İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Zıtlıklardan Yararlanın

Zıtlıklardan Yararlanın

Herhalde siz de İsa’nın yeryüzünde yaşamış en büyük öğretmen olduğunu düşünüyorsunuz. Onun öğretme yöntemlerinden bazılarını, mesela soru sormayı ve örnekler vermeyi deniyor olabilirsiniz. Peki onun sık sık iki şey arasındaki zıtlığa dikkat çektiğini fark ettiniz mi?

Aslında birçok kişi konuşurken bunu yapar. Siz de farkında olmadan sık sık zıtlıkları kullanıyor olmalısınız. Örneğin şuna benzer şeyler söylemişsinizdir: “Bütün meyvelerin olgun olduğunu söylediler, ama bunlar daha olgunlaşmamış” ya da “Eskiden çok çekingen bir kızdı, şimdi ise bayağı dışadönük.”

Böyle cümlelerde önce bir gerçeği ya da düşünceyi dile getirirsiniz, sonra da ama, fakat, oysa, aksine gibi bağlaçlarla veya hiçbir bağlaç kullanmadan karşıt bir fikir söylersiniz. Bir bilgi ekleyerek veya düşünceyi pekiştirerek de karşıtlığı gösterebilirsiniz. Bu doğal bir konuşma tarzıdır ve söylemek istediğiniz şeyi karşınızdaki kişinin daha kolay anlamasını sağlar.

Zıtlıklar bazı dillerde ya da kültürlerde yaygın olmasa da onların önemini fark etmemiz iyi olur. Çünkü Tanrı’nın Sözünde birçok zıtlık kullanılmıştır. İsa da sık sık böyle cümleler kullandı. Bazıları şöyledir: “İnsanlar kandil yakınca, onu sepet altına değil, şamdana koyarlar.” “Ben [Kanunu] geçersiz kılmaya değil, yerine getirmeye geldim.” “‘Zina yapmayacaksın’ dendiğini duydunuz. Fakat ben size diyorum ki, bir kadına ısrarla bakarak . . . ” “‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz. Fakat ben size şöyle diyorum: Kötülük yapana karşı koyma; sağ yanağına vurana öbür yanağını da çevir” (Mat. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39).

Kutsal Kitabın başka kısımlarında da zıtlıklar kullanılmıştır. Bunlar bir noktayı anlamanıza yardım eder ya da bir şeyi yapmanın daha iyi bir yolunu vurgular. Örneğin bir anne ya da babaysanız şu ayetteki zıtlık üzerinde düşünün: “Babalar, siz de çocuklarınızı çileden çıkarmayın; onlara Yehova’nın yol gösteren düşünüşünü aşılayarak, O’nun terbiyesiyle yetiştirin” (Efes. 6:4). Pavlus sadece ‘Babalar (ya da anneler), çocuklarınızı Tanrı’nın terbiyesiyle yetiştirin’ de diyebilirdi; bu hem doğru hem de hikmetli bir öğüt olurdu. Fakat onun ‘Çocuklarınızı çileden çıkarmayın; Yehova’nın terbiyesiyle yetiştirin’ diyerek bir zıtlık yaratması öğüdünü çarpıcı hale getirdi.

Pavlus aynı bölümün devamında şöyle yazdı: “Mücadelemiz etten kemikten insanlarla değil, gökteki kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerle[dir]” (Efes. 6:12). Bu zıtlık herhalde çok ciddi bir mücadele içinde olduğunuzu fark etmenize yardım etmiştir. Sadece insanlara karşı değil, kötü ruhlara karşı da bir mücadele veriyoruz.

 NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Efesoslular kitabında Pavlus’un zıtlıklar kullandığı başka birçok ayet bulunur. Bunlar üzerinde düşünmek onun anlatmak istediği noktaları anlamamıza ve yapmamız gerekeni daha iyi fark etmemize yardım edebilir.

Efesoslular Kitabının 4 ve 5. Bölümlerindeki Bazı Zıtlıklar” başlıklı çizelgeyi incelemekten hem zevk alacaksınız hem de yarar göreceksiniz. Her bir zıtlığı okurken hayatınız üzerinde düşünün. Kendinize dürüstçe şöyle sorun: ‘Ben nasıl bir tutuma sahibim? Böyle bir durumda nasıl davranıyorum? Başkaları ayetin hangi kısmının beni anlattığını düşünürdü?’ Bu soruları sorduktan sonra belli bir alanda gelişmeniz gerektiğini fark ederseniz o konuda çaba harcayın. Böylece o zıtlıktan yararlanmış olacaksınız.

Bu çizelgeyi aile ibadetinizde de kullanabilirsiniz. Önce ailenizdeki herkes çizelgedeki zıtlıkları okusun. Sonra biriniz zıtlığın ilk kısmına değinsin, diğerleri de ikinci kısmında vurgulanan noktayı hatırlamaya çalışsın. Böylece zıtlığın ikinci kısmını nasıl daha iyi şekilde uygulayabileceğiniz hakkında ailece sohbet edebilirsiniz. Evet, buna benzer zıtlıkları incelemek genç yaşlı herkesin hem ailesiyle hem de başkalarıyla ilişkilerinde İsa’nın takipçilerine yakışır şekilde davranmasına yardım eder.

Zıtlığın ikinci kısmını hatırlamaya çalışın

Zıtlıkların önemini kavradıkça onları Kutsal Kitapta daha kolay fark edeceksiniz ve hizmette kullanmaktan büyük yarar göreceksiniz. Örneğin hizmette konuştuğunuz kişiye şöyle diyebilirsiniz: “Birçok insan öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanıyor, fakat bakın Tanrı’nın Sözü bu konuda ne diyor.” Ya da tetkikinize şöyle sorabilirsiniz: “Çoğu insan dünyanın bir imtihan yeri olduğunu düşünüyor, fakat Kutsal Kitap bu konuda ne diyor? Sen ne düşünüyorsun?”

Kutsal Yazılarda Tanrı’nın yolunda yürümemize yardım eden birçok zıtlık bulunur. Bunları başkalarının hakikati öğrenmesine yardım etmek için de kullanabiliriz.