“Yehova’nın hatırlatması güvenilirdir, deneyimsiz insanı hikmetli kılar” (MEZM. 19:7).

1. Tanrı’nın toplumu hangi konuları düzenli olarak inceler? Bundan nasıl yarar görürüz?

BİR Gözcü Kulesi Tetkikine hazırlanırken hiç ‘Bu konuyu daha önce incelememiş miydik?’ dediğiniz oldu mu? Eğer Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerine uzun süredir katılıyorsanız bazı konuların tekrar tekrar ele alındığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Tanrı’nın Krallığı, fidye, öğrenci yetiştirme işi, sevgi ve iman gibi nitelikler ruhi beslenme programımızda düzenli olarak incelediğimiz konular arasındadır. Bu konuları gözden geçirmek hem iman yolunda sağlam adımlarla yürümemize hem de ‘sözün dinleyicileri olmakla kalmayıp uygulayıcıları da olmamıza’ yardım eder (Yak. 1:22).

2. (a) Tanrı’nın hatırlatmaları ile genellikle neler kastedilir? (b) Tanrı’nın “hatırlatmaları” insanlarınkinden nasıl farklıdır?

2 “Hatırlatma” olarak tercüme edilen İbranice sözcük genellikle Tanrı’nın halkına verdiği kanunlara, emirlere ve kurallara atfeder. İnsanların koyduğu kanunların sık sık düzeltilmesi ve güncellenmesi gerekir, oysa Yehova’nın kanunları ve kuralları her zaman güvenilirdir. Her ne kadar bazıları belli bir dönem veya durum için geçerli olsa da, bu kanunlar her zaman doğru ve yeterlidir. Mezmur yazarı “Hatırlatmaların daima doğru” demişti (Mezm. 119:144).

3, 4. (a) Yehova’nın hatırlatmaları neleri kapsar? (b) İsrailoğulları bunları dinlediklerinde nasıl yarar görecekti?

3 Yehova’nın hatırlatmalarının bazen uyarı mesajları içerdiğini fark etmiş olabilirsiniz. İsrail ulusu Tanrı’nın peygamberleri aracılığıyla sık sık uyarılar alıyordu. Örneğin İsrailoğulları Vaat Edilmiş Topraklara girmeden kısa süre önce Musa şöyle bir uyarıda bulundu: “Kendinize dikkat edin de yüreğiniz aldanmasın, yoldan saparak başka tanrılara tapıp  onların önünde eğilmeyin; yoksa Yehova size öfkelenir” (Tekr. 11:16, 17). Kutsal Kitap Tanrı’nın İsrailoğullarına pek çok yararlı hatırlatmada bulunduğunu gösterir.

4 Ayrıca Yehova birçok kez halkını Kendisinden korkmaya, sözünü dinlemeye ve ismini yüceltmeye teşvik etti (Tekr. 4:29-31; 5:28, 29). Bu hatırlatmaları dinlediklerinde pek çok nimet tadacaklardı (Lev. 26:3-6; Tekr. 28:1-4).

İSRAİLOĞULLARI HATIRLATMALARA NASIL KARŞILIK VERDİ?

5. Yehova neden Kral Hizkiya için savaştı?

5 İsrailoğullarının çalkantılı tarihi boyunca Tanrı daima sözünü tuttu. Örneğin Asur kralı Sanherib Yahuda’yı istila edip Kral Hizkiya’yı tahttan indirmekle tehdit ettiğinde Yehova bir melek göndererek duruma müdahale etti. Tanrı’nın meleği bir gecede Asur ordusundaki “bütün cesur yiğitleri” yok etti ve Sanherib utanç içinde memleketine geri dönmek zorunda kaldı (2. Tar. 32:21; 2. Kral. 19:35). Tanrı neden Kral Hizkiya için savaştı? Çünkü Hizkiya “Yehova’ya bağlı kaldı, O’nun yolundan ayrılmadı, Yehova’nın Musa’ya verdiği emirlere hep uydu” (2. Kral. 18:1, 5, 6).

Yehova’nın hatırlatmaları Yoşiya’yı hakiki tapınma için mücadele etmek üzere harekete geçirdi (6. paragrafa bakın)

6. Kral Yoşiya Yehova’ya güvendiğini nasıl gösterdi?

6 Yehova’nın emirlerine itaat konusunda başka bir örnek Kral Yoşiya’dır. Henüz sekiz yaşında tahta geçen Yoşiya “Yehova’nın gözünde doğru olanı yaptı ve . . . . sağa sola sapmadı” (2. Tar. 34:1, 2). Yoşiya ülkeyi putlardan temizleyerek ve hakiki tapınmayı yeniden kurarak Yehova’ya güvendiğini gösterdi. Yoşiya’nın bu davranışı sayesinde Yehova hem ona hem de tüm millete nimetler verdi (2. Tarihler 34:31-33’ü okuyun).

7. İsrailoğulları Yehova’nın hatırlatmalarını göz ardı ettiğinde sonuç ne oldu?

7 Ancak ne yazık ki Tanrı’nın halkı O’nun hatırlatmalarına her zaman güvenmedi. Yüzyıllar boyunca itaat ile itaatsizlik arasında gidip geldiler. İmanları zayıfladığında, Pavlus’un deyişiyle ‘her öğreti rüzgârıyla oraya buraya sürüklendiler’ (Efes. 4:13, 14). Tanrı’nın hatırlatmalarına güvenmediklerinde, önceden söylendiği gibi bunun acı sonuçlarını yaşadılar (Lev. 26:23-25; Yer. 5:23-25).

8. İsrailoğullarının yaşadıklarından hangi dersi çıkarabiliriz?

8 İsrailoğullarının yaşadıklarından hangi dersi çıkarabiliriz? Tanrı günümüzdeki  hizmetçilerine de öğüt veriyor ve yanlışlarını gösteriyor (2. Pet. 1:12). Tanrı’nın Sözü onu her okuduğumuzda bize hatırlatmalarda bulunur. Özgür iradeye sahip kişiler olarak Yehova’nın rehberliğine kulak vermek ya da kendi gözümüzde doğru olanı yapmak bizim seçimimize kalmıştır (Özd. 14:12). Şimdi Yehova’nın hatırlatmalarına neden güvenebileceğimizi ve onları dinlemekten nasıl yarar göreceğimizi ele alalım.

TANRI’YA BOYUN EĞİN VE YAŞAYIN

9. Yehova çölde İsrailoğullarının yanında olduğunu nasıl gösterdi?

9 İsrailoğulları ‘korkunç bir çölde’ yolculuk etmeye başladıklarında, Yehova onları nasıl yönlendireceği, koruyacağı ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı konusunda ayrıntılar vermemişti. Yine de Kendisine ve talimatlarına güvenebileceklerini defalarca kanıtladı. Yehova İsrailoğullarına 40 yıl süren o zorlu yolculukları boyunca gündüz bulut sütunu gece ise ateş sütunuyla yol göstererek yanlarında olduğunu hatırlattı (Tekr. 1:19; Çık. 40:36-38). Ayrıca temel ihtiyaçlarını karşıladı. “Üzerlerindeki giysiler yıpranmadı, ayakları şişmedi.” Gerçekten de “hiçbir eksikleri yoktu” (Neh. 9:19-21).

10. Yehova bugün toplumuna nasıl yol gösteriyor?

10 Bugün Tanrı’nın hizmetçileri olarak yeni dünyanın eşiğindeyiz. Yehova’nın yaklaşan ‘büyük sıkıntıda’ hayatta kalabilmek için ihtiyacımız olan şeyleri sağlayacağına güveniyor muyuz? (Mat. 24:21, 22; Mezm. 119:40, 41). Elbette Yehova yeni dünyaya geçebilmemiz için bize bulut veya ateş sütunuyla yol göstermiyor. Fakat uyanık kalmamıza yardım etmek için teşkilatını kullanıyor. Örneğin teşkilat Kutsal Kitabı kişisel olarak okuyarak, aile ibadeti yaparak, ibadetlere ve hizmete düzenli olarak katılarak ruhen güçlü kalmamızın önemi üzerinde artık daha çok duruyor. Bu talimatlara uymak için hayatımızda gereken ayarlamaları yapıyor muyuz? Bu sayede, yeni dünyaya geçmemizi sağlayacak güçlü bir iman geliştirebiliriz.

Yehova’nın hatırlatmalarını dinlemek İbadet Salonumuzu güvenli durumda tutmamıza yardım eder (11. paragrafa bakın)

11. Tanrı bizimle ilgilendiğini nasıl gösteriyor?

11 Aldığımız talimatlar ruhen uyanık kalmamıza yardım etmenin yanı sıra günlük hayatımızda da bize yardımcı olur. Örneğin maddi şeylerle ilgili dengeli bir görüşü korumamız ve sade bir yaşam sürmemiz daha az kaygı çekmemizi sağlar. Ayrıca giyim kuşam, eğlence seçimi ve ne kadar eğitim görmemiz gerektiği gibi konularda aldığımız rehberlikten de yarar görüyoruz. Evlerimizi, arabalarımızı, İbadet Salonlarımızı güvenli durumda tutmak ve olası acil durumlara hazırlıklı olmamız için yapılan hatırlatmaları da düşünün. Bu tür öğütler Tanrı’nın bizimle ne kadar yakından ilgilendiğini gösteriyor.

HATIRLATMALAR İLK HIRİSTİYANLARIN GÜÇLÜ KALMASINA YARDIM ETTİ

12. (a) İsa öğrencileriyle hangi konuda defalarca konuştu? (b) İsa’nın hangi alçakgönüllü davranışı Petrus’u derinden etkiledi? Bu bizi nasıl etkilemeli?

12 Birinci yüzyılda Tanrı’nın toplumuna düzenli olarak hatırlatmalarda bulunuldu. Örneğin İsa alçakgönüllülük geliştirmenin gereği hakkında öğrencileriyle defalarca konuştu. Ancak onlara alçakgönüllü olmanın ne demek olduğunu söylemekle yetinmedi, bunu gösterdi de. Ölümünden önceki gece Fısıh yemeği için elçilerini bir araya topladı. Elçiler yemek yerken İsa sofradan kalktı ve onların ayaklarını yıkadı; bu genellikle hizmetçilerin yaptığı bir işti (Yuhn. 13:1-17). Bu alçakgönüllü davranış  elçilerin üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. O yemekte bulunan Petrus, bundan yaklaşık 30 yıl sonra iman kardeşlerine alçakgönüllülük konusunda öğüt verdi (1. Pet. 5:5). İsa’nın örnek tutumu bizde de ilişkilerimizde alçakgönüllü davranma isteği uyandırmalı (Filip. 2:5-8).

13. İsa öğrencilerine hangi niteliği geliştirmenin önemini hatırlattı?

13 İsa’nın öğrencileriyle sık sık konuştuğu başka bir konu da güçlü bir imana sahip olmanın önemiydi. Örneğin, öğrenciler bir çocuktan cin çıkaramayınca İsa’ya “Onu biz neden çıkaramadık?” diye sormuşlardı. İsa onlara şöyle cevap vermişti: “İmanınız az olduğu için . . . . Emin olun, sizde bir hardal tanesi kadar iman olsaydı, . . . . sizin için hiçbir şey olanaksız olmazdı” (Mat. 17:14-20). İsa hizmeti boyunca öğrencilerine imanın çok önemli bir nitelik olduğunu öğretti (Matta 21:18-22’yi okuyun). Bize de büyük ibadetlerde ve cemaat ibadetlerinde imanımızı güçlendirebilmemiz için ruhi eğitim veriliyor. Bu fırsatlardan yararlanıyor muyuz? Bunlar sadece hoş vakit geçirdiğimiz buluşmalar değil, Yehova’ya güvenimizi gösterebileceğimiz fırsatlardır.

14. Mesih’inkine benzer bir sevgi geliştirmemiz neden önemlidir?

14 Yunanca Kutsal Yazılarda birbirimizi sevmenin önemini gösteren pek çok hatırlatma vardır. Örneğin, İsa en büyük ikinci emrin “Komşunu kendin gibi seveceksin” emri olduğunu söylemişti (Mat. 22:39). İsa’nın üvey kardeşi Yakup da bu emri “soylu kanun” olarak adlandırdı (Yak. 2:8). Yuhanna da şöyle yazdı: ‘Sevgili kardeşlerim, size yeni bir emir değil, baştan beri bildiğiniz eski bir emri yazıyorum. Yine de size yazdığım yeni bir emirdir’ (1. Yuhn. 2:7, 8). Yuhanna ‘eski bir emir’ derken neyi kastediyordu? İsa’nın sevgiyle ilgili emrini. Bu emir İsa tarafından onlarca yıl önce verildiğinden “eski” bir emirdi; dolayısıyla takipçileri bunu “baştan beri” biliyordu. Bu emir aynı zamanda ‘yeniydi’, çünkü özverili bir sevgi göstermeyi gerektiriyordu ve öğrencilerin yeni koşullar karşısında böyle bir sevgi göstermesi gerekecekti. Dikkat etmezsek günümüz dünyasında çok yaygın olan bencillik bizde de gelişebilir ve komşu sevgimizi zayıflatabilir. Mesih’in öğrencileri olarak bu tehlikeye karşı uyanık kalmamıza yardım eden uyarıları çok takdir ediyoruz.

15. İsa’nın yeryüzündeki başlıca görevi neydi?

15 İsa insanlara özel ilgi gösterdi. Onun sevgi dolu ilgisini, hastaları iyileştirirken  ve ölüleri diriltirken yaptıklarından görebiliriz. Ancak onun başlıca görevi insanları fiziksel olarak iyileştirmek değildi. Duyuru ve öğretim faaliyetinin insanların yaşamı üzerinde çok daha kalıcı bir etkisi oldu. Örneğin İsa’nın iyileştirdiği ve dirilttiği kişiler sonunda yaşlanıp öldüler, oysa onun duyurduğu mesajı kabul edenler sonsuz yaşam ümidine sahip oldular (Yuhn. 11:25, 26).

16. Krallığı duyurma ve öğrenci yetiştirme işi bugün ne çapta yapılıyor?

16 İsa’nın birinci yüzyılda başlattığı duyuru faaliyeti bugün çok daha büyük çapta gerçekleşiyor. İsa öğrencilerine şu görevi vermişti: “Gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin” (Mat. 28:19). Onlar bu görevi yerine getirdi, biz de yerine getiririyoruz. Yedi milyonu aşkın faal Şahit Tanrı’nın Krallığını 230’dan fazla ülke ve bölgede gayretle duyuruyor ve milyonlarca kişiyle Kutsal Kitabı inceliyor. Bu duyuru işi son günlerde yaşadığımızı gösteriyor.

BUGÜN YEHOVA’YA GÜVENMEK

17. Pavlus ve Petrus hangi öğütleri verdi?

17 Belli ki hatırlatmalar ilk Hıristiyanların imanının güçlü kalmasına çok yardım etti. Örneğin Roma’da tutuklu olan Pavlus’un “Benden duyduğun sağlıklı sözlerdeki örneği izlemeye devam et” sözlerinin Timoteos’u ne kadar güçlendirmiş olabileceğini bir düşünün! (2. Tim. 1:13). Petrus da iman kardeşlerini tahammül, kardeş sevgisi ve özdenetim gibi nitelikleri geliştirmeye teşvik ettikten sonra şöyle dedi: “Bu şeyleri bilmenize ve sahip olduğunuz hakikat inancında kararlı olmanıza rağmen, bunları size her zaman hatırlatmaya hazır olacağım” (2. Pet. 1:5-8, 12).

18. Birinci yüzyıldaki Hıristiyanların hatırlatmalara karşı tutumu neydi?

18 Evet, Pavlus ve Petrus mektuplarında “kutsal peygamberlerin önceden söylediklerini” aktardılar (2. Pet. 3:2). Acaba birinci yüzyıldaki kardeşlerimiz verilen bu öğütlere gücendiler mi? Hayır, çünkü bunlar Tanrı’nın sevgisinin bir ifadesiydi ve onların ‘Efendimiz, kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfu ve bilgisi açısından gelişmeye devam etmesine’ yardımcı oldu (2. Pet. 3:18).

19, 20. Yehova’nın hatırlatmalarına neden güvenmeliyiz? Bundan nasıl yarar görürüz?

19 Yehova’nın asla yanılmayan Sözündeki hatırlatmalara güvenmek için bugün de pek çok nedenimiz var (Yeşu 23:14’ü okuyun). Kutsal Kitaptan Tanrı’nın binlerce yıl boyunca kusurlu insanlara nasıl davrandığını öğreniriz. Bu tarihsel kayıt bizim yararımız için kaleme alınmıştır (Rom. 15:4; 1. Kor. 10:11). Günümüzde Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Peygamberlik sözleri önceden yapılmış hatırlatmalara benzetilebilir. Örneğin önceden bildirildiği gibi, “son günlerde” milyonlarca kişi pak tapınmaya akın ediyor (İşa. 2:2, 3). Gittikçe kötüleşen dünya koşulları da Kutsal Kitabın sözlerini doğruluyor. Ayrıca daha önce değinildiği gibi, şu anda devam eden küresel duyuru faaliyeti de İsa’nın sözlerinin bir gerçekleşmesidir (Mat. 24:14).

20 Yaratıcımızın geçmişte neler yaptığına bakınca O’na güvenmek için birçok nedenimiz olduğunu görürüz. Bu kayıtlardan yararlanıyor muyuz? O’nun hatırlatmalarına güvenmeliyiz. Rosellen adlı hemşire bunu yaptı. O şöyle diyor: “Yehova’ya tamamen güvenmeye başladığımda, O’nun sevgi dolu elinin beni güçlendirdiğini ve ayakta tuttuğunu daha iyi fark etmeye başladım.” Biz de Yehova’nın hatırlatmalarından daima yararlanalım.