GÖZCÜ KULESİ (İNCELEME BASKISI) Eylül 2014

Bu sayıda 27 Ekim ila 30 Kasım 2014 tarihlerinde incelenecek makaleler yer alıyor.

‘Hizmet Ayrıcalıklarına Erişmeye İstekli’ misiniz?

Hizmet ayrıcalıklarına erişmenin en uygun yolu nedir?

Hakikati Bulduğunuza Neden İkna Oldunuz?

Yehova’nın Şahitlerini hakikati bulduklarına ikna eden nedir? Başkaları Şahitler hakkında ne düşünüyor? Bu makalede bu soruların cevabı ele alınacak.

‘Birçok Sıkıntıya’ Rağmen Tanrı’ya Sadakatle Hizmet Edin

Şeytan’ın dünyasında yaşadığımız için hepimiz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Şeytan’ın saldırı yöntemleri nelerdir? Bu saldırılara nasıl hazırlıklı olabiliriz?

Anne Babalar—Çocuklarınıza Yol Gösterin

Anne babalar çocuklarını ‘Yehova’nın terbiyesiyle’ yetiştirme sorumluluğuna sahiptir (Efesoslular 6:4). Bu makale anne babaların çocuklarına yol gösterirken ve onların Yehova’yı sevmesine yardımcı olurken yararlanabileceği üç yolu ele alıyor.

Okuyucuların Soruları

Mezmur 37:25’te ve Matta 6:33’te kayıtlı sözlerden Yehova’nın, imanlı kullarını asla aç bırakmayacağını mı anlamalıyız?

Son Düşman Ölüm Sona Erdirilecek

Ölüm ve ona yol açan her şey insanlara korkunç bir acı veriyor. Peki neden ölüyoruz? “Son düşman olarak, ölüm” nasıl “sona erdirilecek”? (1. Korintoslular 15:26). Bu soruların cevaplarını incelerken Yehova’nın adaletini, hikmetini, özellikle de sevgisini nasıl ortaya koyduğunu göreceksiniz.

Tamgün Hizmet Edenleri Hatırlayın

Şahitlerden birçoğu Yehova’ya tamgün gayretle hizmet ediyor. Onların ‘imanlarından kaynaklanan işlerini ve sevgiden dolayı verdikleri emeği hatırladığımızı’ nasıl gösterebiliriz? (1. Selanikliler 1:3).