İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

“Bir Kâhinler Krallığı” Olacaksınız

“Bir Kâhinler Krallığı” Olacaksınız

“Benim için bir kâhinler krallığı ve kutsal bir millet olacaksınız” (ÇIK. 19:6).

1, 2. Neden kadının soyunun korunması gerekiyordu?

KUTSAL KİTAPTAKİ ilk peygamberlik sözü, Yehova’nın amacının gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir. Tanrı Aden’deki vaatte şunu bildirmişti: “Seninle [Şeytan’la] kadın arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım.” Bu ne boyutta bir düşmanlık olacaktı? Yehova “o [kadının soyu] senin [Şeytan’ın] başını ezecek, sen onun topuğunu yaralayacaksın” dedi (Başl. 3:15). Yılanla kadın arasındaki düşmanlık o kadar şiddetli olacaktı ki, Şeytan kadının soyunu yok etmek için elinden geleni yapacaktı.

2 Mezmur yazarı yerinde olarak duasında Tanrı’nın halkı hakkında O’na şöyle yakardı: ‘İşte düşmanların kükrüyor, Sana nefret besleyenler dikleniyor. Senin halkına karşı gizli hileler fısıldaşıyorlar, Sana sığınanlar için düzenler kuruyorlar. “Gelin o milleti yeryüzünden silelim” diyorlar’ (Mezm. 83:2-4). Şeytan’ın amacı ‘kadının soyunun’ geleceği soyu yok etmek ve yozlaştırmaktı. Yehova soyu korumak ve amacının gerçekleşmesini  sağlamak için başka yasal düzenlemeler yaptı.

SOYU KORUYAN BİR AHİT

3, 4. (a) Kanun ahdi ne zaman yürürlüğe girdi ve İsrail milleti neyi kabul etti? (b) Kanun ahdi neyi engellemek için tasarlanmıştı?

3 İbrahim, İshak ve Yakup’un soyu çoğalıp milyonlara ulaştığında Yehova onlardan bir millet oluşturdu. Yehova Kanunu vererek Musa aracılığıyla bu milletle, yani eski İsrail milletiyle eşsiz bir ahit yaptı. Onlar da Kanun ahdi olarak adlandırılan bu ahdin şartlarını kabul etti. Kutsal Kitap şöyle anlatır: “[Musa] ahit kitabını alıp halka okudu. Onlar da ‘Yehova’nın bütün söylediklerini yapacağız ve O’na itaat edeceğiz’ diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa [kurban edilen boğaların kanını] alıp halkın üzerine serpti ve ‘Bu, Yehova’nın tüm bu sözlere göre sizinle yaptığı ahdin kanıdır’ dedi” (Çık. 24:3-8).

4 Kanun ahdi MÖ 1513’te Sina Dağı’nda yürürlüğe girdi. Tanrı bu ahit aracılığıyla eski İsrail milletini özel bir amaçla seçmiş oldu. Yehova artık onların ‘hâkimi, kanun koyucusu, kralıydı’ (İşa. 33:22). İsrail milletinin tarihi, Tanrı’nın doğruluk standartlarına uymanın ve uymamanın sonuçlarını gösterir. Putperest kişilerle evlenmeyi ve sahte tapınmaya katılmayı yasaklayan Kanun, İbrahim’in soyunun yozlaşmasını engellemek için tasarlanmıştı (Çık. 20:4-6; 34:12-16).

5. (a) Kanun ahdi İsrail milletine hangi fırsatı tanıdı? (b) Tanrı İsrail milletini neden reddetti?

5 Kanun ahdi kapsamında İsrail’de hizmet etmeleri için kâhinler atandı. Bu, gelecekteki daha büyük bir kâhinlik düzenlemesini temsil ediyordu (İbr. 7:11; 10:1). Aslında Kanun ahdi İsrail milletine “bir kâhinler krallığı” olma fırsatı vermişti. Onlar bu ayrıcalığa sahip olmak için Yehova’nın kanunlarına itaat etmeliydi (Çıkış 19:5, 6’yı okuyun). Ancak İsrailoğulları Yehova’ya itaatsizlik etti. İbrahim’in soyunun birincil kısmı olan Mesih’i kabul etmek yerine reddettiler. Sonuç olarak Tanrı da bu milleti reddetti.

İsrail milletinin itaatsizliği Kanun ahdinin başarısız olduğu anlamına gelmiyordu (3-6. paragraflara bakın)

6. Kanunun amacı neydi?

6 İsrail milleti Yehova’ya sadık kalmadığı için kâhinler krallığı onlardan oluşmadı. Ancak bu, Kanunun başarısız olduğu anlamına gelmiyordu. Kanunun amacı soyu korumak ve Mesih’in kimliğini tanıtmaktı. Mesih geldiğinde ve kim olduğu anlaşıldığında bu amaç yerine gelmiş oldu. Kutsal Kitap “Mesih Kanunun sonu oldu”  der (Rom. 10:4). Bu durumda kâhinler krallığı olma fırsatına kimler sahip olacaktı? Yehova Tanrı yeni bir millet oluşturmak için başka bir yasal anlaşma yaptı.

YENİ BİR MİLLET DOĞUYOR

7. Yehova Yeremya aracılığıyla neyi önceden bildirdi?

7 Kanun ahdi iptal edilmeden çok uzun zaman önce Yehova İsrail milletiyle “yeni bir ahit” yapacağını Yeremya peygamber aracılığıyla bildirmişti (Yeremya 31:31-33’ü okuyun). Bu ahit Kanun ahdinden farklı olacaktı, çünkü kurbanlara gerek duyulmadan günahların bağışlanmasını mümkün kılacaktı. Peki bu nasıl olacaktı?

8, 9. (a) İsa’nın kanı neyi mümkün kılar? (b) Yeni ahitte yer alanlara hangi fırsat sunuldu? (Makalenin başındaki resme bakın.)

8 Yüzyıllar sonra İsa MS 33 yılının 14 Nisan günü Efendimizin Akşam Yemeği düzenlemesini başlattığında 11 sadık elçisine şöyle dedi: “Bu kâse, sizin uğrunuzda dökülecek kanıma dayanan yeni ahdi temsil eder” (Luka 22:20). Matta kaydına göre de İsa şarap hakkında şöyle dedi: “Bu, günahların bağışlanması için, birçok insan uğrunda dökülecek olan kanımı, ‘ahit kanını’ temsil eder” (Mat. 26:27, 28).

9 İsa’nın dökülen kanı yeni ahdi geçerli kılar. Ayrıca onun kanı sadece bir kere dökülmüş olsa da günahların sonsuza dek bağışlanmasını sağlar. İsa yeni ahitte bir taraf değildir. O günahsız olduğundan bağışlanmaya ihtiyacı yoktur. Ancak Tanrı onun kanının değerini insanların yararına kullanabilir. Ayrıca bazı sadık insanları kutsal ruhla meshedip “oğullar” olarak evlat edinebilir (Romalılar 8:14-17’yi okuyun). Tanrı onları günahsız kabul ettiğinden, bir anlamda Tanrı’nın günahsız oğlu İsa gibi olurlar. Bu meshedilmiş kişiler ‘Mesih’le ortak mirasçı’ ve “kâhinler krallığı” olma fırsatına sahiptirler. Bu, İsrail milletinin kaybettiği bir ayrıcalıktır. Elçi Petrus ‘Mesih’le ortak mirasçı’ olan kişiler hakkında şöyle dedi: “Siz, ‘Seçilmiş soy, kraliyet kâhinliği, kutsal millet, Tanrı’nın özel halkısınız.’ Çünkü sizi karanlıktan Kendi muhteşem ışığına çağıranın ‘üstün niteliklerini her yerde bildirmek’ üzere seçildiniz” (1. Pet. 2:9). Evet, yeni ahit çok büyük bir öneme sahiptir! Bu ahit İsa’nın öğrencilerinin İbrahim’in soyunun ikincil kısmı olmasını sağlar.

YENİ AHİT YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

10. Yeni ahit ne zaman yürürlüğe girdi? Neden?

10 Yeni ahit İsa yeryüzündeki son gecesinde bu ahitten söz ettiği zaman yürürlüğe girmedi. Neden? Çünkü ahdin yürürlüğe girmesi için İsa’nın kanı dökülmeli ve kanının değeri gökte Yehova’ya sunulmalıydı. Ayrıca kutsal ruh ‘Mesih’le ortak mirasçı’ olacak kişilerin üzerine dökülmeliydi. Dolayısıyla yeni ahit MS 33 yılının Pentekost gününde İsa’nın sadık öğrencileri kutsal ruhla meshedildiğinde yürürlüğe girdi.

11. (a) Yeni ahit hem Yahudilerin hem de diğer milletlerden kişilerin ruhi İsrail’e dahil olmasını nasıl mümkün kıldı? (b) Yeni ahitte toplam kaç kişi yer alacaktı?

11 Yehova İsrail milletiyle yeni bir ahit yapacağını Yeremya aracılığıyla bildirdiğinde Kanun ahdinin bir anlamda ‘hükmü kalmadı.’ Ancak yeni  ahit yürürlüğe girene dek Kanun ahdi aslında sona ermedi (İbr. 8:13). Bu gerçekleştiğinde hem Yahudiler hem de diğer milletlerden olan sünnetsiz kişiler Tanrı’nın önünde eşit durumda olacaklardı, çünkü onların “sünneti yazılı kanunla değil ruhla, yüreğe yapılan sünnettir” (Rom. 2:29). Tanrı kanunlarını onların ‘zihnine yerleştirecek ve yüreklerine yazacaktı’ (İbr. 8:10). Yeni ahitte yer alanların toplam sayısı 144.000 olacaktı. Onlar “Tanrı’nın İsraili” ya da ruhi İsrail olarak adlandırılan yeni bir millet oluşturacaklardı (Gal. 6:16; Vah. 14:1, 4).

12. Kanun ahdi ile yeni ahit arasında nasıl bir karşılaştırma yapılabilir?

12 Kanun ahdi ile yeni ahdi nasıl karşılaştırabiliriz? Kanun ahdi Yehova ve İsrailoğulları arasında, yeni ahit ise Yehova ve ruhi İsrail arasındadır. Önceki ahdin aracısı Musa’yken yeni olanın aracısı İsa’dır. Kanun ahdi hayvanların kanıyla geçerli kılınmış, yeni ahit ise İsa’nın kanıyla geçerli kılınmıştır. Kanun ahdi altındaki İsrail milletinin önderi Musa’yken, yeni ahitte yer alan kişilerin önderi cemaatin başı olan İsa’dır (Efes. 1:22).

13, 14. (a) Yeni ahdin Krallıkla nasıl bir bağlantısı var? (b) Ruhi İsrail’in gökte Mesih’le birlikte hüküm sürebilmesi için neye ihtiyaç var?

13 Yeni ahdin Krallıkla nasıl bir bağlantısı var? Bu ahit, gökteki Krallıkta kral ve kâhin olma ayrıcalığına sahip kutsal bir milletin oluşmasını sağlar. Bu millet İbrahim’in soyunun ikincil kısmını meydana getirir (Gal. 3:29). Böylece yeni ahit İbrahim ahdini pekiştirir.

14 Yeni ahit ruhi İsrail’in oluşmasını sağlar ve onların ‘Mesih’le ortak mirasçı’ olmaları için yasal bir temel görevi görür. Ancak onların gökteki Krallıkta Mesih’le birlikte kral ve kâhin olarak hizmet edebilmeleri için başka bir yasal düzenlemeye daha ihtiyaç var.

BAŞKALARININ DA MESİH’LE HÜKÜM SÜRMESİNİ SAĞLAYAN BİR AHİT

15. İsa sadık elçileriyle hangi ahdi yaptı?

15 İsa, Efendimizin Akşam Yemeği düzenlemesini başlattıktan sonra sadık öğrencileriyle bir ahit yaptı; bu ahit genellikle Krallık ahdi olarak adlandırılır (Luka 22:28-30’u okuyun). Diğer ahitlerden farklı olarak Yehova bu ahitte bir taraf değildir. Bu ahdin tarafları İsa ve meshedilmiş takipçileridir. İsa “Babam benimle bir krallık için ahit yaptığı gibi” derken, anlaşılan Yehova’nın kendisiyle “Melkisedek usulüne göre, sonsuza dek kâhin” olması için yaptığı ahde değiniyordu (İbr. 5:5, 6).

16. Krallık ahdi İsa’nın meshedilmiş takipçileri için neyi mümkün kılar?

16 İsa’nın 11 sadık elçisi ‘yaşadığı sınavlarda onun yanında kalmıştı.’ Krallık ahdi onların gökte İsa’yla birlikte tahtlar üzerinde oturmalarını, ayrıca kral ve kâhin olarak hüküm sürmelerini garantiledi. Fakat bu ayrıcalığa sadece 11 kişi sahip olmayacaktı. İsa, elçi Yuhanna’ya bir görüntüde şöyle dedi: “Galip gelene tahtımda benimle birlikte oturma onuru bağışlayacağım; çünkü ben de galip geldim ve Babamla birlikte O’nun tahtında oturdum” (Vah. 3:21). Dolayısıyla Krallık ahdi, İsa’nın 144.000 meshedilmiş takipçisiyle yapılmıştır (Vah. 5:9, 10; 7:4). Bu  ahit onların gökte İsa’yla birlikte hüküm sürmeleri için yasal bir dayanak sağlar. Bu durum, soylu bir aileden gelen bir genç kızın bir kralla evlenip onunla birlikte yönetimde pay sahibi olmasına benzer. Hatta Kutsal Yazılar da İsa’nın meshedilmiş takipçilerine Mesih’in “gelini”, onunla nişanlı “tertemiz bir genç kız” olarak değinir (Vah. 19:7, 8; 21:9; 2. Kor. 11:2).

TANRI’NIN KRALLIĞINA SARSILMAZ BİR İMANINIZ OLSUN

17, 18. (a) Ele aldığımız altı ahdi kısaca açıklayın. (b) Krallığa neden sarsılmaz bir imanımız olmalı?

17 Bu iki makalede incelediğimiz ahitlerin her biri de Krallığın çok önemli yönleriyle bağlantılıdır. (Önceki makaledeki “Tanrı Amacını Nasıl Gerçekleştirecek?” başlıklı çerçeveye bakın.) Bu yasal anlaşmalar Krallık düzenlemesine çok sağlam bir temel oluşturur. Dolayısıyla Tanrı’nın yeryüzü ve insanlarla ilgili başlangıçtaki amacını gerçekleştirmek için Mesih’in yönetimindeki Krallığını kullanacağına tüm yüreğimizle güvenebiliriz (Vah. 11:15).

Yehova Mesih’in yönetimindeki Krallık aracılığıyla yeryüzüyle ilgili amacını gerçekleştirecek (15-18. paragraflara bakın)

18 Krallığın insanlığa kalıcı nimetler getireceği kesindir. Tanrı’nın Krallığının dünyadaki tüm sorunların tek kalıcı çözümü olduğunu insanlara tam bir güvenle duyurabiliriz. Öyleyse bu hakikati insanlara gayretle anlatalım (Mat. 24:14).