‘Birine beş, birine iki, diğerine de bir talant verdi’ (MAT. 25:15).

1, 2. İsa talantlar örneğini neden verdi?

İSA talantlar meselinde meshedilmiş takipçilerinin bir yükümlülüğüne dikkat çeker. Talantlar meseli ister gökte ister yeryüzünde yaşama ümidine sahip olsun tüm gerçek Hıristiyanları ilgilendirir, bu nedenle meselin anlamını kavramamız önemlidir.

2 İsa talantlar meselini, öğrencilerinin onun “hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti” hakkındaki sorusuna verdiği cevapta anlattı (Mat. 24:3). Dolayısıyla bu mesel İsa’nın hazır bulunduğunu ve kral olarak hüküm sürdüğünü gösteren alametin bir kısmıdır ve zamanımızda gerçekleşiyor.

3. Matta kitabının 24. ve 25. bölümlerinde kayıtlı örneklerden neler öğreniyoruz?

3 Talantlar meseli Matta 24:45 ila 25:46’da kayıtlı olan birbiriyle bağlantılı dört örnekten biridir. Diğer üç örnek, yani sadık ve sağgörülü hizmetkâr, on kız, koyunlar ve keçiler meselleri de İsa’nın hazır bulunuşunun alametiyle ilgili soruya verdiği cevapta yer alır. İsa dört örnekte de bu son günlerde gerçek takipçilerini diğerlerinden ayıracak özelliklere dikkat çeker. Hizmetkâr, on kız ve talantlar örnekleri  İsa’nın meshedilmiş takipçilerine yöneliktir. İsa sadık hizmetkârla ilgili örnekte, son günlerde evin hizmetkârlarına yiyecek sağlamakla sorumlu olan ve meshedilmişlerden oluşan küçük grubun sadık ve sağgörülü olması gerektiğine dikkat çeker. On kız meselinde, tüm meshedilmiş takipçilerinin onun hangi gün ve saatte geleceğini bilmediklerinden hazırlıklı ve uyanık durumda olması gerektiğini vurgular. Talantlar meselinde meshedilmişlerin, efendilerinden aldıkları sorumlulukları yerine getirirken çalışkan olmaları gerektiğini gösterir. Dördüncü örnek olan koyunlar ve keçiler meseli ise yeryüzünde yaşama ümidine sahip kişilere yöneliktir. Bu örnek onların İsa’nın yeryüzündeki meshedilmiş kardeşlerine vefalı olmaları ve onları tüm yürekle desteklemeleri gerektiğini vurgular. * Şimdi talantlar örneğini inceleyelim.

EFENDİ HİZMETKÂRLARINA BİR SERVET EMANET EDER

4, 5. Meseldeki adam kimi temsil eder? Bir talantın değeri nedir?

4 Matta 25:14-30’u okuyun. Örnekteki adamın, yani efendinin İsa olduğu, başka bir ülkeye gitmesinin de İsa’nın MS 33’te göğe çıkışını simgelediği yayınlarımızda uzun süredir söylenmektedir. İsa daha önceki bir meselde başka bir ülkeye gitme amacının ‘krallık yetkisi almak’ olduğunu açıklamıştı (Luka 19:12). Ancak o göğe döndüğünde hemen kral olmadı. * Bunun yerine ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ve “düşmanlarının kendi ayakları altına basamak yapılmasını” bekledi (İbr. 10:12, 13).

5 Örnekteki adamın 8 talantı vardı; bu o zamanlar için büyük bir servetti. * Adam başka bir ülkeye gitmeden önce, kendisi yokken ticaret yapmaları için talantları hizmetkârları arasında paylaştırdı. Bu adam gibi İsa da göğe çıkmadan önce çok değerli bir şeye sahipti. Bu neydi? Yeryüzündeyken yaptığı iş.

6, 7. Talantlar neyi simgeler?

6 İsa iyi haberi duyurma ve öğrenci yetiştirme işine büyük önem verdi (Luka 4:43’ü okuyun). Bu iş aracılığıyla çok verimli bir tarlayı işledi. Daha önce öğrencilerine şöyle demişti: “Başınızı kaldırın ve hasadı bekleyen şu ağarmış tarlalara bakın” (Yuhn. 4:35-38). Bu sözleri söylerken, öğrencisi olacak birçok samimi kişinin toplanmasını kastediyordu. İyi bir çiftçi gibi İsa da hasada hazır bir tarlayı öylece bırakıp gitmeyecekti. Bu nedenle, diriltildikten kısa süre sonra, göğe çıkmadan önce öğrencilerine şu önemli görevi verdi: “Siz gidin . . . . insanları öğrencim olarak yetiştirin” (Mat. 28:18-20). İsa böylece onlara çok değerli bir hazine gibi olan iyi haberi duyurma işini emanet etti (2. Kor. 4:7).

7 Öyleyse hangi sonuca varabiliriz? İsa takipçilerine öğrenci yetiştirme görevini verdiğinde aslında onlara “mallarını”, yani talantlarını emanet etmiş oldu (Mat. 25:14). Dolayısıyla talantlar  iyi haberi duyurma ve öğrenci yetiştirme sorumluluğunu simgeler.

8. Her hizmetkâr farklı miktarda talant almış olsa da efendileri onlardan ne bekledi?

8 Talantlar meselinde efendi hizmetkârlardan birine 5 talant, birine 2 talant, diğerine de sadece 1 talant verdi (Mat. 25:15). Her hizmetkâr farklı miktarda talant almış olsa da efendileri hepsinden talantları kullanırken çalışkan olmalarını bekledi. Aynı şekilde İsa da meshedilmiş takipçilerinden hizmette ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını bekler (Mat. 22:37; Kol. 3:23). Mesih’in takipçileri birinci yüzyılda, MS 33 yılının Pentekost gününden itibaren talantlarla ticaret yapmaya başladı. Onların duyuru ve öğrenci yetiştirme işinde ne kadar çalışkan olduğu Elçilerin İşleri kitabında ayrıntılı şekilde anlatılır * (Elçi. 6:7; 12:24; 19:20).

HİZMETKÂRLAR SON GÜNLERDE TALANTLARLA TİCARET YAPIYOR

9. (a) İki sadık hizmetkâr talantlarla ne yaptı? Bu neyi gösterir? (b) ‘Başka koyunların’ duyuru işindeki rolü nedir?

9 Son günlerde, özellikle de 1919’dan itibaren Mesih’in yeryüzündeki sadık meshedilmiş hizmetkârları onun  talantlarıyla ticaret yapıyor. Meseldeki ilk iki hizmetkâr gibi meshedilmişler de sahip oldukları şeyleri en iyi şekilde kullanıyor. Kimlere 5 talant, kimlere 2 talant verildiği konusunda tahminler yürütmeye gerek yok. Örnekte iki hizmetkâr da efendilerinin verdiği parayı ikiye katladı, dolayısıyla ikisi de aynı ölçüde çalışkandı. Peki yeryüzünde yaşama ümidine sahip olanların duyuru işindeki rolü nedir? İsa’nın koyunlar ve keçiler meselinden, onların İsa’nın meshedilmiş kardeşlerini duyuru işinde vefayla destekleme ayrıcalığına sahip olduğunu öğreniriz. Bu çetin son günlerde iki grup “tek sürü” halinde birlikte çalışarak duyuru ve öğrenci yetiştirme işini gayretle yerine getiriyor (Yuhn. 10:16).

10. İsa’nın hazır bulunduğunu gösteren alametin önemli bir özelliği nedir?

10 Efendi haklı olarak hizmetkârlarından daha çok öğrenci yetiştirmek için çok çalışmalarını bekler. Daha önce gördüğümüz gibi, birinci yüzyıldaki Hıristiyanların efendinin mallarını çoğalttığı açıktır. O halde talantlar meselinin gerçekleştiği bu son günler için ne denebilir? İsa’nın sadık ve çalışkan hizmetkârları tarihteki en büyük duyuru ve öğrenci yetiştirme işini yerine getiriyor. Onların ortak çabaları sonucunda Krallık müjdecilerinin arasına her yıl yüz binlerce yeni öğrenci katılıyor. Böylece duyuru ve öğrenci yetiştirme işi, İsa’nın Krallık yetkisiyle hazır bulunduğunu gösteren alametin göze çarpar bir özelliğini oluşturuyor. Evet, efendi işçilerinden çok memnun olmalı!

Mesih hizmetkârlarına çok değerli bir hazine gibi olan duyuru işini emanet etti (10. paragrafa bakın)

EFENDİ NE ZAMAN HESAP GÖRMEYE GELECEK?

11. İsa’nın hesap görmeye büyük sıkıntı sırasında geleceği sonucuna nasıl varıyoruz?

11 İsa hizmetkârlarıyla hesap görmeye hemen önümüzdeki büyük sıkıntının sonuna doğru gelecek. Nasıl bu sonuca varıyoruz? İsa, Matta kitabının 24. ve 25. bölümlerinde kayıtlı peygamberlik sözünde gelişine birçok kez değindi. Büyük sıkıntı sırasındaki yargılamayı kastederek, insanların ‘İnsanoğlunun göklerin bulutları üzerinde geldiğini göreceklerini’ söyledi. Son günlerde yaşayan takipçilerini uyanık  kalmaya teşvik ederek şöyle dedi: “Efendinizin hangi gün geleceğini bilmiyorsunuz. . . . . İnsanoğlu ummadığınız bir saatte gelecek” (Mat. 24:30, 42, 44). Dolayısıyla İsa “hizmetkârların efendisi geri döndü [“geldi”, Kitabı Mukaddes] ve onlarla hesap gördü” dediğinde, anlaşılan insanları yargılamak ve Şeytan’ın dünyasını yok etmek için geleceği zamana atfediyordu * (Mat. 25:19).

12, 13. (a) Efendi ilk iki hizmetkâra ne dedi? Neden? (b) Meshedilmişler son mührü ne zaman alır? (“ Ölen Meshedilmişlerle Görülen Hesap” başlıklı çerçeveye bakın.) (c) Koyun olduğuna karar verilen kişiler hangi ödülü alacak?

12 Meselde efendi geldiğinde, ilk iki hizmetkârın, yani 5 talant ve 2 talant verdiği hizmetkârların sadık olduğunu, ikisinin de talantını ikiye katladığını gördü. Efendi iki hizmetkâra da aynı şeyi söyledi: “Aferin, iyi ve sadık hizmetkâr! Sana az şey emanet edildiğinde bile güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de sana çok şeyin sorumluluğunu vereceğim” (Mat. 25:21, 23). Öyleyse efendi, yani İsa gelecekte yargı için geldiğinde ne olacak?

13 İlk iki hizmetkârla simgelenen kişiler, yani İsa’nın çalışkan meshedilmiş öğrencileri büyük sıkıntı başlamadan önce son mührü zaten almış olacak (Vah. 7:1-3). Armagedon’dan önce İsa onlara gökteki ödüllerini verecek. Yeryüzünde yaşama ümidine sahip olan ve duyuru işinde Mesih’in kardeşlerini destekleyen kişilerin ise koyun olduğuna karar verilmiş olacak ve onlar Tanrı’nın Krallığının yönetimi altında yeryüzünde yaşama ayrıcalığıyla ödüllendirilecek (Mat. 25:34).

KÖTÜ VE TEMBEL HİZMETKÂR

14, 15. İsa meshedilmiş kardeşlerinden birçoğunun kötü ve tembel olacağını mı kastediyordu? Açıklayın.

14 Meselde üçüncü hizmetkâr talantıyla ticaret yapmak ya da onu bankacılara vermek yerine toprağa gömdü. Bu hizmetkâr kötü bir tutum sergiledi, çünkü efendisini kasten zarara uğrattı. Efendi haklı olarak onun “kötü ve tembel” olduğunu söyledi. Ardından talantı ondan aldı ve 10 talantı olana verdi. Sonra kötü hizmetkâr ‘dışarıya, karanlığa atıldı. Orada ağlayacak ve acı içinde diş gıcırdatacaktı’ (Mat. 25:24-30; Luka 19:22, 23).

15 İsa üç hizmetkârdan birinin talantını gömdüğünü söylediğinde, meshedilmiş takipçilerinin üçte birinin kötü ve tembel olacağını mı kastediyordu? Hayır. Bağlamı düşünün. İsa sadık ve sağgörülü hizmetkâr  örneğinde hizmetkâr arkadaşlarını döven kötü bir hizmetkârdan bahsetti. Fakat o, kötü hizmetkârla simgelenen bir grubun ortaya çıkacağını söylemiyordu. Sadece sadık hizmetkârı kötü hizmetkârınkine benzer nitelikler sergilememesi için uyarıyordu. İsa benzer şekilde on kız örneğinde de meshedilmiş takipçilerinin yarısının beş akılsız kız gibi davranacağını kastetmiyordu. Bunun yerine ruhi kardeşlerini eğer uyanık durumlarını kaybeder ve hazırlıklı olmazlarsa ne olacağı konusunda uyarıyordu. * Bu bağlamı göz önünde bulundurduğumuzda şu sonuca varmamız makul görünüyor: Talantlar örneğinde İsa son günlerdeki meshedilmiş kardeşlerinden birçoğunun kötü ve tembel olacağını söylemiyordu. Meshedilmiş takipçilerini talantlarıyla ‘ticaret yapmaları’, yani çalışkan olmaları, ayrıca kötü bir hizmetkârınkine benzer tutum ve davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyordu (Mat. 25:16).

16. (a) Talantlar meselinden neler öğreniyoruz? (b) Bu makalede talantlar meseliyle ilgili anlayışımız nasıl netleşti? (“ Talantlar Meselini Nasıl Anlamalıyız?” başlıklı çerçeveye bakın.)

16 Talantlar meselinden hangi iki sonucu çıkarıyoruz? İlk olarak efendi, yani Mesih meshedilmiş hizmetkârlarına çok değerli gördüğü bir şey emanet etti: Onlara iyi haberi duyurma ve öğrenci yetiştirme görevini verdi. İkinci olarak, Mesih hepimizden duyuru işinde çalışkan olmamızı bekler. Böyle bir tutum sergilersek efendinin sadakatimizi, vefamızı ve uyanık kalmak için gösterdiğimiz çabaları ödüllendireceğinden emin olabiliriz (Mat. 25:21, 23, 34).

^ p. 3 Sadık ve sağgörülü hizmetkârın kim olduğu 15 Temmuz 2013 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 21-22, paragraf 8-10’da ele alınıyor. On kızın kim olduğu bu derginin bir önceki inceleme makalesinde açıklanıyor. Koyunlar ve keçiler örneği de 15 Ekim 1995 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 23-28’de ve bu derginin bir sonraki makalesinde ele alınıyor.

^ p. 4 Talantlar ve Minalar Örneklerindeki Benzerlikler” başlıklı çerçeveye bakın.

^ p. 5 İsa’nın zamanında 1 talant yaklaşık 6.000 dinara eşitti. Günde 1 dinar kazanan bir işçinin sadece 1 talant kazanmak için yaklaşık 20 yıl çalışması gerekiyordu.

^ p. 8 Elçilerin ölümünden sonra Şeytan’ın etkisiyle gelişen hakikate isyan, yüzyıllar boyunca yayılıp güçlenmeye devam etti. Bu dönem boyunca insanları Mesih’in öğrencisi olarak yetiştirmek için harcanan çabalar sürekli kesintiye uğradı. Fakat ‘hasat vaktinde’, yani son günlerde her şey değişecekti (Mat. 13:24-30, 36-43). 15 Temmuz 2013 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 9-12’ye bakın.

^ p. 15 Bu sayıdaki “‘Uyanık Kalacak’ mısınız?” başlıklı makalenin 13. paragrafına bakın.