İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Yehova’nın Atadığı Çobanlara İtaat Edin

Yehova’nın Atadığı Çobanlara İtaat Edin

“Size önderlik edenlere itaat edin ve boyun eğin; çünkü onlar . . . . canınızı gözetiyorlar” (İBR. 13:17).

1, 2. Yehova neden Kendisini çobana benzetir?

YEHOVA Kendisini çobana benzetir (Hez. 34:11-14). Bu O’nun nasıl bir Tanrı olduğunu anlamamıza yardım eder. Sevgi dolu bir çoban ilgilendiği sürünün sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu bilir. Onları çayırlara ve su kaynaklarına götürür (Mezm. 23:1, 2); gece gündüz gözünü üzerlerinden ayırmaz (Luka 2:8); onları yırtıcı hayvanlardan korur (1. Sam. 17:34, 35); yeni doğan kuzuları kucağında taşır (İşa. 40:11); kaybolan koyunları arar ve yaralı olanlarla ilgilenir (Hez. 34:16).

2 Yehova’nın eski devirlerdeki halkı çoğunlukla hayvancılık ve tarımla uğraştığından, O’nun Kendisini bir çobana benzetmekle ne demek istediğini hemen anlamışlardı. Onlar koyunların sağlıklı kalmak için bakıma ve ilgiye muhtaç olduğunu biliyordu. Aslında aynı şey insanlar için de geçerlidir (Mar. 6:34). Yehova’nın ilgisi ve rehberliği olmazsa insanlar acı çeker. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez, tehlikelerden korunamazlar. “Çobanı olmayan koyunlar gibi” dağılırlar (1. Kral. 22:17). Fakat Yehova toplumunun her ihtiyacını sevgiyle karşılar.

3. Bu makalede neleri ele alacağız?

3 Yehova’nın Kendisini çobana benzetmesi bizim için de çok anlamlıdır. O bugün de koyunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi Yehova’nın bize nasıl rehberlik sağladığını ve ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığını göreceğiz. Ayrıca koyunları olarak Yehova’nın sevgi dolu ilgisine nasıl karşılık vermemiz gerektiğini ele alacağız.

 İYİ ÇOBAN YARDIMCI ÇOBANLAR TAYİN EDİYOR

4. İsa Yehova’nın koyunlarıyla nasıl ilgilenir?

4 Yehova İsa’yı cemaatin başı olarak tayin etmiştir (Efes. 1:22, 23). “İyi çoban” İsa tıpkı Babası gibidir. Koyunlarını sever ve onlarla ilgilenir. Hatta ‘onlar uğruna canını vermiştir’ (Yuhn. 10:11, 15). Mesih’in fidyesi insanlık için harika bir armağandır! (Mat. 20:28). Yehova’nın amacı ‘İsa’ya iman eden hiç kimsenin yok olmaması, hepsinin sonsuz yaşama sahip olmasıdır’ (Yuhn. 3:16).

5, 6. (a) İsa koyunlarıyla ilgilenmeleri için kimleri atadı? Koyunlar bu düzenlemeden yararlanabilmek için ne yapmalıdır? (b) Cemaat ihtiyarlarına itaat etmek istememizin en önemli nedeni ne olmalı?

5 Koyunlar “iyi çoban” İsa Mesih’e nasıl karşılık verir? İsa şöyle demişti: “Koyunlarım benim sesimi dinler, ben onları tanırım, onlar da peşimden gelir” (Yuhn. 10:27). ‘İyi çobanın’ sesini dinlemek ondan gelen her talimata uymak demektir. Bunun kapsamına onun tayin ettiği çobanlarla işbirliği yapmak da girer. İsa başlattığı işi elçilerinin ve öğrencilerinin sürdüreceğini söylemişti. Onlar İsa’nın ‘küçük koyunlarına’ hakikati öğretecek ve onları besleyeceklerdi (Mat. 28:20; Yuhanna 21:15-17’yi okuyun). İyi haber duyuruldukça ve öğrencilerin sayısı arttıkça, İsa olgun Hıristiyanların cemaatlerde çoban olarak hizmet etmesi için bir düzenleme yaptı (Efes. 4:11, 12).

6 Pavlus birinci yüzyıldaki Efesos cemaatinin gözetmenlerine şöyle dedi: ‘Sizler, Tanrı’nın satın aldığı cemaate çobanlık etmek üzere kutsal ruh tarafından atandınız’ (Elçi. 20:28). Aynı şey bugünkü ihtiyarlar için de geçerlidir. Çünkü onlar da Tanrı’nın ruhuyla ilham ettiği Kutsal Yazılardaki taleplere göre tayin edilirler. Dolayısıyla cemaatteki gözetmenlere itaat ettiğimizde en büyük iki çobana, yani Yehova’ya ve İsa’ya saygımızı göstermiş oluruz (Luka 10:16). İhtiyarlara boyun eğmek istememizin en önemli nedeni bu olmalıdır. Fakat onlara itaat etmemizi gerektiren başka nedenler de var.

7. İhtiyarlar Yehova’yla ilişkinizi güçlü tutmanıza nasıl yardım eder?

7 İhtiyarlar iman kardeşlerini teşvik ederken ve onlara öğüt verirken sözlerini her zaman Kutsal Yazılara ya da Kutsal Yazılardaki ilkelere dayandırırlar. Amaçları onlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemek değildir (2. Kor. 1:24). Onların amacı kardeşlerinin doğru kararlar vermesine yardım etmek ve cemaatteki düzeni ve barışı korumaktır (1. Kor. 14:33, 40). İhtiyarlar ‘canımızı gözetir’, yani cemaatin her ferdinin Yehova’yla ilişkisini güçlü tutmasına yardım etmek isterler. Dolayısıyla bir kardeşin “yanlış bir davranışta” bulunduğunu ya da bunu yapmak üzere olduğunu fark ettiklerinde ona hemen yardım etmeye çalışırlar (Gal. 6:1, 2; Yahd. 22). Tüm bunları düşününce ‘bize önderlik edenlere itaat etmemiz’ gerekmez mi? (İbraniler 13:17’yi okuyun).

8. İhtiyarlar Tanrı’nın sürüsünü nasıl korurlar?

8 Kendisi de cemaatte çoban olan Pavlus Kolose’deki kardeşlerine şöyle yazdı: “Dikkat edin; insan geleneklerine dayanan felsefeyle, yanıltıcı boş sözlerle sizi tuzağa düşürmek isteyenler olabilir; bunlar bu dünyanın benimsediği temellere dayanır, Mesih’ten değildir” (Kol. 2:8). Bu uyarı ihtiyarların Kutsal Yazılara dayalı öğütlerine kulak vermemizin başka bir nedenine dikkat çeker. İhtiyarlar cemaattekileri, imanlarını  zayıflatmaya çalışabilecek kişilere karşı uyararak sürüyü korurlar. Petrus ‘sahte peygamberlere’ ve ‘sahte öğretmenlere’ karşı uyarıda bulunmuştu, çünkü böyle kişiler “kararsız kimseleri” yanlış şeyler yapmaları için ayartmaya çalışacaktı (2. Pet. 2:1, 14). Günümüzde ihtiyarlar da gerektiğinde benzer uyarılarda bulunmalıdır. İsa’nın takipçisi bu olgun erkekler hayat tecrübesine sahiptir. Ayrıca tayin edilmeden önce, Kutsal Yazıları net olarak anladıklarını ve sağlıklı bir öğretim vermeye yeterli olduklarını göstermişlerdir (1. Tim. 3:2; Tit. 1:9). Olgunluk ve dengenin yanı sıra Kutsal Kitaptan edindikleri hikmet sayesinde sürüye doğru bir rehberlik sağlayabilirler.

Bir çobanın sürüsünü koruduğu gibi ihtiyarlar da kendilerine emanet edilen koyunları korur (8. paragrafa bakın)

İYİ ÇOBAN KOYUNLARI BESLİYOR VE KORUYOR

9. Bugün cemaate rehberlik ve ruhi gıda nasıl sağlanıyor?

9 Yehova teşkilatı aracılığıyla dünya çapındaki tüm kardeşler topluluğumuza bol bol ruhi gıda sağlıyor. Kutsal Kitaba dayalı öğütlerin büyük kısmı yayınlarımız aracılığıyla sağlanır. Ayrıca teşkilat bazen mektuplar ve gezici gözetmenler aracılığıyla cemaat ihtiyarlarına doğrudan talimatlar verir. Bu şekilde koyunlar net bir rehberliğe sahip olur.

10. Cemaatteki çobanlar sürüden ayrılan kişilerle ilgili hangi sorumluluğu taşır?

10 Gözetmenler cemaatin fertlerini korumakla ve onların sağlıklarıyla  ilgilenmekle sorumludur. Özellikle de ciddi bir hata yapan ya da ruhen zayıflayan kişilerle ilgilenirler (Yakup 5:14, 15’i okuyun). Bu kişilerden bazıları sürüden uzaklaşmış veya ruhi faaliyetlere katılmayı bırakmış olabilir. Böyle bir durumda sevgi dolu bir çoban kaybolan koyununu bulmak ve onu sürüye, yani cemaate geri dönmeye teşvik etmek için elinden geleni yapmaz mı? İsa “göklerdeki Babam da bu küçüklerden hiçbirinin yok olmasını istemez” demişti (Mat. 18:12-14).

YARDIMCI ÇOBANLARIN KUSURLARINA BAKIŞ AÇIMIZ NE OLMALI?

11. İhtiyarlara itaat etmek neden bazılarına zor gelebilir?

11 Yehova ve İsa kusursuz çobanlardır. Onların cemaatleri emanet ettikleri çobanlar ise kusurludur. Bu durum bazı kişilerin ihtiyarlara itaat etmesini zorlaştırabilir. Onlar şöyle düşünebilir: “Neden ihtiyarların öğüdünü dinleyelim ki? Onlar da bizim gibi kusurlu insanlar.” Evet, ihtiyarlar kusurludur. Ancak onların eksiklerine ve kusurlarına karşı dengeli bir bakış açısına sahip olmalıyız.

12, 13. (a) Yehova’nın geçmişte sorumluluk verdiği bazı kişiler ne tür hatalar yaptılar? (b) Sorumlu kişilerin hataları Kutsal Kitaba neden kaydedildi?

12 Kutsal Yazılar Yehova’nın geçmişte halkına önderlik etmek için kullandığı kişilerin hatalarını açıkça anlatır. Örneğin Davut İsrail’in meshedilmiş kralı ve önderiydi. Ancak ayartmalara yenilerek hem zina yaptı hem de cinayet işledi (2. Sam. 12:7-9). Petrus’u da düşünelim. Birinci yüzyıldaki Hıristiyan cemaatinde ona büyük bir sorumluluk verilmiş olsa da ciddi hatalar yaptı (Mat. 16:18, 19; Yuhn. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14). Unutmayalım ki Âdem ve Havva’dan sonra yaşamış tek kusursuz insan İsa’ydı.

13 Yehova görevlendirdiği erkeklerin yaptığı hataları neden Kutsal Kitaba kaydettirdi? Bunun bir nedeni halkını yönlendirmek için kusurlu erkekleri kullanabileceğini göstermekti. Aslında Tanrı her zaman kusurlu insanları kullanmıştır. Dolayısıyla bugün bize önderlik edenlerin kusurlarını onlara karşı söylenmek veya otoritelerini hiçe saymak için mazeret olarak kullanmamalıyız. Yehova bizden bu kardeşlere saygı göstermemizi ve itaat etmemizi bekler (Çıkış 16:2, 8’i okuyun).

14, 15. Yehova’nın geçmişte halkıyla iletişim kurma tarzından ne öğrenebiliriz?

14 Bize önderlik edenlere itaat etmemiz çok önemlidir. Yehova’nın geçmişte kritik zamanlarda halkıyla nasıl iletişim kurduğunu düşünün. Örneğin İsrail halkı Mısır’dan çıktığında Tanrı emirlerini Musa ve Harun aracılığıyla iletti. Ayrıca halk onuncu beladan etkilenmemek için Tanrı’nın talimatlarına uymalıydı. Özel bir yemek hazırlamaları, bir koyun kesmeleri ve hayvanın kanının bir kısmını evlerinin kapılarının yan ve üst sövelerine sürmeleri söylenmişti. Peki bu talimatlar gökten gelen bir sesle mi bildirildi? Hayır, Musa talimatları ihtiyarlara, ihtiyarlar da halka aktardı; dolayısıyla halkın ihtiyarları dinlemesi çok önemliydi (Çık. 12:1-7, 21-23, 29). O koşullarda Musa ve ihtiyarlar Yehova’nın talimatlarını halka ileten kişilerdi. Bugün de bu önemli görevi cemaat ihtiyarları yerine getiriyor.

15 Yehova’nın yaşamsal talimatlar iletmek için insan ya da melek temsilcilerini kullandığı başka pek çok olay aklınıza gelebilir. Kutsal Kitapta anlatılan  bu olayların hepsinde Yehova başkalarına yetki vermeyi uygun görmüştür. Haberciler O’nun adına konuşmuş ve halka tehlikeli zamanlarda hayatta kalmak için neler yapmaları gerektiğini söylemişti. Yehova büyük ihtimalle Armagedon’da da benzer bir şey yapacak. Tabii Yehova’yı veya teşkilatını temsil etme sorumluluğu taşıyan ihtiyarlar kendilerine verilen otoriteyi kötüye kullanmamaya çok dikkat etmeliler.

“TEK SÜRÜ, TEK ÇOBAN”

16. Hangi “sesi” dinlemeliyiz?

16 Yehova’nın toplumu “tek çoban” İsa Mesih’in yönetimi altında ‘tek sürüdür’ (Yuhn. 10:16). İsa “bu ortamın sonuna kadar, her zaman” öğrencilerinin yanında olacağını söyledi (Mat. 28:20). Şeytan’ın dünyasına verilen hükmün infazından önce yaşanacak tüm gelişmeler şu anda gökte kral olan İsa’nın kontrolü altındadır. Tanrı’nın sürüsünde birlik içinde ve güvende kalabilmek için, nereye gitmemiz gerektiğini söyleyen “sesi” dinlemeliyiz. Bu “ses” hem Tanrı’nın ruhunun Kutsal Kitap aracılığıyla söylediklerini hem de Yehova ile İsa’nın cemaatteki çobanlar aracılığıyla söylediklerini kapsar (İşaya 30:21 ve Vahiy 3:22’yi okuyun).

İhtiyarlar tek ebeveynli aileleri zararlı arkadaşlıklardan korumaya çalışır (17, 18. paragraflara bakın)

17, 18. (a) Tanrı’nın sürüsü nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya? Yine de hangi şeyden emin olabiliriz? (b) Gelecek makalede hangi konu ele alınacak?

17 Kutsal Kitap Şeytan’ın “kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için” dolandığını söyler (1. Pet. 5:8). O, açlıktan gözü dönmüş yırtıcı bir hayvan gibi sinsice Tanrı’nın sürüsünü izliyor ve dikkatsiz veya sürüden uzaklaşan koyunlara saldırmak için fırsat kolluyor. Bu, sürüye ve ‘canlarımızın çobanı ve gözetmeni’ olan Yehova’ya çok yakın kalmamız için önemli bir nedendir (1. Pet. 2:25). Vahiy 7:17 büyük sıkıntıdan sağ geçenler hakkında şöyle der: “Kuzu [İsa] onları güdecek ve hayat suyunun pınarlarına götürecek. Ve Tanrı gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek.” Bundan daha harika bir vaat olabilir mi?

18 Yardımcı çobanlar olarak hizmet eden ihtiyarların çok önemli bir sorumluluğu olduğunu gördük. Peki tayin edilmiş bu erkekler İsa’nın koyunlarına nasıl doğru şekilde davranabilir? Bu soru gelecek makalede ele alınacak.