“Hepimiz bir bedenin üyeleri olarak birbirimize aitiz” (EFES. 4:25).

1, 2. Tanrı genç ya da yaşlı olsun O’na ibadet eden kişilerden ne ister?

BİR genç misin? Öyleyse Yehova’nın dünya çapındaki cemaatinde çok değerli bir yerin var. Birçok ülkede vaftiz edilenlerin büyük kısmını gençler oluşturuyor. Yehova’ya hizmet edenlerin arasına bu kadar çok gencin katıldığını görmek çok sevindirici.

2 Bir genç olarak başka gençlerle vakit geçirmekten zevk alıyor musun? Muhtemelen evet. Yaşıtlarımızla hoşça vakit geçirmek hepimizi mutlu eder. Fakat yaşımız ya da geçmişimiz ne olursa olsun Tanrı’nın bizden istediği, O’na birlik içinde ibadet etmemizdir. Pavlus, Tanrı’nın isteğinin “her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi ve kurtulması” olduğunu söylemişti (1. Tim. 2:3, 4). Vahiy 7:9’da da Tanrı’ya ibadet edenlerin “her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden” olduğunu okuruz.

3, 4. (a) Günümüzdeki gençlere nasıl bir ruh hâkim? (b) Efesoslular 4:25’te Pavlus cemaati nasıl tanımladı?

3 Yehova’nın toplumundaki gençlerle bu dünyadaki gençler arasında gerçekten büyük bir uçurum var! Yehova’ya hizmet etmeyen birçok genç sadece kendi isteklerine odaklanarak  bencil bir yaşam sürüyor. Bazı araştırmacılar onları “ben nesli” diye adlandırıyor. Bu gençler yaşça daha büyük kişileri çağın gerisinde görüyor, konuşma ve giyim tarzlarıyla onlara saygı duymadıklarını gösteriyor.

4 Bu ruh etrafımızı sarmış durumda. Bu nedenle gençlerin bu ruhtan uzak durmak ve Yehova’yı memnun etmek için çok çaba harcaması gerekiyor. Birinci yüzyılda bile Pavlus İsa’nın takipçilerini böyle bir eğilime karşı uyarmıştı. O bu eğilimi “itaatsiz kimseler üzerinde şimdi de etkili olan ruh” diye adlandırdı (Efesoslular 2:1-3’ü okuyun). Cemaatlerdeki gençlerin böyle olmadığını görmek çok sevindirici. Onlar Yehova’ya kardeşleriyle birlikte hizmet etmek istiyor. Cemaatin bir beden gibi olduğunun ve birlikte çalışan birçok üyeden oluştuğunun farkındalar. Pavlus’un dediği gibi “Hepimiz bir bedenin üyeleri olarak birbirimize aitiz” (Efes. 4:25). Bu eski dünyanın sonuna yaklaşırken birlik içinde hizmet etmek daha önce hiç olmadığı kadar önemli olacak. Şimdi inceleyeceğimiz Kutsal Kitaptaki bazı örnekler birbirimize yapışmanın, birlik içinde olmanın gereğini anlamamıza yardım edecek.

ONLAR BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

5, 6. Lût ve kızlarıyla ilgili kayıttan birlikte hareket etmek hakkında ne öğreniyoruz?

5 Geçmişte Yehova’nın halkı çok tehlikeli durumlarla karşılaştı. Birlik içinde hareket ettiklerinde ve birbirlerine destek olduklarında Yehova onları korudu. Genç ya da yaşlı olalım hepimiz Kutsal Kitaptaki bu örneklerden birçok ders alabiliriz. Şimdi Lût’un yaşadıklarına bakalım.

6 Lût ve ailesi tehlikedeydi, çünkü yaşadıkları Sodom şehri yok edilecekti. Tanrı’nın melekleri Lût’a “Canını kurtarmak için kaç!” diyerek şehirden çıkıp dağlara gitmesini söyledi (Başl. 19:12-22). Lût itaat etti ve iki kızı da onunla birlikte şehirden ayrıldı. Ne yazık ki diğer yakınları bunu yapmadı. Lût’un kızlarıyla nişanlı olan gençlerin gözünde o sadece yaşlı bir adamdı. Lût kaçmalarını söylediğinde “sözleri damatlarına şaka gibi geldi” ve bu hayatlarına mal oldu (Başl. 19:14). Sadece Lût ve onunla birlikte hareket eden kızları hayatta kaldı.

7. Mısır’dan çıkarken birlikte hareket eden halka Yehova nasıl yardım etti?

7 Başka bir örnek görelim. İsrailoğulları Mısır’dan çıkarken bunu her biri istediği yolu izleyen bağımsız gruplar halinde yapmadılar. Ayrıca Musa ‘elini denizin üzerine uzattığında’ ve Yehova suları ikiye ayırdığında, Musa karşı kıyıya tek başına ya da halktan sadece birkaç kişiyle geçmedi. Yehova’nın koruması sayesinde tüm halk Kızıldeniz’i geçti (Çık. 14:21, 22, 29, 30). Onlar birlikte hareket ettiler ve İsrailoğullarından olmayan “başka halklardan büyük bir topluluk” da onlara eşlik etti (Çık. 12:38). Halktan birkaç kişinin, belki de bir grup gencin kendi başına hareket edip kendi tercih ettiği yoldan gittiğini düşünebiliyor musunuz? Böyle davranıp Yehova’nın korumasından mahrum kalmaları ne kadar akılsızca olurdu! (1. Kor. 10:1).

8. Yehoşafat’ın döneminde Tanrı’nın halkı nasıl birlikte hareket etti?

8 Kral Yehoşafat’ın döneminde Tanrı’nın halkı zorlu bir düşmanla karşı karşıya kaldı. Çevre bölgelerden “büyük bir kalabalık” onlara saldırmak üzere toplanmıştı (2. Tar. 20:1, 2). İsrailoğulları düşmanı kendi güçleriyle yenmeye çalışmak yerine Yehova’ya güvenip O’nun rehberliğine başvurdu (2. Tarihler 20:3, 4’ü okuyun). Her İsrailoğlu kendi başına bir çözüm bulmaya çalışmadı.  Tersine halk bir araya toplandı. Kutsal Kitap şöyle diyor: “Tüm Yahuda halkı, kadınları ve oğullarıyla, çoluk çocuk Yehova’nın önünde duruyordu” (2. Tar. 20:13). Genç ya da yaşlı olsun hepsi birlikte imanla Yehova’nın talimatlarını izledi, Yehova da onları düşmanları karşısında korudu (2. Tar. 20:20-27). Tanrı’nın toplumu olarak zorluklarla nasıl baş edebileceğimizi gösteren ne harika bir örnek!

9. İlk Hıristiyanların davranışlarından ve tutumundan birlik hakkında ne öğrenebiliriz?

9 İlk Hıristiyanlar da birlikte hareket etti. Örneğin birçok Yahudi ve Yahudiliği benimsemiş kişi Hıristiyan olduktan sonra “kendilerini elçilerin öğretimini dinlemeye verdiler; her şeylerini paylaşıyor, birlikte yemek yiyor ve dua ediyorlardı” (Elçi. 2:42). Özellikle de birbirlerine ihtiyaç duydukları zulüm dönemlerinde bu birlik daha net şekilde görüldü (Elçi. 4:23, 24). Zulümle karşılaştığımızda biz de birlikte hareket etmeli ve birbirimize destek olmalıyız.

YEHOVA’NIN GÜNÜ YAKLAŞIRKEN BİRLİĞİN ÖNEMİ

10. Birlik içinde hareket etmek özellikle ne zaman önemli olacak?

10 İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri yaklaşıyor. Yoel peygamber bu dönemi “karanlık, zifiri karanlık bir gün” olarak betimler (Yoel 2:1, 2; Tsef. 1:14). O zaman Tanrı’nın toplumunun daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde hareket etmesi gerekecek. İsa’nın şu sözlerini hatırlayın: “Kendi içinde bölünmüş olan her krallık yıkılır” (Mat. 12:25).

11. Tanrı’nın toplumu Mezmur 122:3, 4’ten birlik hakkında ne öğrenebilir? (Makalenin başındaki resme bakın.)

11 Önümüzdeki sıkıntılı günlerde aramızda olması gereken ruhi birlik, eski Yeruşalim şehrindeki evlerin durumuna benzetilebilir. Bu evler birbirine öyle yakın inşa edilmişti ki, mezmur yazarı Yeruşalim’i “bir bütün olmuş” şehir olarak tarif etti. Bu düzen, oturanların birbirine yardım etmesini ve birbirini korumasını sağlıyordu. Ayrıca evlerin yakınlığı, “Yah’ın kabileleri” ibadet etmek için toplandığında tüm milletin sahip olduğu ruhi birliği temsil ediyor olabilir (Mezmur 122:3, 4’ü okuyun). Benzer şekilde bizim de bugün ve önümüzdeki zor günlerde ‘bir bütün olmaya’ ihtiyacımız var.

12. Gog Tanrı’nın toplumuna saldırdığında hayatta kalmamıza ne yardım edecek?

12 O dönemde ‘bir bütün olmamız’ neden böylesine önemli olacak? Hezekiel’in 38. bölümünde “Magog diyarından Gog”un Tanrı’nın toplumuna saldıracağı bildirilir. Bu saldırı gerçekleştiğinde herhangi bir şeyin aramızdaki birliği bozmasına izin vermemeliyiz. O zaman kuşkusuz yardım için dünyaya yönelmek istemeyeceğiz. Tersine kardeşlerimize yapışmak isteyeceğiz. Tabii ki sadece bir gruba ait olmak bizi kurtarmayacak. Yehova ve oğlu o felaket gününde O’na adıyla yakaranları kurtaracak (Yoel 2:32; Mat. 28:20). Ancak Tanrı’nın bir araya getirdiği toplumla birlikte hareket etmeyip kendi yolundan giden kişilerin kurtulacağını düşünmek makul olur mu? (Mika 2:12).

13. Gençler şu ana dek ele aldıklarımızdan neler öğrenebilir?

13 Öyleyse kendi dünyalarına çekilen gençlerin izinden gitmenin hikmetsizlik olduğu açık değil mi? Genç ya da yaşlı hepimizin birbirine gerçekten ihtiyaç duyacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Evet, birlikte hizmet etmeyi öğrenmenin ve önümüzdeki günlerde büyük öneme sahip olacak birliği geliştirmenin zamanı şimdidir.

 “BİR BEDENİN ÜYELERİ OLARAK BİRBİRİMİZE AİTİZ”

14, 15. (a) Yehova bugün hem gençleri hem de yaşlıları hangi amaçla eğitiyor? (b) Yehova hangi öğütlerle bizi birlik içinde olmaya teşvik ediyor?

14 Yehova ‘O’na omuz omuza hizmet etmemize’ yardım ediyor (Tsef. 3:8, 9). Amacına uyum sağlamamız için bizi eğitiyor. O’nun amacı nedir? ‘Her şeyi Mesih’te yeniden bir araya getirmek’ (Efesoslular 1:9, 10’u okuyun). Evet, O evrendeki tüm canlılar arasında bir birlik oluşturmak istiyor ve bunu başaracak. Bir genç olarak Yehova’nın teşkilatıyla birlik içinde hareket etmenin neden önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyor musun?

15 Yehova sonsuza dek birlik içinde olmamız için bize bunu şimdiden öğretiyor. Kutsal Yazılar tekrar tekrar ‘birbirimizle ilgilenmemizi’, ‘kardeş sevgimizi sıcak bir şefkatle göstermemizi’, ‘birbirimizi hep teselli etmemizi’ ve ‘birbirimizi güçlendirmemizi’ söyler (1. Kor. 12:25; Rom. 12:10; 1. Sel. 4:18; 5:11). Yehova kusurlu olduğumuzu ve bunun birlik içinde olmayı zorlaştırabileceğini biliyor. Bu yüzden ‘birbirimizi gönülden bağışlamak’ için çok çaba harcamalıyız (Efes. 4:32).

16, 17. (a) İbadetlerimizin bir amacı nedir? (b) Gençler İsa’dan ne öğrenebilir?

16 Yehova ibadetler aracılığıyla da bize birlik içinde olmayı öğretiyor. İbraniler 10:24, 25’teki öğüdü birçok kez okumuşuzdur. İbadetlerimizin bir amacı ‘sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat etmektir.’ İbadetler ‘birbirimizi teşvik etmemizi ve günün yaklaştığını gördükçe bunu daha da çok yapmamızı’ sağlar.

17 İsa küçükken böyle düzenlemeleri takdir ettiğini gösterdi. 12 yaşındayken anne babasıyla birlikte mabette büyük bir toplantıya katıldı. Bir süre sonra annesiyle babası onun kaybolduğunu fark etti. Acaba o arkadaşlarıyla mı birlikteydi? Hayır, Yusuf ve Meryem onu mabette öğretmenlerle Kutsal Yazılar hakkında sohbet ederken buldu (Luka 2:45-47).

18. Dualarımız birliğe nasıl katkıda bulunur?

18 Birbirimize karşı sevgi geliştirmenin ve ibadetlerimiz aracılığıyla aramızdaki birliği güçlendirmenin yanı sıra birbirimiz için dua da edebiliriz. Yehova’ya dua ederken kardeşlerimiz için  belirgin ifadeler kullandığımızda onları ne kadar sevdiğimizi hatırlarız. Bunlar sadece İsa’nın yetişkin takipçilerinin yapabileceği ve yapması gereken şeyler değildir. Bir gençsen ruhi ailenle arandaki bağı güçlendirmek için bu fırsatlardan yararlanabilir misin? Son geldiğinde hayatta kalmak için Şeytan’ın dünyasına değil, kardeşlerimize yakın olmamız gerekecek.

Hepimiz kardeşlerimiz için dua edebiliriz (18. paragrafa bakın)

‘BİRBİRİMİZE AİT’ OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM

19-21. (a) ‘Birbirimize ait’ olduğumuzu göstermenin önemli bir yolu nedir? Örnekler verin. (b) Felaket zamanlarında kardeşlerimizin yaptıklarından ne öğreniyorsun?

19 Yehova’nın toplumu şimdiden Romalılar 12:5’teki şu ilkeyle uyumlu yaşıyor: “Uzuvların hepsi birbirine aittir.” Felaketler yaşandığında bunun kanıtlarını görüyoruz. Aralık 2011’de tropik bir fırtına Filipinler’in Mindanao Adası’nda büyük bir sel felaketine yol açtı. Birçok kardeşimizin evi de dahil 40.000’den fazla ev bir gecede sular altında kaldı. Fakat Büro “Daha yardım heyetlerimiz harekete geçmeden diğer bölgelerdeki kardeşler yardım göndermeye başladı” diye bildirdi.

20 Benzer şekilde, Japonya’nın doğusunda çok şiddetli bir deprem ve ardından tsunami felaketi yaşandığında birçok kardeş büyük kayıplara uğradı. Bazı kardeşler neredeyse her şeyini kaybetti. Evini kaybeden Yoşiko İbadet Salonundan yaklaşık 40 kilometre uzakta yaşıyordu. Şöyle diyor: “Sonradan çevre gözetmeninin ve başka bir biraderin depremin ertesi günü bizi aramaya geldiğini öğrendiğimizde çok şaşırdık.” Gülümseyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Cemaat aracılığıyla ruhi ihtiyaçlarımızın bol bol karşılanması bizim için büyük bir nimetti. Ayrıca kardeşler bize montlar, ayakkabılar, çantalar ve pijamalar gönderdi.” Yardım heyetinin bir üyesi şöyle diyor: “Japonya’nın dört bir yanından kardeşler tek bir beden gibi hareket edip birbirine yardım etmeye çalışıyordu. ABD’den bile yardıma gelen kardeşler vardı. Neden bu kadar uzaktan geldiklerini sorduğumuzda ‘Japonya’daki kardeşlerimizle aynı toplumun bireyleriyiz ve onların yardıma ihtiyacı var’ dediler.” Üyeleriyle bu kadar yakından ilgilenen bir teşkilatta yer almaktan gurur duymuyor musun? Böyle bir birlik ruhuna sahip olduğumuzu görmek Yehova’yı ne kadar mutlu ediyor olmalı!

21 Şimdiden böyle bir ruha sahip olmak, gelecekteki sıkıntıları birlikte göğüsleyebilmemiz için bizi hazırlayacak. Dünyanın bazı yerlerindeki kardeşlerimizle iletişimimiz kopsa bile yerel kardeşlerimizle birlik içinde kalacağız. Japonya’da yaşanan bir tayfun felaketinden kurtulan Fumiko şöyle diyor: “Son çok yakın. Felaketlerin artık olmayacağı zamanı özlemle beklerken iman kardeşlerimize destek olmaya devam etmeliyiz.”

22. Aramızdaki birlik gelecekte bize nasıl yarar sağlayacak?

22 Şimdiden birlik içinde olmayı öğrenen genç ya da yaşlı herkes aslında Yehova’nın gününe hazırlanıyor. Şeytan’ın bu bölünmüş kötü dünyası yok edildiğinde Yehova geçmişte yaptığı gibi toplumunu kurtaracak (İşa. 52:9, 10). Şunu asla unutma, Tanrı’nın birlik içindeki toplumunun bir kısmı olmak için elinden geleni yaparsan kurtulanlar arasında sen de olabilirsin. Kurtulmamıza yardım edecek başka bir etken de şu ana dek sahip olduklarımızı takdir etmektir. Sonraki makalede bu konu ele alınacak.