“Müjdeyi duyuran kadınlar büyük bir ordudur” (MEZM. 68:11).

1, 2. (a) Tanrı Âdem’e hangi armağanları verdi? (b) Tanrı Âdem’e neden bir eş verdi? (Makalenin başındaki resme bakın.)

YEHOVA yeryüzünü bir amaçla yarattı. ‘Üzerinde oturulsun diye ona şekil verdi’ (İşa. 45:18). Yarattığı ilk insan Âdem kusursuzdu ve Yehova ona Aden bahçesini harika bir yuva olarak verdi. Âdem heybetli ağaçlardan, şırıl şırıl akan ırmaklardan ve çeşit çeşit hayvanlardan çok zevk alıyor olmalıydı. Fakat hayatında önemli bir şey eksikti. Yehova şu sözlerle bunun ne olduğunu belirtti: “Adamın tek başına olması iyi değildir. Ona, kendisini tamamlayacak bir yardımcı yapacağım.” Sonra Tanrı Âdem’e derin bir uyku verdi, kaburga kemiklerinden birini aldı ve “bir kadın yarattı.” Âdem uyandığında kim bilir ne kadar mutlu olmuştu! Havva’yı gördüğünde şöyle dedi: “İşte sonunda! Kemiği kemiklerimden, eti etimden olan biri. Ona kadın denilecek, çünkü adamdan alındı” (Başl. 2:18-23).

2 Tanrı’nın Âdem’e vermiş olduğu kadın onun için eşsiz bir armağandı. O, Âdem için kusursuz bir yardımcı olacaktı. Ayrıca çocuk doğurmak gibi özel bir ayrıcalığa sahipti. “Âdem karısına Havva adını verdi, çünkü o tüm yaşayanların anası olacaktı” (Başl. 3:20, dipnot). İlk insan çifti kusursuz çocuklar meydana getirme yeteneğine sahipti. Bu, gerçekten  de harika bir armağandı. Bu sayede zamanla yeryüzü kusursuz insanların yaşadığı bir cennete dönüşecekti ve onlar yaşayan diğer canlılara hâkim olacaklardı (Başl. 1:27, 28).

3. (a) Tanrı’nın vereceği nimetlere sahip olmak için Âdem ve Havva’nın ne yapması gerekiyordu? Fakat ne oldu? (b) Hangi soruları ele alacağız?

3 Âdem ile Havva, Yehova’nın onlara vermeyi amaçladığı nimetlere sahip olmak için O’na itaat etmeli ve yönetimini kabul etmeliydi (Başl. 2:15-17). Ancak bu şekilde Tanrı’nın onlar için amaçladığı her şey gerçekleşebilirdi. Fakat ne yazık ki “eski yılan” denilen Şeytan’ın etkisinde kalarak Tanrı’ya karşı günah işlediler (Vah. 12:9; Başl. 3:1-6). Peki bu isyan kadınları nasıl etkiledi? Geçmişte yaşamış imanlı kadınlar neler başardılar? Günümüzde İsa’nın takipçisi kadınlardan neden “büyük bir ordu” olarak söz edilir? (Mezm. 68:11).

İLK İSYAN NELERE YOL AÇTI?

4. İlk insan çiftinin işlediği günahtan kim sorumlu tutuldu?

4 Yehova Âdem’e hesap sorduğunda, o geçersiz bir mazeret ileri sürerek şöyle dedi: “Yanıma verdiğin kadın, o bana ağacın meyvesini verdi, ben de yedim” (Başl. 3:12). Âdem hem işlediği günahın sorumluluğunu kabul etmeyerek hem de Havva’yı ve onlara sevgiyle her şeyi sağlayan Yaratıcıyı suçlayarak büyük bir hata yaptı. Âdem ile Havva, her ikisi de suç işlemiş olsa da Yehova bu günahtan Âdem’i sorumlu tuttu. Bu nedenle Pavlus şunu yazdı: “Günah bir insan [Âdem] aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi” (Rom. 5:12).

5. Tanrı insanların bir süre kendilerini yönetmesine izin vererek neyi kanıtlamış oldu?

5 Şeytan ilk insan çiftini, Yehova’ya yönetici olarak ihtiyaçları olmadığına ikna etti. Bu durumda şu önemli soru ortaya çıktı: Yönetme hakkı kime ait? Bu sorunun cevaplanması için Tanrı insanların bir süre kendilerini yönetmesine izin verdi. O, insanların bu konuda başarılı olamayacağını biliyordu. Gerçekten de yüzyıllar boyunca yönetimler toplumları bir felaketten diğerine sürükledi. Yalnızca geçtiğimiz yüzyılda yaklaşık 100.000.000 kişi savaşta öldü. Bu kişiler arasında milyonlarca masum erkek, kadın ve çocuk vardı. Dolayısıyla şu konuda yeterince kanıta sahibiz: “Adımlarına yön vermek insana düşmez” (Yer. 10:23). Bu gerçeğin farkında olan bizler Yehova’yı yöneticimiz olarak kabul ediyoruz (Özdeyişler 3:5, 6’yı okuyun).

6. Birçok yerde kadınlara nasıl davranılıyor?

6 Şeytan’ın denetimindeki bu dünyada erkekler de kadınlar da zaman zaman kötü muamele görüyor (Vaiz 8:9; 1. Yuhn. 5:19). Ancak en korkunç davranışlara genellikle kadınlar maruz kalıyor. Örneğin dünya çapında kadınların yaklaşık yüzde 30’u erkek arkadaşı ya da kocası tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya uğruyor. Bazı toplumlarda erkeklerin ailenin soyunu sürdüreceği ve yaşlı anne babasına bakacağı düşünüldüğünden onlara ayrıcalıklı davranılıyor. Belirli yerlerde ise kız bebeklere istenmeyen çocuk gözüyle bakılıyor ve daha doğmadan kürtajla hayatlarına son veriliyor.

7. Tanrı’nın hem erkeklere hem de kadınlara değer verdiğini nereden biliyoruz?

7 Kadınlara karşı yapılan kötü muamele Tanrı’yı kesinlikle memnun etmez. O, kadınlara adil davranır ve değer verir. Yehova’nın kadınlara ne kadar değer verdiği Havva’nın yaratılışında görülür. O, Havva’yı bir köle olarak değil Âdem’i kusursuz şekilde tamamlayacak bir eş  olarak yarattı. İşte bu nedenle Yehova Tanrı altıncı yaratma gününün sonunda ‘yaptığı her şeye bakıp hepsinin çok iyi’ olduğunu söyledi (Başl. 1:31). Evet, Yehova’nın başlangıçta Âdem ile Havva için yaptığı ‘her şey çok iyiydi.’

YEHOVA’NIN DESTEĞİNE SAHİP KADINLAR

8. (a) Genel olarak insanların tutumu hakkında ne söylenebilir? (b) Tarih boyunca Tanrı kimleri destekledi?

8 Aden’deki isyandan sonra erkeklerin ve kadınların davranışları yozlaşmaya başladı ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca bu durum daha da kötüleşti. Kutsal Kitap insanların kötü davranışlarının “son günlerde” giderek artacağını önceden bildirmiştir. Kötülük o kadar yaygınlaştı ki, şu anda ‘çetin bir dönemde’ yaşadığımız inkâr edilemez bir gerçektir (2. Tim. 3:1-5). Fakat insanlık tarihi boyunca, “Ulu Rab Yehova” Kendisine güvenen, kanunlarına itaat eden ve O’nu yönetici olarak kabul eden erkek ve kadınları desteklemiştir (Mezmur 71:5’i okuyun).

9. Tufanda kaç kişi hayatta kaldı? Neden?

9 Yehova Nuh’un günlerindeki kötü insanları Tufanda yok ettiğinde çok az sayıda insan hayatta kaldı. Eğer o zaman Nuh’un kardeşlerinin hayatta olduğunu düşünürsek, onlar da Tufanda yaşamlarını yitirmiş olmalı (Başl. 5:30). Tufanda sağ kalan erkek ve kadınların sayısı eşitti. Nuh, karısı, üç oğlu ve onların eşleri hayatta kaldı. Onlar Tanrı’dan korktukları ve O’nun isteğini yaptıkları için korundular. Bugün yaşayan milyarlarca insan Yehova’nın koruduğu bu sekiz kişinin soyundan geliyor (Başl. 7:7; 1. Pet. 3:20).

10. Yehova sadık aile reislerinin imanlı eşlerini neden destekledi?

10 Yehova Tufandan yıllar sonra da sadık aile reislerinin imanlı eşlerini destekledi. Onlar durumlarından yakınmadıkları için Yehova’nın desteğine sahiplerdi (Yahd. 16). Örneğin, Sara’yı düşünelim. O kocası İbrahim’le birlikte Ur’daki rahat yaşamını bırakıp başka topraklarda çadırda yaşamak zorunda kalmıştı. İbrahim’e derin saygı duyan Sara bu durumdan asla şikâyet etmedi. Onun hakkında Kutsal Kitap şöyle der: “Sara, İbrahim’e ‘efendi’ diye hitap eder, onun sözünü dinlerdi” (1. Pet. 3:6). Ayrıca Yehova’dan bir armağan olan Rebeka’yı düşünelim; o harika bir eşti. Dolayısıyla İshak’ın ‘ona âşık olması ve annesinin ölümünden sonra teselli bulması’ şaşırtıcı değildir (Başl. 24:67). Bugün de aramızda Sara ve Rebeka gibi imanlı kadınların olması bizi çok mutlu ediyor.

11. İki İbrani ebe nasıl cesaret gösterdi?

11 Mısır’daki kölelik yılları boyunca İsrailoğullarının sayısı giderek arttı. Firavun tüm İbrani erkek bebeklerin doğar doğmaz öldürülmesini emretti. Bu durumda Şifra ve Pua adında iki İbrani ebe ne yaptı? Muhtemelen ebelik işine önderlik eden bu iki kadın, Yehova’ya saygıdan kaynaklanan bir korku duydukları için cesurca davranıp bebekleri öldürmeyi reddetti. Bu nedenle Yehova onları ve ailelerini ödüllendirdi (Çık. 1:15-21).

12. Debora ve Yael hakkında hangi şey dikkat çekicidir?

12 Tanrı’nın desteklediği başka bir kadın da eski İsrail’de hâkimlerin zamanında yaşamış peygamber Debora’ydı. O, Hâkim Barak’ı cesaretlendirdi ve İsrailoğullarının Kenanlıların baskısından kurtulmalarında pay sahibi oldu. Ancak kazanılacak zaferin onurunun Barak’a değil bir kadına ait olacağını bildirdi. Bu, İsrailoğullarından olmayan Yael adında bir kadın, Sisera’yı öldürdüğünde gerçekleşti (Hâk. 4:4-9, 17-22).

13. Kutsal Kitap bize Abigail hakkında ne anlatır?

 13 MÖ 11. yüzyılda yaşamış Abigail de değerli bir kadındı. Kocası kaba, akılsız, işe yaramaz bir adam olsa da o sağgörülü biriydi (1. Sam. 25:2, 3, 25). Davut ve adamları bir süre Nabal’ın mallarını korumuş, daha sonra erzak ihtiyaçları olduğunda Nabal’dan yardım istemişlerdi. Fakat Nabal Davut’un ‘adamlarını tersledi’ ve onlara hiçbir şey vermedi. Bu durum Davut’u o kadar öfkelendirdi ki Nabal ve adamlarını öldürmeyi planladı. Bunu duyan Abigail, Davut ve adamlarına yiyecek ve içecek götürdü, böylece kan dökülmesini önledi (1. Sam. 25:8-18). Daha sonra Davut Abigail’e şöyle dedi: “Bugün seni karşıma çıkaran İsrail’in Tanrısı Yehova’ya şükürler olsun!” (1. Sam. 25:32). Nabal öldükten sonra Davut bu sağgörülü kadınla evlendi (1. Sam. 25:37-42).

14. Şallum’un kızları hangi işte çalıştı? Bugün İsa’nın takipçisi kadınlar hangi benzer işi yapıyor?

14 MÖ 607’de Babil kuvvetleri Yeruşalim’i ve mabedi yerle bir ettiğinde birçok erkek, kadın ve çocuk hayatını kaybetmişti. MÖ 455’te şehrin duvarları Nehemya’nın gözetiminde yeniden inşa edildi. Bu onarım işine yardım eden kişiler arasında Şallum’un kızları da vardı. Şallum ‘Yeruşalim bölgesinin yarısının yöneticisiydi’ (Neh. 3:12). Onlar sahip oldukları konuma rağmen inşa işine istekle katıldı. Benzer şekilde bugün de teokratik inşa projelerini çeşitli yollarla destekleyen İsa’nın takipçisi kadınları çok takdir ediyoruz.

BİRİNCİ YÜZYILDAKİ İMANLI KADINLAR

15. Tanrı Meryem’e hangi ayrıcalığı verdi?

15 Yehova MS birinci yüzyılda ve hemen öncesinde yaşamış bazı kadınları da değerli ayrıcalıklarla ödüllendirdi. Onların arasında Meryem isimli bir bakire de vardı. O Yusuf’la nişanlıyken kutsal ruh aracılığıyla mucizevi şekilde hamile kaldı. Peki İsa’nın annesi olması için Tanrı neden onu seçmişti? Kuşkusuz Meryem, kusursuz oğlunu yetiştirmek için gereken ruhi niteliklere sahip bir kadındı. Dünyada yaşamış en büyük adamın annesi olmak ne büyük bir ayrıcalıktı! (Mat. 1:18-25).

16. İsa’nın kadınlara davranış tarzını bir örnekle açıklayın.

16 İsa kadınlara çok nazik davranırdı. Örneğin, 12 yıldır kanaması olan bir kadına nasıl davrandığını düşünelim. Bu kadın kalabalığın içinde İsa’ya yaklaştı ve gizlice onun giysisine dokundu. İsa kadını azarlamak yerine ona nazikçe şöyle dedi: “Kızım, imanın seni iyileştirdi. Selametle git, derdinden şifa bul” (Mar. 5:25-34).

17. MS 33 yılının Pentekost gününde hangi mucizevi olay gerçekleşti?

17 İsa’nın takipçisi bazı kadınlar ona ve elçilerine yolculukları sırasında yardım etmişti (Luka 8:1-3). Ayrıca MS 33 yılının Pentekost gününde Tanrı’nın ruhunu özel bir yolla alan yaklaşık 120 kişi arasında kadınlar da vardı (Elçiler 2:1-4’ü okuyun). Bu olay önceden şu sözlerle bildirilmişti: “Ruhumu her tür insan üzerine dökeceğim; oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecek . . . . erkek ve kadın hizmetkârlarınız üzerine de ruhumu dökeceğim” (Yoel 2:28, 29). Tanrı, Pentekost gününde yaşanan bu mucizevi olay aracılığıyla artık hakikate isyan eden İsrail milletini değil, imanlı kadın ve erkeklerden oluşan ‘Tanrı’nın İsraili’ni’ desteklediğini gösterdi (Gal. 3:28; 6:15, 16). Birinci yüzyılda duyuru işine katılan İsa’nın takipçisi kadınlar arasında Filipus’un peygamberlik eden dört kızı da vardı (Elçi. 21:8, 9).

 “KADINLAR BÜYÜK BİR ORDUDUR”

18, 19. (a) Yehova hem erkeklere hem de kadınlara hangi ayrıcalığı verdi? (b) Mezmur yazarı iyi haberi duyuran kadınlardan nasıl söz etti?

18 1870’lerde erkek ve kadınlardan oluşan küçük bir grup hakiki tapınmaya ilgi göstermeye başladı. Onlar, günümüzde İsa’nın şu peygamberlik sözünün yerine gelmesine öncülük etti: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Mat. 24:14).

19 Bu küçük grubun sayısı artarak günümüzde yaklaşık 8.000.000’a ulaştı. Ayrıca 2013 yılında 11.000.000’dan fazla kişi Anma Yemeğine katılarak Kutsal Kitaba ve duyuru faaliyetimize ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Birçok yerde bu buluşmaya katılanların çoğu kadındı. Bunun yanında Krallığı tamgün duyuran 1.000.000’dan fazla müjdecinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Yehova kadınlara O’nu temsil etme ayrıcalığı vermiştir. Böylece mezmur yazarının şu sözleri yerine gelmiş oluyor: “Söz Yehova’dan gelir, müjdeyi duyuran kadınlar büyük bir ordudur” (Mezm. 68:11).

İyi haberi duyuran kadınlar gerçekten “büyük bir ordudur” (18, 19. paragraflara bakın)

İMANLI KADINLARI MUHTEŞEM NİMETLER BEKLİYOR

20. Aile İbadeti ya da kişisel inceleme yaparken hangi konular incelenebilir?

20 Kutsal Kitapta sözü edilen tüm imanlı kadınları bu makalede ele almamız mümkün değil. Ancak onlar hakkında Tanrı’nın Sözündeki kayıtları ve yayınlarımızda çıkan makaleleri okuyabiliriz. Örneğin, vefalı bir kadın olan Rut hakkında derin düşünebiliriz (Rut 1:16, 17). Kutsal Yazılarda Kraliçe Ester’in adını taşıyan kitabı ve onunla ilgili makaleleri okumak imanımızı güçlendirebilir. Aile İbadeti akşamımızda bu tür konularda araştırma yapmaktan yarar görebiliriz. Yalnız yaşayanlar da bu tür konuları kişisel inceleme yaparken ele alabilir.

21. İmanlı kadınlar sıkıntılı zamanlarda Yehova’ya bağlılıklarını nasıl gösterdi?

21 Yehova duyuru işinde çalışan İsa’nın takipçisi kadınları destekler ve sıkıntılı zamanlarda onlara yardım eder. Örneğin Nazi ve Komünist yönetimi altında imanlı kadınlar Yehova’nın yardımıyla sadakatlerini koruyabildi. Onlardan birçoğu sıkıntı çekti, hatta bazıları Tanrı’ya itaat ettiği için yaşamını yitirdi (Elçi. 5:29). Geçmişte olduğu gibi bugün de hemşirelerimiz ve onların iman kardeşleri Tanrı’nın egemenliğini destekliyor. Aslında Yehova İsrailoğullarına yaptığı gibi onların da elinden tutup şöyle diyor: ‘Korkma, sana yardım edeceğim’ (İşa. 41:10-13).

22. Gelecekte hangi ayrıcalığa sahip olmayı bekliyoruz?

22 Çok yakında imanlı erkek ve kadınlar yeryüzünü cennete dönüştürecek ve diriltilen milyonlarca kişinin Yehova’nın amaçları hakkında bilgi edinmesine yardım edecek. O zamana kadar hepimiz Tanrı’ya “omuz omuza” hizmet etme ayrıcalığımıza değer verelim (Tsef. 3:9).