“Uyanık kalın, çünkü o günü ve o saati bilmiyorsunuz” (MAT. 25:13).

1, 2. (a) İsa son günler hakkında ne bildirdi? (b) Hangi soruları ele alacağız?

KENDİNİZİ Zeytinlik Dağı’nda İsa’yı dinleyen grubun arasında hayal edin. İsa, Yeruşalim’deki mabedi gören bir noktada oturmuş en etkileyici peygamberlik sözlerinden birini bildiriyordu. O, çok uzun zaman sonra olacak olayları anlatırken Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna onu pürdikkat dinliyordu. İsa onlara Tanrı’nın Krallığında hüküm süreceği ve bu kötü ortamın son günleri olacak zaman hakkında pek çok şey anlattı. O heyecan verici dönemde, ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârının’ kendisini yeryüzünde temsil edeceğini ve bu hizmetkârın takipçilerine ihtiyaçları olan ruhi gıdayı vaktinde vereceğini söyledi (Mat. 24:45-47).

2 İsa bunun ardından aynı peygamberlik sözlerinde on kız meselini anlattı (Matta 25:1-13’ü okuyun). Şimdi şu soruları ele alacağız: (1) On kız meselinin ana mesajı nedir?  (2) Sadık meshedilmiş kişiler meseldeki öğüdü nasıl uygular ve bunun sonucu nedir? (3) İsa’nın meselinden bugün her birimiz nasıl yararlanabiliriz?

MESEL NASIL BİR MESAJ İÇERİR?

3. Geçmişte yayınlarımızda on kız meseli açıklanırken nasıl bir yaklaşım izlendi? Bu neye yol açmış olabilir?

3 Önceki makalede gördüğümüz gibi, son yıllarda sadık hizmetkâr Kutsal Yazıları açıklarken artık sembolik anlamlardan çok, kayıtlardan alabileceğimiz dersler üzerinde duruyor. Eskiden yayınlarımızda İsa’nın on kız meselindeki kandil, yağ, kap gibi küçük ayrıntılara bile sembolik anlamlar yüklenirdi. Fakat böyle küçük ayrıntılara odaklanıp meselin içerdiği basit ve çok önemli mesajı göz ardı etmiş olabilir miyiz? Göreceğimiz gibi, bu sorunun cevabı büyük önem taşıyor.

4. Meseldeki (a) güveyin kimliğini (b) kızların kimliğini nasıl tespit edebiliriz?

4 İsa’nın bu meselde verdiği ana mesaja bakalım. Öncelikle meseldeki karakterleri düşünelim. Güvey kimdir? İsa’dır. Çünkü daha önce kendisinden açıkça güvey olarak söz etmiştir (Luka 5:34, 35). Peki kızlar kimdir? Meseldeki kızlar kandillerini yanar durumda tutarak, hazır şekilde güveyi beklemekle sorumluydu. İsa meshedilmiş takipçilerinden oluşan ‘küçük sürüye’ de benzer talimatlar vermiştir. Onlara şöyle demiştir: “Belinize kuşağınızı sarmış, kandillerinizi yakmış durumda olun. Düğünden dönecek efendileri[ni] . . . . hazır bekleyen adamlar gibi olun” (Luka 12:32, 35, 36). Ayrıca elçi Pavlus, Tanrı ilhamıyla Mesih’in meshedilmiş takipçilerini tertemiz genç kızlara benzetti (2. Kor. 11:2). Dolayısıyla İsa’nın, Matta 25:1-13’te kayıtlı meseli meshedilmiş takipçilerine yönelik bir öğüt ve uyarı olarak anlattığı sonucuna varabiliriz.

5. İsa meselin gerçekleşme zamanı hakkında nasıl bir ipucu verdi?

5 Şimdi de İsa’nın öğüdünün geçerli olduğu zaman dilimini düşünelim. İsa meselin sonlarına doğru “Güvey geldi” diyerek bu zamanı saptamamızı sağlayan önemli bir ipucu verir (Mat. 25:10). Bu derginin 15 Temmuz 2013 sayısında ele alındığı gibi, İsa’nın Matta kitabının 24. ve 25. bölümlerinde kayıtlı peygamberlik sözünde onun ‘gelişine’ 8 kez değinilir ve her seferinde aynı Yunanca ifade kullanılmıştır. İsa ‘gelişine’ değindiği her defasında, büyük sıkıntı sırasında insanları yargılamak ve bu ortamı yok etmek için geleceği zamana atfediyordu. Dolayısıyla, bu meselin son günlerde gerçekleşeceği, fakat meselde anlatılanların büyük sıkıntı sırasında zirveye ulaşacağı anlaşılıyor.

6. Meselin bağlamı düşünüldüğünde verdiği ana mesaj nedir?

6 Peki on kız meselinin ana mesajı nedir? Meselin bağlamını düşünelim. İsa hemen önceki bölümde ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ hakkında bilgi vermişti. Bu hizmetkâr, son günlerde Mesih’in takipçilerine önderlik edecek meshedilmiş erkeklerden oluşan küçük bir grup olacaktı. İsa bu erkekleri sadık kalmaları gerektiği konusunda uyardı. Ardından hedef kitlesini genişletti ve bu meseli anlatarak, son günlerde yaşayan tüm meshedilmiş takipçilerine değerli ödüllerini kaybetmemeleri için ‘uyanık kalmalarını’ öğütledi (Mat. 25:13). Şimdi meseli inceleyelim ve  meshedilmişlerin bu öğüdü nasıl uyguladığını görelim.

MESHEDİLMİŞLER MESELDEKİ ÖĞÜDÜ NASIL UYGULAR?

7, 8. (a) Akıllı kızlar hangi iki etkenden ötürü gafil avlanmadı? (b) Meshedilmişler hazır durumlarını nasıl koruyor?

7 İsa’nın meseli, akılsız kızların aksine akıllı kızların güvey geldiğinde gafil avlanmadığına dikkat çeker. Onlar iki etkenden ötürü gafil avlanmadılar: Hazırlıklıydılar ve uyanık durumdaydılar. Geceleyin güveyin gelişini beklemekle görevlendirilen kızlar uzun saatler boyunca kandillerini yanar durumda tutmalı ve tetikte olmalıydı. Fakat akılsız kızların tersine beş akıllı kız hazırlıklıydı; onlar yanlarına kandilleriyle birlikte kaplar içinde fazladan yağ almıştı. Peki meshedilmişler de hazırlıklı mı?

8 Kesinlikle evet! Son günler boyunca akıllı kızlar gibi davranan meshedilmiş Hıristiyanlar son gelene kadar görevlerini sadakatle yerine getirmek üzere hazırlıklılar. Onlar sadık şekilde hizmet etmenin neyi gerektireceğini hesap ediyorlar; görevlerinin Şeytan’ın dünyasının sağladığı birçok maddi olanaktan vazgeçmek anlamına geleceğinin en başından beri farkındalar. Son yakın olduğu için değil, Yehova’yı ve oğlunu sevdikleri ve onlara vefa duydukları için kendilerini sadece Yehova’ya ve O’na sundukları hizmete adıyorlar. Bu kötü dünyanın ruhunu ve maddiyatçı, ahlaksız ve bencil tutumlarını benimsemeyi reddederek sadakatlerini koruyorlar. Böylece her zaman dünyanın ışıkları olarak parlayıp hazır durumlarını koruyor ve güvey gecikiyor gibi görünse de onun gelişini sabırla bekliyorlar (Filip. 2:15, 16).

9. (a) İsa mecazi anlamda uyuma eğilimine karşı nasıl uyarıda bulundu? (b) Meshedilmişler “İşte, güvey geliyor!” haberine nasıl karşılık veriyor? (Dipnota da bakın.)

9 Akıllı kızların hazır olmasına yardım eden ikinci etken uyanık durumda olmalarıydı. Ancak, gecikiyormuş gibi görünen güveyi bekleyen on kızın “hepsinin uykusu geldi, uyumaya başladılar.” Peki meshedilmiş bir Hıristiyanın ‘uyuması’, yani Mesih’in gelişini beklerken dikkatinin dağılması mümkün mü? Evet, mümkün. İsa, istekli ve gayretli birinin bile ‘bedeni zayıf’ olduğu için dikkatinin dağılabileceğini biliyordu. Sadık meshedilmişler bu meseldeki uyarıya kulak veriyor ve uyanık durumda kalmaya her zamankinden daha çok gayret ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Meseldeki kızların hepsi de geceleyin “İşte, güvey geliyor!” haberine karşılık verip kalktı ve kandilini hazırladı. Fakat sadece akıllı kızlar güvey gelene kadar hazır durumda bekledi (Mat. 25:5, 6; 26:41). Peki bugünkü sadık meshedilmişler için ne denebilir? Onlar da son günler boyunca, bir anlamda “İşte, güvey geliyor!” diye bağıran güçlü kanıta karşılık veriyorlar. Ayrıca güvey gelene kadar daima hazır durumda bekliyorlar. * Ancak meselde anlatılanlar daha belirgin bir dönemde zirveye ulaşacak. Peki nasıl?

AKILLILAR İÇİN ÖDÜL, AKILSIZLAR İÇİN CEZA

10. Akıllı ve akılsız kızlar arasında geçen konuşma hangi soruyu doğuruyor?

10 Meselin belki de en şaşırtıcı kısmı,  sonlara doğru akıllı ve akılsız kızlar arasındaki konuşmada geçer (Matta 25:8, 9’u okuyun). Bu konuşma şu soruyu doğuruyor: “Tanrı’nın toplumunun tarihinde, sadık meshedilmişler kendilerinden yardım isteyenleri ne zaman geri çevirdiler?” Meselin gerçekleşme zamanını tekrar düşündüğümüzde cevap ortaya çıkıyor. Güvey olan İsa’nın gelişiyle ilgili netleşen anlayışımızı hatırlayalım: O, büyük sıkıntının sonuna doğru insanları yargılamak için gelecek. O halde büyük ihtimalle meselin bu kısmı, olayların zirveye ulaşacağı o yargı zamanından hemen önceye atfeder. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü o zamana dek meshedilmişlerin son mühürlenmesi zaten gerçekleşmiş olacak.

11. (a) Büyük sıkıntının başlamasından hemen önce ne olacak? (b) Akıllı kızların akılsızlara satıcılara gitmelerini söylemesi ne anlama geliyordu?

11 Evet, büyük sıkıntı başlamadan önce yeryüzündeki tüm sadık meshedilmişlerin son mühürlenmesi gerçekleşmiş olacak (Vah. 7:1-4). O zamandan itibaren, onların aldığı çağrı kesinleşmiş olacak. Fakat büyük sıkıntı başlamadan önceki dönemi düşünelim. Uyanık durumda kalmayan ve sadakatini korumayan meshedilmişlere ne olacak? Onlar gökteki ödüllerini kaybedecek. Belli ki, büyük sıkıntının başlamasından önce son mührü almayacaklar ve onların yerine başka sadık kişiler meshedilecek. Büyük sıkıntı başladığında bu akılsız kişiler Büyük Babil’in yok edildiğini görünce çok şaşırabilir. Güveyin gelişine hazır olmadıklarını belki de ancak o zaman fark edecekler. O sırada çaresizlik içinde yardım isterlerse ne olacak? İsa’nın meseli buna cevap veriyor. Akıllı kızlar akılsızlara yağlarından vermeyi reddetmiş, satıcılara gitmelerini söylemişlerdi. Ancak hatırlarsanız vakit ‘gece yarısıydı.’ O saatte satıcı bulabilirler miydi? Hayır. Artık çok geçti!

12. (a) Sadık meshedilmişler, bir zamanlar meshedilmiş olup son mühürlenmeden önce sadakatini bozanlara büyük sıkıntı sırasında yardım edebilecek mi? Neden? (b) Akılsız kızlar gibi olanların sonu ne olacak?

12 Benzer şekilde, büyük sıkıntı sırasında sadık meshedilmişler sadakatini bozan hiç kimseye yardım edemeyecek. Artık çok geç olacak. Peki sadakatini korumayanların sonu ne olacak? İsa akılsız kızlar boşu boşuna yağ almaya gittiğinde ne olduğunu şöyle anlatır: “Güvey geldi, hazır olan kızlar onunla birlikte içeri girip düğüne katıldı ve arkalarından kapı kapatıldı.” Mesih büyük sıkıntının sonuna doğru ihtişamıyla geldiğinde sadık meshedilmişleri göğe toplayacak (Mat. 24:31; 25:10; Yuhn. 14:1-3; 1. Sel. 4:17). Sadakatsiz kişilere ise ‘kapı kapanacak.’ Onlar akılsız kızlar gibi “Efendimiz, Efendimiz, bize kapıyı aç!” diyebilirler. Fakat keçi benzeri nitelikler gösteren birçok kişinin yargı zamanında alacağına benzer bir karşılık alacaklar: “Sizi gerçekten tanımıyorum.” Ne acı! (Mat. 7:21-23; 25:11, 12).

13. (a) İsa’nın meshedilmiş takipçilerinden birçoğunun sadakatini bozacağını düşünmemize neden gerek yok? (b) İsa’nın uyarısının onun güvenini de yansıttığını neden söyleyebiliriz? (Makalenin başındaki resme bakın.)

13 Yukarıdaki bilgilerin ışığında hangi sonuca varabiliriz? İsa meshedilmiş hizmetçilerinden birçoğunun sadakatini bozacağını ve yerlerine başkalarının seçilmesi gerekeceğini mi söylüyordu? Hayır. Hatırlarsanız İsa Matta’nın  24. bölümünde ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârını’ asla kötü bir hizmetkâra dönüşmemesi için uyarmıştı. Bu uyarı, İsa’nın böyle bir şeyi beklediği anlamına gelmiyordu. Benzer şekilde on kız meseli de ciddi bir uyarı içerir. Nasıl beş kız akıllı beş kız akılsızsa, her meshedilmiş Hıristiyan da hazırlıklı ve uyanık mı, yoksa akılsız ve sadakatsiz mi olacağını seçme özgürlüğüne sahip. Elçi Pavlus meshedilmiş Hıristiyanlara hitap ederken Tanrı ilhamıyla benzer bir uyarıda bulundu (İbraniler 6:4-9’u okuyun; ayrıca Tekrar 30:19 ile karşılaştırın). Dikkat ettiyseniz Pavlus’un uyarısı çok ciddiydi, fakat hemen ardından iman kardeşlerinin ödüllerini alacaklarına dair güvenini dile getirdi. Aynı şekilde on kız meselindeki uyarı da İsa’nın meshedilmişlere duyduğu güveni yansıtır. Mesih her meshedilmiş takipçisinin sadık kalabileceğini ve gökteki harika ödülü alabileceğini biliyor.

“BAŞKA KOYUNLAR” MESELDEN NASIL YARARLANABİLİR?

14. On kız meselinden neden “başka koyunlar” da yararlanabilir?

14 İsa’nın on kız meseli meshedilmişlere hitap ettiği için, Mesih’in ‘başka koyunlarının’ bu kayıttan yararlanamayacağı sonucuna mı varmalıyız? (Yuhn. 10:16). Kesinlikle hayır! Hatırlarsanız mesel şu basit mesajı içerir: “Uyanık kalın!” Peki bu sadece meshedilmişler için mi geçerli? İsa bir keresinde şöyle demişti: “Size söylediğim bu şeyi herkese diyorum: Uyanık kalın!” (Mar. 13:37). İsa tüm takipçilerinden, sadık şekilde hizmet edebilmek için yüreklerini hazırlamalarını ve uyanık kalmak konusunda aynı standardı karşılamalarını talep eder. Dolayısıyla tüm Hıristiyanlar bu konuda meshedilmişleri örnek alır ve hizmete yaşamlarında ilk yeri verirler. Ayrıca akılsız kızların akıllılara “Bize yağınızdan biraz verin” dediğini de unutmayalım. Onların karşılıksız kalan bu isteği bize şunu hatırlatır: Hiç kimse bizim yerimize sadık kalamaz, bizim yerimize uyanık duramaz ve bizim yerimize hakikatte kalamaz. Yehova’nın atadığı adil hâkime her birimiz kendi adımıza hesap vereceğiz. Hepimiz hazır olmalıyız. İsa’nın gelişi çok yakın!

Akılsız kızların biraz yağ istemesi, hiç kimsenin bizim yerimize sadık ve uyanık kalamayacağını hatırlatır

15. Mesih’in gelecekteki düğünü neden tüm Hıristiyanları heyecanlandırıyor?

15 Tüm gerçek Hıristiyanlar İsa’nın meselindeki asıl olaydan da yarar görebilir. Sonuçta, o beklenen düğün hangimizi heyecanlandırmıyor ki? Meshedilmişler Armagedon’dan sonra Mesih’in gelini olacak (Vah. 19:7-9). O sırada yerde olan herkes gökteki düğünden yarar görecek, çünkü bu düğün herkes için kusursuz bir yönetim sağlayacak. Gelecek için ümidimiz ister gökte ister yerde yaşamak olsun, on kız meselindeki uyarıyı dinleyerek hazırlıklı olmaya ve uyanık kalmaya kararlı olalım. Böylece Yehova’nın bizim için hazırladığı harika geleceğe sahip olabiliriz!

^ p. 9 Meselde, “İşte, güvey geliyor!” haberinin duyulmasından (6. ayet) güveyin gelişine (10. ayet) kadar bir süre geçer. Uyanık durumda olan meshedilmişler son günler boyunca İsa’nın hazır bulunuşunun alametini fark ediyorlar. Dolayısıyla onlar İsa’nın Krallık yetkisiyle hüküm sürdüğünü biliyorlar. Fakat İsa’nın gelişine dek hazır bir şekilde beklemeliler.