İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Çobanlar, En Büyük İki Çobanı Örnek Alın

Çobanlar, En Büyük İki Çobanı Örnek Alın

“Mesih de sizin uğrunuzda acı çekti ve onun adımlarını izleyebilesiniz diye size bir örnek bıraktı” (1. PET. 2:21).

1, 2. (a) Bir çoban koyunlarıyla yakından ilgilendiğinde sonuç ne olur? (b) İsa’nın zamanındaki pek çok kişi neden çobanı olmayan koyunlara benziyordu?

BİR çoban, sürüsüyle yakından ilgilendiğinde koyunlar bundan büyük yarar görür. Koyun yetiştiriciliğiyle ilgili bir kitaba göre “sadece sürüsünü çayırda otlamaya bırakan, koyunları için bundan başka bir şey yapmayan ve onlarla ilgilenmeyen bir çoban, birkaç yıl içinde pek çok koyununun zayıf düştüğünü ve hastalandığını görecektir.” Fakat çoban koyunlarıyla yakından ilgilenirse tüm sürü güçlü ve sağlıklı olur.

2 Aynı şey cemaat için de geçerlidir. Tanrı’nın sürüsünü emanet ettiği çobanların her bir koyuna ilgi göstermesi ve dikkat etmesi tüm cemaatin ruhi sağlığını etkiler. Hatırlarsanız İsa “çobanı olmayan koyunlar gibi dağılmış ve hırpalanmış” kalabalıkları görünce onlara acımıştı (Mat. 9:36). Onlar neden böyle kötü durumdaydı? Çünkü halka Tanrı’nın Kanununu öğretmekle sorumlu kişiler sert, talepkâr ve ikiyüzlüydü. İsrail’in ruhi önderleri sürülerinin fertlerine yardım etmek ve onları beslemek yerine omuzlarına “ağır yükler” koymuşlardı (Mat. 23:4).

3. İhtiyarlar cemaatte çobanlık görevlerini yerine getirirken neyi unutmamalı?

3 Cemaatin bugünkü çobanları olan ihtiyarların sorumluluğu çok ciddidir. İlgilendikleri koyunlar Yehova’ya ve kendisini “iyi çoban” olarak tanıtan İsa’ya aittir (Yuhn. 10:11). İsa koyunları ‘değerli kanıyla’ ‘satın almıştır’ (1. Kor. 6:20; 1. Pet. 1:18, 19). İsa’nın koyunlara sevgisi öyle büyüktür ki onlar için seve seve canını vermiştir. İhtiyarlar yardımcı çobanlar olduklarını, Tanrı’nın sevgi dolu oğlu ve “koyunların büyük çobanı” olan İsa Mesih’e hesap vereceklerini  asla unutmamalıdır (İbr. 13:20).

4. Bu makalede neyi ele alacağız?

4 Öyleyse cemaatteki çobanlardan koyunlara nasıl davranmaları beklenir? Cemaatteki herkes ‘önderlik edenlere itaat etmeye’ teşvik edilir. Öte yandan ihtiyarlara da ‘Tanrı’nın emaneti olanlara efendilik taslamamaları’ öğütlenir (İbr. 13:17; 1. Petrus 5:2, 3’ü okuyun). Peki ihtiyarlar sürüye efendilik taslamadan nasıl önderlik edebilir? Başka sözlerle ihtiyarlar Tanrı’nın kendilerine verdiği yetkiyi aşmadan koyunların ihtiyaçlarıyla nasıl ilgilenebilir?

“BAĞRINDA TAŞIYACAK”

5. İşaya 40:11’de çizilen tablo bize Yehova hakkında ne anlatır?

5 İşaya peygamber Yehova hakkında şöyle dedi: “Çoban gibi sürüsünü güdecek. Kuzularını koluyla toplayıp bağrında taşıyacak. Emziklileri özenle güdecek” (İşa. 40:11). Bu tablo Yehova’nın cemaatin zayıf ve korunmaya muhtaç fertleriyle nasıl ilgilendiğini anlatır. Nasıl bir çoban sürüsündeki her koyunun özel ihtiyaçlarını bilirse ve her an yardıma hazır durumda beklerse, Yehova da cemaatteki kişilerin ihtiyaçlarının farkındadır ve gereken ilgiyi göstermekten mutluluk duyar. Bir çobanın yeni doğmuş bir kuzuyu gerektiğinde kucağına alıp taşıdığı gibi, ‘merhamet dolu Babamız’ Yehova da sıkıntılı zamanlarımızda bizi adeta kucağında taşır. Büyük bir sınav yaşarken veya özel bir ihtiyacımız olduğunda bizi teselli eder (2. Kor. 1:3, 4).

6. Cemaatteki çobanlar Yehova’yı nasıl örnek alabilir?

6 Cemaatteki çobanlar gökteki Babamızdan harika bir ders alabilir! Yehova gibi onlar da koyunların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdır. Bir ihtiyar kardeşlerin nasıl zorluklar yaşadığını ve hangi ihtiyaçlarının hemen karşılanması gerektiğini bilirse, gereken teşviki ve desteği doğru zamanda ve doğru şekilde sağlayabilir (Özd. 27:23). Açıkça görüldüğü gibi ihtiyarların iman kardeşleriyle iletişimleri iyi olmalıdır. Kardeşlerin özel hayatına saygılı olsalar da cemaatte gördükleri ve duydukları şeyleri önemser ve ‘zayıflara yardım etmek’ için sevgiyle zaman ayırırlar (Elçi. 20:35; 1. Sel. 4:11).

7. (a) Hezekiel ve Yeremya’nın zamanında Tanrı’nın koyunlarına nasıl davranılıyordu? (b) Yehova’nın sadakatsiz ruhi çobanları mahkûm eden sözlerinden ne öğrenebiliriz?

7 Tanrı’nın mahkûm ettiği çobanların tutumuna bakalım. Hezekiel ve Yeremya’nın zamanında Yehova koyunlarıyla ilgilenmesi gereken ama bunu yapmayanları şiddetle kınadı. Çobanların gözü sürünün üzerinde olmadığı için koyunlar ‘yaban hayvanlarına yem olmuş’ ve dağılmıştı. O çobanlar koyunlar yerine ‘kendilerini besliyor’ ve onları sömürüyorlardı (Hez. 34:7-10; Yer. 23:1). Tanrı’nın o çobanları mahkûm eden sözleri Hıristiyan Âleminin liderleri için de geçerlidir. Bu sözler aynı zamanda cemaatteki ihtiyarların Yehova’nın sürüsüyle uygun şekilde ve sevgiyle ilgilenmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

‘SİZE BU ÖRNEĞİ BIRAKTIM’

8. İsa öğrencilerinin yanlış tutumlarını düzeltirken nasıl harika bir tutum sergiledi?

8 Kusurluluktan dolayı Tanrı’nın koyunlarından bazıları Yehova’nın kendilerinden ne beklediğini hemen anlamayabilir. Kutsal Yazılardaki öğütleri uygulamayabilir veya ruhen olgun  olmadıklarını gösterecek tarzda davranabilirler. İhtiyarlar böyle kişilere nasıl davranmalıdır? İsa’nın öğrencilerine gösterdiği sabrı örnek almalıdırlar. Öğrenciler sık sık aralarında kimin Krallıkta en büyük olacağını tartışıyordu. İsa kızmak yerine onları eğitmeye ve alçakgönüllülük hakkında sevgiyle öğüt vermeye devam etti (Luka 9:46-48; 22:24-27). Hatta öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak alçakgönüllülüğün ne anlama geldiğini gösterdi. Bugün cemaatteki gözetmenler de bu niteliği sergilemelidir (Yuhanna 13:12-15’i okuyun; 1. Pet. 2:21).

9. İsa öğrencilerine nasıl bir tutum sergilemelerini öğütledi?

9 İsa’nın cemaatteki çobanlarla ilgili görüşü Yakup ve Yuhanna’nınkinden çok farklıydı. Bu iki elçi Krallıkta önemli bir konuma sahip olmak istiyordu. Fakat İsa onların tutumunu şöyle düzeltti: “Biliyorsunuz, milletlerin yöneticileri onların başına efendi kesilirler, büyük adamları da üzerlerinde hâkimiyet kurarlar. Fakat sizin aranızda böyle değildir; aranızda kim büyük olmak isterse hizmetçiniz olmalı” (Mat. 20:25, 26). Elçiler iman kardeşlerine efendilik taslama eğilimine direnmeliydi.

10. İsa ihtiyarlardan sürüye nasıl davranmalarını bekler? Bu konuda Pavlus nasıl bir örnektir?

10 İsa ihtiyarlardan sürüye kendisi gibi davranmalarını bekler. İhtiyarlar iman kardeşlerinin başına efendi kesilmek yerine onlara hizmet etmeye hazır olmalıdırlar. Pavlus böyle alçakgönüllü bir tutuma sahipti. O Efesos cemaatindeki ihtiyarlara şöyle dedi: “Asya eyaletine adım attığım ilk günden beri, yanınızda nasıl bir yaşam sürdüğümü iyi biliyorsunuz. Rabbimizin hizmetinde büyük bir alçakgönüllülükle . . . . çalıştım.” Elçi, o ihtiyarların cemaatteki kardeşlere içtenlikle ve alçakgönüllülükle yardım etmesini istiyordu. Şöyle dedi: ‘Böyle emek çekerek zayıflara yardım etmeniz gerektiğini size her şekilde gösterdim’ (Elçi. 20:18, 19, 35). Pavlus Korintoslulara da imanları üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmadığını, tersine sevinçleri için çalışan alçakgönüllü bir iş arkadaşları olduğunu söyledi (2. Kor. 1:24). Pavlus alçakgönüllülük ve çalışkanlık konusunda bugünkü ihtiyarlar için mükemmel bir örnektir.

‘TANRI’NIN GÜVENİLİR SÖZÜNE SIKICA BAĞLI KALIN’

11, 12. İhtiyarlar iman kardeşlerinin karar vermesine nasıl yardım edebilir?

11 Bir ihtiyar “öğretme sanatında Tanrı’nın güvenilir sözüne sıkıca bağlı kalmalı” (Tit. 1:9). Fakat bunu “yumuşak bir tutumla” yapmalı (Gal. 6:1). İyi bir çoban cemaatteki kardeşlerini belli bir şekilde davranmaya zorlamaktan kaçınır. Bunun yerine onların Yehova’ya ve Sözüne duydukları sevgiye dayanan kararlar almalarına yardım etmeye çalışır. Bir kardeşin önemli bir karar vermesi gerektiğinde, ihtiyar konuyla ilgili Kutsal Kitap ilkelerini ve yayınlarımızda çıkmış bir makaleyi onunla gözden geçirebilir. Kardeşi farklı seçimlerin Yehova’yla ilişkisini nasıl etkileyeceğini düşünmeye teşvik edebilir. Ayrıca bir karar vermeden önce dua ederek Tanrı’nın rehberliğini istemenin önemini vurgulayabilir (Özd. 3:5, 6). Bir ihtiyar iman kardeşiyle tüm bunları konuştuktan sonra kararı ona bırakacaktır (Rom. 14:1-4).

12 Cemaatteki gözetmenlerin öğüt verme yetkisinin tek kaynağı Kutsal Yazılardır.  Dolayısıyla Kutsal Kitabı ustalıkla kullanmaları ve öğütlerini her zaman ona dayandırmaları çok önemlidir. Bunu yapmak yetkilerini kötüye kullanmaktan kaçınmalarına yardım eder. Sonuçta onlar yardımcı çobanlardır ve cemaatin her ferdi kararları için Yehova’ya ve İsa’ya hesap verecektir (Gal. 6:5, 7, 8).

“SÜRÜYE ÖRNEK OLARAK”

İhtiyarlar ailelerinin tarla hizmetine hazırlık yapmasına yardım eder (13. paragrafa bakın)

13, 14. İhtiyarlar hangi alanlarda cemaate örnek olmalıdır?

13 Petrus cemaatteki ihtiyarlara ‘Tanrı’nın emaneti olanlara efendilik taslamamalarını’ öğütledikten sonra, onları ‘sürüye örnek olarak çobanlık etmeye’ teşvik etti (1. Pet. 5:3). Peki bir ihtiyar sürüye nasıl örnek olabilir? “Cemaatte gözetmenlik hizmetine erişmeye istekli” birinin karşılaması gereken taleplerden ikisine bakalım. İlk olarak böyle biri “sağduyulu” olmalıdır, yani Tanrısal ilkeleri net şekilde anlamalı ve bunları hayatında nasıl uygulayacağını bilmelidir. Sağduyulu biri olaylara sakin şekilde yaklaşır ve hemen yargıya varmaz. İkinci olarak bir biraderin gözetmenliğe yeterli olabilmesi için ‘kendi ev halkını iyi yönetmesi’ şarttır. Bir ihtiyarın ailesi varsa onları örnek şekilde yönetmelidir, çünkü “bir adam kendi ev halkını yönetmeyi bilmiyorsa, Tanrı’nın cemaatiyle nasıl ilgilenebilir?” (1. Tim. 3:1, 2, 4, 5). Cemaatteki kardeşler ihtiyarların bu niteliklere sahip olduğunu gördüklerinde onlara güven duyarlar.

14 Gözetmenler İsa gibi tarla hizmetine önderlik ederek de iman kardeşlerine örnek olur. Krallıkla ilgili iyi haberi duyurmak İsa’nın yeryüzündeki hizmetinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. O, öğrencilerine bu işin nasıl yapılması gerektiğini gösterdi (Mar. 1:38; Luka 8:1). Bugün de müjdeciler için ihtiyarlarla omuz omuza iyi haberi duyurmak, onların bu önemli işte gösterdikleri gayrete tanık olmak ve ihtiyarların öğretim yöntemlerini öğrenmek çok teşvik edicidir! Gözetmenlerin yoğun programlarına rağmen zamanlarını ve enerjilerini duyuru işi için kullanmaya kararlı olmaları tüm cemaati benzer bir gayret göstermeye teşvik eder. Ayrıca ihtiyarlar cemaat ibadetlerine hazırlık yaparak, cevaplar vererek ve İbadet Salonu temizliği ve bakımı gibi faaliyetlere katılarak da kardeşlerine örnek olurlar (Efes. 5:15, 16; İbraniler 13:7’yi okuyun).

Gözetmenler tarla hizmetinde kardeşlere örnek olur (14. paragrafa bakın)

‘ZAYIFLARA DESTEK OLUN’

15. İhtiyarların çobanlık ziyareti yapmasının bazı nedenleri nelerdir?

15 İyi bir çoban yaralanan ya da hastalanan bir koyuna hemen yardım eder. İhtiyarların da cemaatte acı çeken veya ruhi yardıma ihtiyaç duyan kişilerle  hemen ilgilenmesi gerekir. Yaşlı ve hasta kardeşler günlük işlerinde desteğe ihtiyaç duysalar da en çok ruhi yardıma ve teşvike ihtiyaç duyarlar (1. Sel. 5:14). Cemaatin genç fertleri ise ‘gençlik arzularıyla’ mücadele ediyor olabilir (2. Tim. 2:22). Dolayısıyla çobanlık işinin kapsamına cemaat fertlerini düzenli olarak ziyaret etmek de girer. Bu ziyaretler sırasında ihtiyarlar kardeşlerin içinde bulunduğu durumu anlamaya ve Kutsal Yazılara dayalı yerinde öğütlerle onları teşvik etmeye çalışır. İhtiyarlar kardeşlerin ihtiyacı olan yardımı hemen sağladığında, pek çok mesele ciddi bir hal almadan çözülebilir.

16. Cemaatin bir ferdinin ruhen yardıma ihtiyacı olduğunda ihtiyarlar bu yardımı nasıl sağlayabilir?

16 Peki ya bir kardeşin sorunu onun ruhi sağlığını tehdit edecek kadar ciddileşirse? Yakup şöyle demişti: “İçinizden biri hasta mı? Cemaatin ihtiyarlarını çağırsın, ona Yehova’nın adıyla yağ sürüp kendisi için dua etsinler. İmanla edilen dua, rahatsızlığı olan kişiyi iyileştirecek ve Yehova onu ayağa kaldıracaktır. Aynı zamanda, günahlar işlemişse bağışlanacaktır” (Yak. 5:14, 15). Ruhen hasta kişi ihtiyarları çağırmasa bile, ihtiyarlar durumu fark eder etmez o kardeşe yardım etmeye çalışmalıdır. Hem o kardeşle birlikte hem de onun için dua ederlerse ve ona zor zamanlarında destek olurlarsa, kendilerine emanet edilmiş kişileri ruhen ferahlatan ve teşvik eden iyi çobanlar olduklarını göstermiş olurlar (İşaya 32:1, 2’yi okuyun).

17. İhtiyarlar “büyük çobanı” örnek aldığında sonuç ne olur?

17 Cemaatteki çobanlar Yehova’nın teşkilatında yerine getirdikleri her görevde “büyük çoban” İsa Mesih’i örnek almaya çalışır. Böyle sorumluluk sahibi erkeklerin yardımı sayesinde sürü güçlenir ve Tanrı’ya sadakatle hizmet etmeyi sürdürür. Tüm bunlar için eşsiz çobanımız Yehova’ya minnettarız ve O’nu yüceltme isteği duyuyoruz.