu yöntem basit görünse de etkilidir. Afrika’da öncü ve ihtiyar olarak hizmet eden Victor şöyle diyor: “Gençken, bir ihtiyar bana hedeflerim konusunda iyi düşünülüp seçilmiş birkaç soru sormuştu. Bu sorular sayesinde hizmetim üzerinde ciddiyetle düşünmeye başladım.” Tecrübeli ihtiyarlar aynı zamanda daha ilk gençlik çağındaki biraderleri, yaşlarına uygun görevlerle eğitmeye başlamanın önemini vurguluyor. Erken yaşta verilen böyle bir eğitim, biraz daha büyüyüp bu dünyanın dikkat dağıtan etkilerine yoğun şekilde maruz kaldıklarında ruhi hedeflerinden uzaklaşmamalarına yardım edecek (Mezmur 71:5, 17’yi okuyun). *

Biradere işin neden yapılması gerektiğini açıklayın ve bunu yapmak için harcadığı çabadan dolayı onu övün (5-8. paragraflara bakın)

6. İsa’nın eğitim tarzının önemli bir özelliği neydi?

 6 Eğittiğiniz kişinin hizmet etme arzusunu geliştirmenin bir yolu da, sadece ne yapması gerektiğini değil bunu neden yapması gerektiğini anlatmaktır. Nedenler gösterdiğinizde Büyük Öğretmen İsa’yı örnek almış olursunuz. Örneğin, elçilerine öğrenci yetiştirme görevini vermeden önce İsa bu emre neden itaat etmeleri gerektiğini gösterdi. Şöyle dedi: “Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle, siz gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin” (Mat. 28:18, 19). İsa’nın eğitim tarzını siz nasıl örnek alabilirsiniz?

7, 8. (a) İhtiyarlar bugün İsa’nın eğitim tarzını nasıl örnek alabilir? (b) Kişiyi övmek ne kadar önemlidir? (c) Hangi öneriler biraderleri eğiten ihtiyarlara yardım edebilir? (“ Eğitim Konusunda Öneriler” başlıklı çerçeveye bakın.)

7 Eğittiğiniz kişiden bir iş yapmasını istediğinizde bu işin neden önemli olduğunu Kutsal Kitaptan göstererek açıklayın. Bu şekilde ona Kutsal Kitap ilkelerine göre düşünmeyi öğreteceksiniz. Örneğin bir biraderden İbadet Salonunun girişinin temizliğiyle ilgilenmesini rica ettiğinizi düşünün; bu hem görünüş hem de güvenlik açısından önemli bir iştir. Titus 2:10 ayetini birlikte gözden geçirebilir ve yaptığı işin İbadet Salonunu güzelleştirerek ‘kurtarıcımız Tanrı’nın öğretimini süsleyeceğini’ açıklayabilirsiniz. Ayrıca cemaatteki yaşlı kardeşleri ve bu işin onlara ne kadar faydası dokunacağını düşünmesini söyleyebilirsiniz. Eğitiminin bir parçası olan bu tür sohbetler onun kurallardan çok insanlara odaklanmasına yardım edecek. Bu hizmetinden cemaatteki kardeşlerin nasıl yararlandığını gördüğünde de sevinç duyacak.

8 Ayrıca önerilerinizi uygulamak üzere gösterdiği çaba için onu övmeyi ihmal etmeyin. Bunu yapmak ne kadar önemli? Suyun bitkiyi büyütmesi gibi, içten övgü de kişiyi geliştirir (Matta 3:17 ile karşılaştırın).

BAŞKA BİR ZORLUK

9. (a) Bazı ülkelerde ihtiyarlar biraderleri eğitmekle ilgili hangi zorluğu yaşıyor? (b) Bazı gençlerin hayatında hakikat neden ön planda değil?

9 Maddi refah içindeki ülkelerde yaşayan ihtiyarlar için başka bir zorluk daha söz konusu olabilir: 20’li ve 30’lu yaşlardaki biraderlerde cemaatte daha faal olma isteği uyandırmak. Yaklaşık 20 Batı ülkesindeki tecrübeli ihtiyarlara bazı genç biraderlerin neden cemaatte hizmet ayrıcalığı almaktan çekindiklerini sorduk. Cevaplarda öne çıkan neden şuydu: Bazı gençler büyürken ruhi hedefler  koymaya teşvik edilmemişti. Hatta tam tersine bazı durumlarda, bir zamanlar ruhi hedeflere ulaşmaya istek duyan gençler anne babaları tarafından dünyaya ait hedefler edinmeye özendirilmişti. Hakikat bu gençlerin hayatında hiçbir zaman ön planda olmadı (Mat. 10:24).

10, 11. (a) Bir ihtiyar sorumluluk almakta isteksiz görünen bir biraderin fikrini değiştirmesine yavaş yavaş nasıl yardım edebilir? (b) İhtiyar böyle bir biraderle hangi ayetleri ele alabilir? Neden? (Dipnota bakın.)

10 Eğer bir birader sorumluluk almakta isteksiz görünüyorsa, onun farklı düşünmesini sağlamak çok çaba ve sabır gerektirir, fakat bu imkânsız değildir. Bir bahçıvanın bitkiyi yavaş yavaş doğrultarak büyümesine yön verebildiği gibi, siz de yavaş yavaş bir biraderin hizmet ayrıcalıklarını kabul etmekle ilgili düşünüşünü değiştirmesine yardım edebilirsiniz. Nasıl?

11 Biraderle dostluk ilişkisi geliştirmek için zaman ayırın. Cemaatin ona ihtiyacı olduğunu söyleyin. Sonra uygun zamanlarda onunla oturup belirlediğiniz ayetlerle ilgili akıl yürütün ve kendini Yehova’ya adamasının anlamı üzerinde düşünmesine yardımcı olun (Vaiz 5:4; İşa. 6:8; Mat. 6:24, 33; Luka 9:57-62; 1. Kor. 15:58; 2. Kor. 5:15; 13:5). Ona şöyle sorabilirsiniz: “Kendini Yehova’ya adadığında O’na hangi sözü verdin?” Yüreğine erişmeye çalışarak şunları da sorun: “Vaftiz edildiğin gün sence Yehova ne hissetmiştir?” (Özd. 27:11). “Peki Şeytan ne hissetmiştir?” (1. Pet. 5:8). Kutsal Kitaptan özenle seçilmiş kısımları birlikte okumanın bir biraderi nasıl derinden etkileyebileceğini asla göz ardı etmeyin (İbraniler 4:12’yi okuyun). *

EĞİTİLENLER, SADIK KİŞİLER OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

12, 13. (a) Elişa eğitim alırken hangi tutumu gösterdi? (b) Yehova sadakatinden ötürü Elişa’yı nasıl ödüllendirdi?

12 Peki yardımınıza ihtiyaç duyulan siz gençler için ne denebilir? Hangi tutum başarılı olmanıza yardım eder? Cevabı öğrenmek için geçmişte benzer bir eğitim almış birinin hayatındaki bazı olaylara bakalım.

13 Yaklaşık 3.000 yıl önce İlya peygamber genç Elişa’yı hizmetkârı olması için davet etti. Elişa daveti hemen kabul etti ve o günden itibaren yaşlı adamın istediği basit işleri yerine getirerek ona sadık bir şekilde hizmet etti (2. Kral. 3:11). Elişa altı yıl onun tarafından eğitildikten sonra, İlya’nın İsrail’deki görevinin bitmek üzere olduğunu öğrendi. O zaman İlya iyi bir eğitim verdiği arkadaşına artık kendisini bırakmasını söyledi. Ama Elişa üç defasında da “Senden ayrılmam” diye itiraz etti. O öğretmeniyle mümkün olduğu kadar uzun bir süre kalmaya kararlıydı. Yehova da İlya’nın görkemli ayrılışına tanık olmasına izin vererek Elişa’yı gösterdiği sadakat ve vefadan dolayı ödüllendirdi (2. Kral. 2:1-12).

14. (a) Bugün ihtiyarlar tarafından eğitilenler Elişa’yı nasıl örnek alabilir? (b) Sadakat neden çok önemli bir niteliktir?

14 Siz bugün Elişa’yı nasıl örnek alabilirsiniz? Küçük görülen işler de dahil verilen görevleri hemen kabul edin. Sizi eğiten kişiyi dostunuz olarak görün ve sizin için gösterdiği çabayı ne kadar takdir ettiğinizi ona söyleyin. Vereceğiniz karşılıkla ona “Senden ayrılmam” demiş olursunuz. Her şeyden önemlisi, size verilen herhangi bir görevi sadakatle yerine getirin. Bu neden bu kadar önemlidir? Çünkü ancak siz sadık ve güvenilir olduğunuzu gösterdikten sonra, ihtiyarlar  Yehova’nın size cemaatte daha çok sorumluluk verilmesini istediğinden emin olabilirler (Mezm. 101:6; 2. Timoteos 2:2’yi okuyun).

GEREKEN SAYGIYI GÖSTERİN

15, 16. (a) Elişa öğretmenine olan saygısını nasıl gösterdi? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Elişa hangi davranışıyla diğer peygamberlerin güvenini kazandı?

15 İlya’nın ardılı olan Elişa’yla ilgili kayıt aynı zamanda bugün biraderlerin tecrübeli ihtiyarlara gereken saygıyı nasıl gösterebileceğine de bir örnektir. Eriha’da bir grup peygamberi ziyaret ettikten sonra İlya ve Elişa yürüyerek Ürdün Irmağı’na ulaştı. “İlya peygamber giysisini dürüp suya vurdu ve sular iki yana açıldı.” Kuru nehir yatağından karşıya geçtikten sonra ‘konuşarak yürümeye’ devam ettiler. Elişa öğretmeninin her sözünü dikkatle dinledi. Belli ki eğitiminin bitmiş olduğunu düşünmüyordu. Sonra İlya bir kasırgayla göğe yükselerek oradan ayrıldı. Elişa, Ürdün Irmağı’na döndüğünde yüksek sesle “Nerede İlya’nın Tanrısı Yehova, nerede?” diyerek İlya’nın giysisiyle sulara vurdu. Bir kez daha sular iki yana ayrıldı (2. Kral. 2:8-14).

16 Elişa’nın yaptığı ilk mucizenin İlya’nın son mucizesiyle birebir aynı olduğunu fark ettiniz mi? Bu neden dikkate değer? Anlaşılan Elişa artık yetki kendisinde olduğu için izlediği yöntemi hemen değiştirmesi gerektiğini düşünmedi. Bunun yerine hizmetine İlya’nın yöntemiyle devam ederek öğretmenine gereken saygıyı göstermiş oldu ve böylece diğer peygamberlerin güvenini kazandı (2. Kral. 2:15). Ancak Elişa’nın peygamber olarak hizmet ettiği 60 yıl boyunca, Yehova onun İlya’dan çok daha fazla mucize yapmasını sağladı. Bugün ihtiyarlar tarafından eğitilen sizler bundan hangi dersi çıkarabilirsiniz?

17. (a) Eğitim alan biraderler Elişa’nın tutumunu bugün nasıl örnek alabilirler? (b) Yehova eğitim alan sadık biraderleri zaman içinde nasıl kullanabilir?

17 Siz de, cemaatte bir sorumluluk alır almaz izlenen yöntemi değiştirmeniz ve işi daha öncekinden tamamen farklı bir tarzda yapmanız gerektiğini düşünmeyin. Bir değişikliğin gerekli olup olmadığını belirleyen etken sizin isteğiniz değil, cemaatin ihtiyacı ve Yehova’nın teşkilatının yönlendirmesi olmalıdır. Elişa İlya’nın yöntemlerini izleyerek ona olan saygısını göstermiş ve diğer peygamberlerin güvenini kazanmıştı. Siz de tecrübeli ihtiyarların Kutsal Kitaba dayalı yöntemlerini kullanmaya devam ederek onlara saygınızı gösterebilir ve iman kardeşlerinizin güvenini kazanabilirsiniz (1. Korintoslular 4:17’yi okuyun). Ancak zamanla tecrübe edineceksiniz ve cemaatin Yehova’nın teşkilatının ilerleyişine ayak uydurabilmesi için gereken değişiklikleri siz de yapabileceksiniz. Elişa’nın durumunda olduğu gibi Yehova zamanla siz sadık biraderlerin eğitmenlerinizden daha büyük işler yapmanızı sağlayabilir (Yuhn. 14:12).

18. Cemaatteki biraderlerin eğitilmesi bugün neden öncelikli bir iştir?

18 Umuyoruz ki, bu ve önceki makaledeki öneriler ihtiyarları cemaatteki biraderleri eğitmek üzere zaman ayırmaya yöneltir. Yeterli durumdaki biraderlerin de bu eğitimi istekle kabul etmesini ve Yehova’nın koyunlarıyla ilgilenmek için kullanmasını diliyoruz. Bu, dünya çapındaki cemaatleri güçlendirecek ve yakında gerçekleşecek olan büyük olaylarda sadık kalmamız için her birimize yardım edecek.

^ p. 5 Bir genç İsa’nın olgun bir takipçisi olduğunu gösteriyorsa, alçakgönüllüyse ve Kutsal Yazılarda belirtilen diğer nitelikleri karşılıyorsa, henüz 20 yaşında değilse bile ihtiyarlar onu hizmet görevlisi olarak tavsiye edebilir (1. Tim. 3:8-10, 12; 1 Ekim 1990 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 32’ye bakın).

^ p. 11 Sohbetinizde 15 Nisan 2012 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 14-16, paragraf 8-13’te ve Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın kitabı bölüm 16, paragraf 1-3’te bulunan noktaları kullanabilirsiniz.