İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İyi Hazırlanmış Bir Duadan Alabileceğimiz Dersler

İyi Hazırlanmış Bir Duadan Alabileceğimiz Dersler

“[Yehova’nın] ulu ismini yüceltin” (NEH. 9:5).

1. Hangi buluşmayı ele alacağız? Hangi sorular üzerinde düşünmeliyiz?

“KALKIN! Tanrınız Yehova’ya devirler boyunca şükredin.” Levioğulları bu coşkulu sözlerle halkı bir araya gelip Yehova’ya dua etmeye davet etti. Nehemya kitabının 9. bölümünde kayıtlı bu dua, Kutsal Kitaptaki en uzun dualardan biridir (Neh. 9:4, 5). Halk MÖ 455 yılında, Yahudi takviminin yedinci ayının, yani Tişri’nin 24. gününde bir araya gelmişti. Bu özel günde yaşananları ele alırken her birimiz şu sorular üzerinde düşünelim: ‘Bu buluşmanın amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesine hangi iyi alışkanlığın katkısı oldu? Levioğullarının iyi hazırlanmış bu duasından hangi dersleri alabilirim?’ (Mezm. 141:2).

ÖZEL BİR AY

2. İsrailoğulları bize hangi konuda örnek oldular?

2 Bu buluşmadan bir ay önce Yahudiler Yeruşalim surlarının inşasını tamamlamıştı (Neh. 6:15). Tanrı’nın halkı surları sadece 52 günde inşa etti ve sonrasında ruhi ihtiyaçlarına öncelik vermeyi sürdürdü. Yeni ayın, yani Tişri’nin ilk gününde, Tanrı’nın Kanununu yüksek sesle okuyup açıklayan Ezra’yı ve diğer Levioğullarını dinlemek için şehir meydanında toplandılar Çocuklar da dahil olmak üzere tüm aileler “gün doğumundan öğle vaktine kadar” okunanları dinlediler. Bugün rahat salonlarımızda ibadete katılan bizler için gerçekten de çok güzel bir örnek! Peki ibadet sırasında bazen zihninizin dağıldığı ve daha önemsiz şeyler hakkında düşünmeye başladığınız oluyor mu? Cevabınız evetse İsrailoğullarının örnek davranışları üzerinde tekrar düşünün. Onlar okunanları dinlemekle kalmadılar; söylenenlere yüreklerini öylesine vermişlerdi ki, Tanrı’nın  Kanununa uymadıklarını fark ettiklerinde ağlamaya başladılar (Neh. 8:1-9).

3. İsrailoğulları hangi sözlere itaat etti?

3 Bununla birlikte, halkın bir araya gelmesinin nedeni günahların itiraf edilmesi değildi. O gün bayramdı ve Yehova halkının mutlu olmasını istiyordu (Say. 29:1). Bu nedenle Nehemya halka şöyle dedi: “Gidin, lezzetli yiyecekler, tatlı içkilerle ziyafet yapın; hazırlığı olmayana da pay gönderin, çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Kederli olmayın, çünkü Yehova’nın verdiği sevinç sizin için bir kaledir.” Halk bu sözlere itaat etti ve o gün herkes “büyük bir sevinç” yaşadı (Neh. 8:10-12).

4. İsrail’deki sorumlu erkekler ne yaptı? Levioğulları bayram boyunca her gün ne yaptılar?

4 Bir sonraki gün aralarındaki sorumlu erkekler, halkın Tanrı’nın tüm emirlerine uyup uymadığını gözden geçirmek için bir araya geldi Kutsal Yazıları araştırırken, o ayın 15. gününden 22. gününe kadar Çardaklar Bayramının kutlanması ve büyük bir toplantı yapılması gerektiğini fark ettiler; bu nedenle hemen hazırlıklara başladılar Bu bayram, Yeşu’nun döneminden sonra yaşanan en güzel bayram oldu ve herkes “çok büyük sevinç” duydu. Levioğulları “ilk günden son güne kadar her gün” Tanrı’nın Kanununu halka yüksek sesle okudular (Neh. 8:13-18).

GÜNAHLARI İTİRAF ETME GÜNÜ

5. Levioğullarının duasından hemen önce halk ne yaptı?

5 Bayramdan iki gün sonra halkın günahlarını itiraf etme zamanı gelmişti. O gün artık ziyafet günü değildi. Halk, Yehova’nın Kanununa itaatsizlik ettiğinden dolayı ne kadar pişman olduğunu göstermek için oruç tuttu ve çul giydi. Kanun sabahleyin, yaklaşık üç saat boyunca halka tekrar okundu. Öğleden sonra hepsi “Tanrıları Yehova’nın önünde eğilip suçlarını itiraf etti” Sonra Levioğulları tüm halk için makalenin başında değinilen duayı sundu (Neh. 9:1-4).

6. Levioğullarının anlamlı bir dua sunabilmelerine ne yardım etti? Onlardan hangi dersi alabiliriz?

6 Levioğulları Tanrı’nın Kanununu düzenli olarak okudukları için Yehova’ya böylesine anlamlı bir dua sunabildiler. Dualarının ilk kısmında Yehova’nın işlerine ve niteliklerine dikkat çektiler. Sonra ise halkın işlediği birçok günaha değindiler ve Tanrı’nın onlara gösterdiği merhamete layık olmadıklarını açıkça dile getirdiler (Neh. 9:19, 27, 28, 31). Biz bundan hangi dersi alabiliriz? Tanrı’nın Sözü üzerinde her gün derin düşünerek Yehova’nın bizimle konuşmasına izin verirsek, Levioğulları gibi biz de Tanrımıza anlamlı dualar sunabileceğiz (Mezm. 1:1, 2).

7. Levioğulları Tanrı’dan ne istedi? Biz bundan hangi dersi çıkarabiliriz?

 7 Levioğulları bu duada Yehova’dan sadece bir şey istediler. 32. ayette şöyle okuyoruz: “Ey Tanrımız, yüce, güçlü, heybetli, ahdine sadık ve vefalı Tanrımız! Asur krallarının zamanından bu yana, halkımızın, krallarımızın, yöneticilerimizin, kâhinlerimizin, peygamberlerimizin, atalarımızın çektiği sıkıntılar Sana küçük görünmesin” (Neh. 9:32). Onların dua ederken sergilediği tutum bizim için çok güzel bir örnektir. Biz de dua ederken Yehova’dan kişisel bir istekte bulunmadan önce O’na övgüler sunmalı ve şükretmeliyiz.

TANRI’NIN İSMİNİ YÜCELTTİLER

8, 9. (a) Levioğulları dualarına nasıl alçakgönüllü bir şekilde başladı? (b) Hangi iki farklı ordudan söz ettiler?

8 Levioğulları alçakgönüllü kişilerdi. Üzerinde düşünülmüş anlamlı bir dua sunmuş olsalar da, Yehova ‘bütün şükran ve övgülerden fazlasını hak ettiği’ için kendi övgülerinin yetersiz kalacağını düşündüler ve dualarına bunu ifade ederek başladılar (Neh. 9:5).

9 Devamen şunları söylediler: “Ey Yehova, gökleri, göklerin göğünü, göklerin tüm ordularını, yeryüzünü ve üzerindekileri, denizleri ve içindekileri yaratan yalnız Sensin. Onların hepsini Sen ayakta tutuyorsun ve göklerin tüm orduları Senin önünde eğilirler” (Neh. 9:6). Bu kısımda Levioğulları, Yehova’nın yarattığı olağanüstü şeylerden bazılarına değindi. Yehova, göklerin ve ‘göklerin tüm ordularının’, yani sayısız yıldızdan oluşan galaksilerin Yaratıcısıdır. O, aynı zamanda muhteşem gezegenimizde var olan her şeyi yarattı ve canlıların çoğalmasını mümkün kıldı. Levioğulları dualarında başka bir orduya da değindi; bu kez Tanrı’nın meleklerini kastediyorlardı (1. Kral. 22:19; Eyüp 38:4, 7). Bu alçakgönüllü melekler “kurtuluşu miras alacak olan” insanlara hizmet ederek Tanrı’nın isteğini yerine getiriyor (İbr. 1:14). Bugün bizler de Yehova’ya çok iyi eğitilmiş bir ordu gibi birlik içinde hizmet ediyoruz. Hizmetimizi alçakgönüllü bir şekilde yerine getirerek melekleri örnek almalıyız (1. Kor. 14:33, 40).

10. Tanrı’nın İbrahim için yaptıklarından hangi dersi alabiliriz?

10 Daha sonra Tanrı’nın Abram için yaptıklarına değindiler. Yehova 99 yaşındaki Abram’a hiç çocuğu olmamasına rağmen, “birçok milletin babası” anlamına gelen İbrahim ismini vermişti (Başl. 17:1-6, 15, 16). Aynı zamanda İbrahim’in soyunun Kenan diyarını miras alacağını vaat etmişti. İnsanlar genelde verdikleri sözleri unuturlar, fakat Yehova böyle değildir. Levioğulları, Yehova’nın verdiği sözü tuttuğunu şu sözlerle dile getirdi:  “Sen Abram’ı seçip Kaldelilerin Ur şehrinden çıkaran ve ona İbrahim adını veren gerçek Tanrı Yehova’sın. Onun Sana yürekten sadık olduğunu gördün; bu yüzden Kenanlıların . . . . memleketini onun soyuna vermek üzere bir ahit yaptın. Sen sözünü tuttun; çünkü doğruluktan ayrılmazsın” (Neh. 9:7, 8). Bizler de Tanrımız Yehova’yı örnek alarak, verdiğimiz sözleri her zaman tutmak için çaba gösterelim (Mat. 5:37).

YEHOVA’NIN HALKI İÇİN YAPTIĞI HARİKA ŞEYLER

11, 12. (a) Yehova isminin anlamını açıklayın. (b) Yehova halkı için ne yaparak ismine uygun davrandı?

11 Yehova ismi “O Olmasını Sağlar” anlamına gelir. Bu, Tanrı’nın vermiş olduğu vaatleri gerçekleştirmek için gerektiğinde harekete geçtiğini gösterir. Yehova’nın, İbrahim’in soyu olan İsrail ulusuna verdiği sözü tutması buna harika bir örnektir. Mısır’da köle olan İsrailoğullarının özgür kalması ve Vaat Edilmiş Topraklara girmesi imkânsız gibi görünüyordu. Bununla birlikte Yehova, bir dizi olay sonucu vaadinin gerçekleşmesini sağladı; böylece ismine uygun davrandı.

12 Levioğulları dualarında Yehova’nın halkı için yaptığı bazı şeylere değindi. Nehemya’nın kaleme aldığı bu duada şu sözler yer alıyor: “Atalarımızın Mısır’da çektiklerini gördün, Kızıldeniz’deki feryatlarını işittin. Sonra, atalarımıza karşı nasıl küstahça davrandıklarını gördüğünden, Firavuna, hizmetkârlarına ve ülkesindeki tüm halka alametler ve mucizeler gösterdin. Bugün olduğu gibi o zaman da Kendine bir nam yaptın. Önlerinde denizi yardın, onlar da denizin ortasında, kuru toprak üzerinde yürüdüler. Peşlerinden gelenleri ise azgın suların derinliklerine bir taş gibi fırlattın.” Duanın sonraki kısmını oluşturan şu sözler Yehova’nın halkı için başka neler yaptığını gösteriyor: “Orada oturan Kenanlılara önlerinde boyun eğdirdin. . . . . Surlu şehirleri, verimli toprakları fethettiler, her tür zenginlikle dolu evleri, kazılmış sarnıçları, bağları, zeytinlikleri ve bol meyve veren ağaçları mülk edindiler. Böylece yiyip doydular, beslendiler ve Senin iyiliğin sayesinde büyük bir refah içinde yaşadılar” (Neh. 9:9-11, 24, 25).

13. Yehova İsrail halkının ruhi ihtiyaçlarını nasıl karşıladı? Halk ne yaptı?

13 Yehova vaatlerinin gerçekleşmesi için daha birçok şey yaptı. Örneğin İsrailoğulları Mısır’dan çıktıktan bir süre sonra Yehova onlara bazı kanunlar vermiş ve Kendisine nasıl ibadet etmeleri gerektiğini öğretmişti. Dualarında bu olaya da değinen Levioğulları şöyle dedi: “Sen Sina Dağına inip onlarla göklerden konuştun. Onlara, adil hükümler, hakikat kanunları, değerli kurallar ve emirler verdin” (Neh. 9:13). Yehova İsrailoğullarını halkı olarak seçmişti ve onlara Vaat Edilmiş Toprakları verecekti. Bu nedenle onlara Kendi ismine yaraşır tarzda davranmayı öğretti. Fakat İsrailoğulları Yehova’nın emirlerine bağlı kalmadı (Nehemya 9:16-18’i okuyun).

İSRAİLOĞULLARININ TERBİYEYE İHTİYACI VARDI

14, 15. (a) Yehova günahkâr halkına nasıl merhametle davrandı? (b) Tanrı’nın, İsrailoğullarına davranış tarzından ne öğreniyoruz?

14 İsrailoğulları, Sina Dağı’nda kendilerine verilen Kanunu tutacaklarına dair söz vermişti. Levioğulları dualarında, İsrailoğullarının bu sözü verdikten kısa süre sonra işlediği iki günaha değindi. Bu günahlar nedeniyle Yehova onları çölde ölüme terk etmişti. Fakat daha sonra halkına merhamet etmiş ve ihtiyaçlarıyla  ilgilenmişti. Levioğulları dualarında şunları söyledi: “Onları çölde kırk yıl boyunca besledin. Hiçbir eksikleri yoktu. Üzerlerindeki giysiler yıpranmadı, ayakları şişmedi” (Neh. 9:19, 21). Yehova, O’na sadakatle hizmet edebilmemiz için bugün de ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. O halde bizler asla itaatsizlikleri ve imansızlıkları yüzünden çölde ölen binlerce İsrailli gibi olmayalım. Aslında, bunlar “ortamların sonunun eşiğinde olan bizlere uyarı olarak yazıldı” (1. Kor. 10:1-11).

15 Ne yazık ki İsrailoğulları Vaat Edilmiş Topraklara girdikten sonra ahlaksızlık yaparak, hatta çocuklarını kurban ederek Kenanlıların tanrılarına tapınmaya başladı. Bu nedenle Yehova komşu ulusların, Kendi halkı olan İsrail ulusuna eziyet etmesine izin verdi. Fakat halk ne zaman tövbe etse Yehova “her defasında” onları bağışladı ve düşmanlarının elinden kurtardı (Nehemya 9:26-28, 31’i okuyun). Levioğulları dualarında bunu şöyle dile getirdiler: “Yıllar boyunca onlara hoşgörü gösterdin ve ruhunla, peygamberlerin aracılığıyla onları uyardın, fakat kulak asmadılar. Sonunda başka memleketlerin halklarına onları teslim ettin” (Neh. 9:30).

16, 17. (a) İsrailoğullarının Yehova’ya tekrar itaatsizlik etmeye başlamasının sonucu ne oldu? (b) Onlar neyi itiraf ettiler ve hangi konuda söz verdiler?

16 İsrailoğulları Babil’deki sürgünden döndükten sonra bile Tanrı’ya itaatsizlik ettiler. Peki bunun sonucu ne oldu? Levioğulları dualarında şöyle dedi: “İşte, bizler bugün köleyiz. Ürünlerinden, bereketinden yararlansınlar diye atalarımıza verdiğin o topraklarda bugün köleyiz. Bu toprakların bereketli ürününden, günahlarımızdan ötürü başımıza koyduğun krallar yararlanıyor . . . . büyük bir sıkıntı içindeyiz” (Neh. 9:36, 37).

17 Acaba Levioğulları, Tanrı’nın bu sıkıntılara izin vererek kendilerine karşı adil davranmadığını mı ima ediyordu? Kesinlik hayır! Şöyle dediler: “Başımıza gelen olaylarda Sen adil davrandın, sözüne sadık kaldın; kötülük yapan bizdik” (Neh. 9:33). Levioğulları, bunları dile getirdikten sonra ulusun artık Tanrı’nın Kanununa itaat edeceğine dair çok ciddi bir söz verdi (Nehemya 9:38’i okuyun; 10:29). Bu sözün yazılı olduğu belge 84 Yahudi lider tarafından mühürlendi (Neh. 10:1-27).

18, 19. (a) Tanrı’nın yeni dünyasında yaşamak için neye ihtiyacımız var? (b) Hangi şey için dua etmeyi sürdürmeliyiz? Neden?

18 Tanrı’nın adil yeni dünyasında yaşayabilmek için O’nun tarafından terbiye edilmeliyiz. Elçi Pavlus şöyle sordu: “Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?” (İbr. 12:7). Yehova’nın rehberliğine uygun bir yaşam sürdüğümüzü, O’na sadakatle hizmet ederek ve kutsal ruhun bizi şekillendirmesine izin vererek gösteririz. Ciddi bir günah işlediğimizde, içtenlikle tövbe eder ve verilen terbiyeyi alçakgönüllü bir şekilde kabul edersek Yehova’nın bizi bağışlayacağından emin olabiliriz.

19 Yakında Yehova, İsrailoğullarını Mısır’dan kurtarmak için yaptığı işlerden çok daha büyüklerini yapacak (Hez. 38:23). Tanrı’nın Vaat Edilmiş Toprakları miras alan halkı gibi, Yehova’ya sadakatle hizmet eden tüm Şahitler O’nun adil yeni dünyasını miras alacak (2. Pet. 3:13). O halde, önümüzdeki bu muhteşem ümidi aklımızdan hiç çıkarmayalım ve Tanrı’nın yüce isminin kutsal kılınması için dua etmeye devam edelim. Sonraki makalede, Tanrı’nın bereketine şimdi ve sonsuza dek sahip olmak için gerekli olan şeyleri yapmamıza yardım edebilecek başka bir duayı ele alacağız.